meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

Sugestie i uwagi
Jeśli macie Państwo uwagi dotyczące działania naszego serwisu, poszukujecie jakiejś książki lub chcecie poddać ciekawy pomysł prosimy o skorzystanie z tego formularza

ciastkarstwo technologia dla szkół zasadniczych


Ciasta, kremy, masy, półprodukty ciastkarskie, zasady zdobienia i dekorowania wyrobów ciastkarskich, ciasto drożdżowe, kruche
Powiadom gdy będzie dostępny
E-mail   Telefon
Autor: Czesław Dojutrek, Andrzej Pietrzyk
Tytuł: CIASTKARSTWO TECHNOLOGIA DLA SZKÓŁ ZASADNICZYCH
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 145x205 mm
Ilość stron: 424
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-02-07846-0

Opis
Spis treści

CIASTKARSTWO TECHNOLOGIA DLA SZKÓŁ ZASADNICZYCH

Książka zawiera zasady doboru i łączenia surowców ciastkarskich oraz sposoby prowadzenia operacji i procesów technologicznych przy wytwarzaniu różnego rodzaju półproduktów, tj. ciast, kremów, mas oraz gotowych wyrobów ciastkarskich.

Początki ciastkarstwa sięgają dalekiej przeszłości. Należy przypuszczać, że wyroby ciastkarskie wywodzą się z wyrobów piekarskich. W pierwszej kolejności rozwijała się produkcja pieczywa, stanowiącego główne źródło pożywienia ludności.

W starożytności wypracowano wiele metod wytwarzania różnego rodzaju pieczywa, przy czym otrzymywano je z różnych zbóż, o różnym stopniu rozdrobnienia i różną technologią.

Z czasem ciasto przeznaczone do wypiekania pieczywa wzbogacano dodatkiem miodu pszczelego i otrzymywano nowy wyrób, odbiegający smakiem od dotychczasowych produktów piekarskich, a zbliżony do miodowników. W ten sposób przez stosowanie nowych surowców ulegał rozszerzeniu asortyment pieczywa. Dotychczasowe wyroby dzięki dodatkowi miodu mogły uzyskać nowy, nieznany, słodki smak.

Pierwsze informacje dotyczące produkcji wyrobów cukierniczych przekazał Herodot z okresu ok. 600 lat p.n.e.

W Europie w XI w., w miejscowości Salerno Arabowie założyli pierwszą szkołę cukierniczą. Jej uczniowie poznawali zasady i umiejętności wytwarzania cukru z trzciny cukrowej, sporządzania soków, konfitur, a także lekarstw, bowiem cukier i miód uchodziły w tym czasie za środki lecznicze.

Ciekawe są informacje dotyczące jakości wyrobów ciastkarskich. W I w.n.e. Marcjalis pisał:
Na niewolnika nie podnoś ręki — taka moja rada Daj mu ciastka rodyjskie — tez zęby postrada

Być może, że znaczna twardość wyrobów ciastkarskich wynikała z niedostatecznie jeszcze opanowanej sztuki spulchniania ciast. Słodkie placki spulchniano tzw. kamieniem winnym, tj. osadem powstającym w czasie fermentacji wina lub brzeczki piwnej.

W wieku XIII i XIV następuje rozwój produkcji pierników w takich miejscowościach, jak Gdańsk, Tuła, Norymberga, Toruń. Rozwój tego nowego w ciastkarstwie kierunku możliwy był dzięki odkryciom geograficznym, które umożliwiły uzyskanie nieznanych dotychczas surowców takich, jak goździki, cynamon, imbir, pieprz. Od słowa pieprz wywodzi się nazwa — piernik. W dawnym języku polskim określenie pierny oznaczało ostrość potrawy wynikającą z dodatku pieprzu. Ponieważ do pierników dodawany był pieprz — stąd wyprowadzona została ich nazwa.

Kolejnym etapem w rozwoju produkcji wyrobów ciastkarskich był rozwój techniki związanej z uzyskiwaniem jasnych gatunków mąki. Mąki te uzyskiwano przez odsiewanie ręczne przy stosowaniu sit o różnej wielkości oczek.

Rozwój ciastkarstwa na ziemiach polskich datuje się od XVII i XVIII w. w związku z emigracją włoską, głównie z Wenecji i Salerno. Cukiernicy z tych miejscowości byli nauczycielami polskich ciastkarzy, którzy zakładali własne warsztaty rzemieślnicze i prowadzili je samodzielnie.

Należy podkreślić, że rozwój ciastkarstwa był związany z odkrywaniem nowych środków słodzących. Wspomniany wcześniej miód pszczeli coraz częściej był zastępowany słodkim syropem z trzciny cukrowej, a już w XI w. uczniowie Arabów w miejscowości Salerno zdobywali umiejętności uzyskiwania cukru z syropu trzcinowego.

W XVI w. w Niemczech powstaje pierwsza wytwórnia cukru z trzciny cukrowej. Jednak trzcina cukrowa w europejskich warunkach klimatycznych nie mogła być uprawiana, dlatego surowiec do otrzymywania cukru był sprowadzany z ciepłych krajów, np. z Indii, Azji Mniejszej. Znamiennym w rozwoju produkcji cukru z surowców europejskich był wiek XIX. Wprawdzie już w XVIII w. niemiecki profesor Marggraf dowiódł, że burak cukrowy zawiera substancję o tym samym składzie chemicznym co trzcina cukrowa, ale dopiero w XIX w. zbudowano pierwszą w świecie fabrykę cukru pracującą na bazie pochodzącego z Europy buraka. Było to praktyczne wykorzystanie odkrycia prof. Marggrafa, a fabryka, o której mowa, powstała w Kowarach na Dolnym Śląsku. W ślad za pierwszą cukrownią zaczęto budować następne. Dało to początek upowszechnienia redukcji cukru, a tym samym umożliwiło rozwój cukiernictwa i ciastkarstwa.

W Polsce w okresie międzywojennym powstają fabryki wyrobów -mierniczych produkujących z cukru, przetworów owocowych, wyrobów .czekoladowych różnorodny asortyment cukierków, galaretek, chałwy itp. Następuje więc podział producentów słodkich wyrobów na stosunkowo wąskie specjalizacje, w ramach których ciastkarstwu pozostała produkcja nietrwałego pieczywa cukierniczego o bardzo zróżnicowanym asortymencie. W zakres produkcji ciastkarskiej, oprócz bogatej gamy wszelkiego rodzaju „listek, herbatników, pierników, wchodziły również wyroby sztukowe z ciast drożdżowych, kruchych i innych oraz wafle, wyroby karmelowe itp. Po wojnie ciastkarstwo w Polsce należało odbudowywać od podstaw. Działania wojenne doprowadziły do zniszczenia znacznej części warsztatów ciastkarskich. Dopiero w 1954 r. roczne spożycie wyrobów ciastkarskich na jednego mieszkańca Polski osiągnęło poziom z 1937 r., tj. 0,90 kg. W 1963 r. było iż ponad trzykrotnie większe niż w 1937 r. i wynosiło 2,8 kg na jednego mieszkańca, a w 1986 r. aż 4,6 kg.

Obecnie produkcja wyrobów ciastkarskich jest prowadzona przez prywatne zakłady ciastkarskie, spółdzielcze i gastronomię hotelarską. W coraz większym stopniu zacierają się również różnice oddzielające cukierniczą branżę piekarską od ciastkarstwa. Tradycyjnie dotychczas czyste" ciastkarstwo coraz śmielej produkuje wyroby wytwarzane do niedawna w piekarniach i zakładach cukierniczych, godząc się na produkowanie przez piekarnie i cukiernie wyrobów wytwarzanych dotychczas w ciastkarniach .

Wyrobami ciastkarskimi są te produkty, w których podstawowym surowcem e>t mąka, a dodatek innych surowców stanowi nie mniej niż 40% wsadu wzorcowego w naturze, oraz inne produkty niezawierające mąki, składające ę np. z cukru, sera, maku itp. Do wyrobów ciastkarskich zalicza się również wafle suche i suchary.

Zgodnie z Polską Normą PN-A-89000:1998 Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Terminologia, wyroby ciastkarskie dzieli się na:

1) wyroby ciastkarskie z ciasta drożdżowego,
2) wyroby ciastkarskie z ciasta francuskiego,
3) wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego,
4) wyroby ciastkarskie beżowe,
5) wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego,
6) wyroby ciastkarskie z ciasta biszkoptowego,
7) wyroby ciastkarskie z ciasta biszkoptowotłuszczowego,
8) wyroby ciastkarskie z masy orzechowej i migdałowej lub surowców zastępczych,
9) ciasta i ciastka, pieczywo cukiernicze i inne wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego, pozostałe.

Wyroby wyprodukowane w ramach wymienionych kryteriów podziału są różne, ale w ramach poszczególnych grup wyróżniają się mniej więcej

jednolitymi cechami smakowymi pozwalającymi na bezbłędne zakwalifikowanie ich do poszczególnych grup.

Podany sposób podziału wszystkich wyrobów ciastkarskich umożliwia bilansowanie na różnych szczeblach administracji ilości wyprodukowanych wyrobów, np. w skali dzielnicy, miasta, powiatu, województwa, kraju. Z danych tych można wyciągać wnioski dotyczące całej branży odnośnie konieczności rozwoju, wielkości spożycia na głowę ludności itp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby ciastkarskie przeznaczone do obrotu mogą być produkowane wyłącznie według ustalonej uprzednio receptury, którą powinien opracować producent wyrobów ciastkarskich. W celu opracowania receptury producent wyrobów ciastkarskich jest obowiązany powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym do przeprowadzenia próbnego wypieku, tzw. kontrolowanej produkcji. Aby receptura mogła być opracowana, należy wykonać co najmniej trzy próbne wypieki. Kontrolowana produkcja ma na celu ustalenie wydajności i strat technologicznych oraz prawidłowe ustalenie tych wartości i określenie najbardziej prawidłowego procesu technologicznego. Przeprowadzenie kontrolowanej produkcji polega na określeniu namiaru surowcowego. Przez namiar rozumie się ilość surowców potrzebną do wykonania porcji półproduktu lub wyrobu gotowego.

Ilości surowców mogą być limitowane różnymi względami technicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi, np. wielkością blach, liczbą form, pojemnością dzieży. Jeżeli pojemność kotła ubijarki wynosi 50 dm3, namiar surowców nie powinien przekraczać 30 kg ze względu na to, że w procesie ubijania zwiększa się objętość masy jajowo-cukrowej, która najczęściej jest napowietrzana w tych urządzeniach.

Uzyskane wyniki, a więc wydajność i straty technologiczne, muszą być zarejestrowane. Przyjęte wyniki z kontrolowanej produkcji nie powinny zbytnio odbiegać jeden od drugiego, gdyż w przeciwnym razie próbne wypieki należy powtórzyć.


Receptura ciastkarska powinna zawierać następujące dane:
— numer,
— nazwę półproduktu lub wyrobu,
— nazwę grupy, do której zalicza się dany wyrób,
— namiar surowców, w tym zużycie poszczególnych surowców w gramach przy wydajności 1000 g i jednoczesnym określeniu strat technologicznych,
— opis procesu technologicznego,
— wskaźniki fizykochemiczne.

Numer receptury w danej jednostce gospodarczej nie jest przypadkowy. Kolejne grupy wyrobów ciastkarskich zostały uporządkowane przez nadanie im odpowiedniej numeracji według Systematycznego Wykazu Wyrobów i normy branżowej. Na przykład, grupa wyrobów z ciasta drodżowego ma numer 2422-1. Poszczególne podgrupy wyrobów z ciasta drodżowego mają numerację: 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. W zależności od liczby rodzajów wyrobów w danej podgrupie każdy producent nadaje im i różne numery, np. strucle są oznaczone numerem 17. Produkując różne rodzaje — z serem, z makiem, z marmoladą — numeruje się je następująco: 17-1, 17-2, 17-3 itd.

Ten system numerowania poszczególnych receptur wyrobów ciastkarskich pozostawia możliwość uzupełnienia zbioru receptur o receptury na wyroby nowo wprowadzone do produkcji. Również z punktu widzenia ewidencjonowania procesów gospodarczych odpowiednia numeracja receptur, a tym samym i wyrobów ciastkarskich, jest ważna. Umożliwia :: dokonanie zbilansowania produkcji ciastkarskiej w ramach określonych wyrobów nawet w skali ogólnokrajowej.

Nazwa półproduktu lub wyrobu może być dowolna, niemniej jednak powinna uwzględniać nazwy tradycyjne. Nieprawidłowością byłoby nadawanie mazurkowi nazwy tort.

Nazwa grupy wynika z klasyfikacji określonej normą branżową.

Namiar surowców ustala się na podstawie przeprowadzonej kontrolowanej produkcji. Zużycie poszczególnych surowców i półproduktów wylicza się przy wydajności 1000 g gotowego wyrobu. Uwzględnia się również wielkość strat technologicznych lub pozostałość okruchów użytecznych.

Opis procesu technologicznego powinien być prosty. W sposób skomasowany powinien uwzględniać podstawowe parametry procesu technologicznego, tj. czas i temperaturę fermentacji, czas i temperaturę wypiekania, naważkę kęsów ciasta itp.

Wskaźniki fizykochemiczne, takie jak zawartość cukru lub tłuszczu, powinny uwzględniać receptury na półprodukty i wyroby jednorodne.

Receptura ciastkarska zawierająca wszystkie wymienione elementy stanowi podstawę wprowadzenia wyrobu ciastkarskiego do produkcji.

Rozdział I. Wiadomości wstępne
1. Rys historyczny ciastkarstwa
2. Schemat ideowy ciastkarni
3. Zasady higieny produkcji

Rozdział II. Klasyfikacja wyrobów ciastkarskich
1. Określenie i podział wyrobów ciastkarskich
2. Receptury ciastkarskie
3. Budowa receptury
4. Obliczanie zużycia surowców w recepturze ciastkarskiej
5. Receptura jako podstawa planowania zużycia surowców
6. Receptura jako wskaźnik kontroli prawidłowości zużycia surowców

Rozdział III. Ciasta
1. Proces tworzenia ciasta pszennego
2. Metody sporządzania ciast
3. Spulchnianie ciast
4. Ciasta drożdżowe.
4.1. Fermentacja ciasta drożdżowego
4.2. Produkcja ciasta drożdżowego metodą jednofazową
4.3. Produkcja ciasta drożdżowego metodą dwufazową
4.4. Ocena metod sporządzania ciasta drożdżowego
4.5. Wpływ surowców na jakość ciast drożdżowych
4.6. Wady ciast drożdżowych
4.7. Ciasta półfrancuskie
5. Ciasta kruche
5.1. Sporządzanie ciasta kruchego
5.2. Wpływ surowców na właściwości ciasta
5.3. Spulchnianie ciast kruchych
5.4. Wady ciast kruchych
5.5. Kruszonka
6. Ciasta francuskie
6.1. Sporządzanie ciasta francuskiego
6.2. Inne sposoby sporządzania ciasta francuskiego
7. Ciasta biszkoptowe
7.1. Proces napowietrzania mas jajowych
7.2. Przygotowanie ciasta metodą „na zimno"
7.3. Przygotowanie ciasta metodą „na ciepło"
7.4. Spulchnianie ciast biszkoptowych
7.5. Wady ciast i przyczyny ich powstawania
8. Ciasta biszkoptowotłuszczowe
8.1. Sporządzanie ciast biszkoptowotłuszczowych
8.2. Spulchnianie ciast biszkoptowotłuszczowych
8.3. Wady ciast i przyczyny ich powstawania
9. Ciasta parzone
9.1. Sporządzanie ciasta parzonego
9.2. Spulchnianie ciast parzonych
9.3. Wady ciast i przyczyny ich powstawania
10. Ciasta piernikowe
10.1. Ciasta piernikowe sporządzane na zimno
10.2. Ciasta piernikowe zaparzane
10.3. Spulchnianie ciast piernikowych
10.4. Wady ciast piernikowych
11. Ciasta beżowe
12. Pozostałe ciasta
12.1. Ciasta łączone
12.2. Ciasta waflowe
12.3. Ciasta obgotowywane
12.4. Ciasta zbijane

Rozdział IV. Kremy
1. Charakterystyka kremów
2. Kremy grzane
2.1. Wady kremów grzanych
3. Kremy zaparzane
3.1. Wady kremów zaparzanych
4. Kremy gotowane
5. Kremy sporządzane na zimno

Rozdział V. Masy
1. Masa serowa
2. Masa makowa
3. Masa grylażowa
4. Masa orzechowa i migdałowa
5. Marcepan

Rozdział VI. Półprodukty ciastkarskie różne
1. Syropy
1.1. Syrop do nasączania
1.2. Syrop inwertowany
1.3. Syrop do wykończania wyrobów gotowych
1.4. Syrop z cukru palonego
2. Pomady
2.1. Pomada wodna
2.2. Pomada mleczna
2.3. Fizykochemiczne właściwości pomady
2.4. Czerstwienie pomady
3. Glazury
3.1. Glazura pomadowa
3.2. Glazura cukrowo-białkowa
4. Masa karmelowa
5. Polewa kakaowa
6. Galaretki
6.1. Galaretka z agaru
6.2. Galaretka z żelatyny
6.3. Galaretka z karagenu
6.4. Galaretka pektynowa
7. Przetwory owocowe
7.1. Owoce w syropie

Rozdział VII. Zasady zdobienia i dekorowania wyrobów ciastkarskich
1. Barwy i wrażenia barwne
2. Cechy barw
3. Podstawowe zasady kompozycji
4. Ornament i jego budowa
5. Tworzywa stosowane do dekoracji wyrobów ciastkarskich
5.1. Posypki
5.2. Elementy dekoracyjne z kuwertury i polewy kakaowej
5.3. Elementy dekoracyjne z galaretek
5.4. Owoce i ich przetwory jako elementy dekoracyjne
5.5. Kremy jako elementy dekoracyjne
5.6. Pomada i glazura jako element dekoracyjny
5.7. Ozdoby karmelowe
5.8. Zastosowanie marcepanów do dekoracji wyrobów
6. Dekorowanie wyrobów ciastkarskich
6.1. Dekorowanie tortów
6.2. Dekorowanie ciastek

Rozdział VIII. Ocena jakościowa wyrobów ciastkarskich
1. Pobieranie próbek do oceny
2. Ocena organoleptyczna
3. Ocena laboratoryjna
4. Obliczanie zawartości cukru i tłuszczu na podstawie suchej masy

Rozdział IX. Wyroby z ciasta drożdżowego
1. Charakterystyka ciast drożdżowych
1.1. Fermentacja końcowa
1.2. Wypiekanie wyrobów drożdżowych
2. Ciasta drożdżowe
2.1. Ciastka nieprzekładane
2.2. Ciastka przekładane
2.3. Ciastka nadziewane
2.4. Ciastka nasączane — ponczowe
2.5. Pączki
2.6. Ciastka półfrancuskie
3. Babki drożdżowe
4. Placki
5. Strucle
5.1. Strucle makowe
5.2. Strucle orzechowe i migdałowe
5.3. Strucle owocowo-orzechowe lub migdałowe
5.4. Strucle owocowe
6. Suchary

Rozdział X. Wyroby z ciasta francuskiego
1. Ciastka
1.1. Ciastka nadziewane i nieprzekładane
1.2. Ciastka nadziewane
1.3. Ciastka przekładane
1.4. Korpusowe ciastka francuskie
1.5. Ciastka francuskie ze śliwkami
1.6. Obwarzanki greckie
2. Herbatniki z ciasta francuskiego

Rozdział XI. Wyroby z ciasta kruchego
1. Ciastka kruche
1.1. Ciastka kruche nieprzekładane
1.2. Ciastka kruche przekładane
1.3. Ciastka kruche nadziewane
1.4. Ciastka kruche korpusowe
2. Herbatniki z ciasta kruchego
2.1. Herbatniki wyborowe
2.2. Herbatniki kruche klawisze
2.3. Herbatniki kruche helenki
3. Wady i przyczyny wad ciast kruchych

Rozdział XII. Wyroby z ciasta biszkoptowego
1. Charakterystyka wyrobów z ciasta biszkoptowego
2. Ciastka biszkoptowe
2.1. Ciastka biszkoptowe korpusowe
2.2. Ciastka biszkoptowe tortowe
2.3. Inne ciastka tortowe
3. Babki biszkoptowe
3.1. Babki biszkoptowe z tłuszczem
3.2. Babki ponczowe
4. Biszkopty drobne
4.1. Szampanki
4.2. Biszkopty abazyjskie
4.3. Biszkopty o różnych kształtach
5. Herbatniki z ciasta biszkoptowego
5.1. Herbatniki biszkoptowe bite
5.2. Anyżki

Rozdział XIII. Wyroby z ciasta biszkoptowotłuszczowego
1. Charakterystyka wyrobów biszkoptowotłuszczowych
2. Ciastka biszkoptowotłuszczowe
2.1. Ciastka korpusowe
2.2. Keksiki
2.3. Krajanka keksowa
2.4. Ciastka camargo
2.5. Ciastka stefanki
3. Babki biszkoptowotłuszczowe
3.1. Babki piaskowe
3.2. Babki piaskowe z dodatkiem kakao
3.3. Babki piaskowe w polewie kakaowej
3.4. Babki poznańskie
4. Keksy
5. Sękacze
5.1. Sękacze kolczaste
5.2. Sękacze talerzowe
6. Herbatniki z ciasta biszkoptowotłuszczowego
6.1. Baletki
6.2. Herbatniki przekładane
6.3. Herbatniki karbowane
6.4. Herbatniki kocie języczki
6.5. Herbatniki keksowe
6.6. Herbatniki anatolki
6.7. Herbatniki śląskie

Rozdział XIV. Wyroby z ciasta parzonego
1. Ciasta parzone
1.1. Ptysie
1.2. Eklery
1.3. Gniazdka poznańskie
1.4. Karpatki
2. Herbatniki z ciasta parzonego

Rozdział XV. Wyroby bezowe
1. Ciastka bezowe
2. Beziki

Rozdział XVI. Wyroby z ciasta zbijanego, łączonego i ob gotowywanego
1. Wyroby z ciasta zbijanego
1.1. Faworki
2. Wyroby z ciast łączonych
2.1. Faworytki
2.2. Paluszki i precle
3. Wyroby z ciasta obgotowywanego

Rozdział XVII. Wyroby orzechowe, migdałowe i kokosowe
1. Ciastka orzechowe
2. Ciastka kokosowe
3. Herbatniki
3.1. Herbatniki migdałowe marsylijskie
3.2. Herbatniki migdałowe karbowane
3.3. Herbatniki migdałowe makaroniki
3.4. Herbatniki orzechowe krakowskie
3.5. Krokietki

Rozdział XVIII. Wyroby ciastkarskie różne
1. Serniki
2. Ciastka makowe
3. Ciastka owocowe
4. Rurki żółtkowe
5. Ciastka okruchowe
6. Ciastka tacowe
7. Ciastka piankowe
8. Ciastka cukrowe

Rozdział XIX. Torty i mazurki
1. Torty
1.1. Torty biszkoptowe
1.2. Torty biszkoptowotłuszczowe
1.3. Torty kruche
1.4. Torty beżowe
1.5. Torty różne
2. Mechanizacja w produkcji tortów
3. Mazurki

Rozdział XX. Pierniki
1. Podział pierników
2. Pierniki nienadziewane
3. Pierniki nadziewane
4. Pierniki przekładane
5. Pierniki formowe
6. Ozdobne pierniki sztukowe
7. Wady pierników i przyczyny ich powstawania

Rozdział XXI. Wafle
1. Wafle przekładane
2. Wafle nadziewane

Rozdział XXII. Lody
1. Produkcja lodów
1.1. Przygotowanie mieszanki (kompozycji)
1.2. Pasteryzacja
1.3. Zamrażanie
1.4. Hartowanie
2. Rodzaje lodów
2.1. Lody mleczne
2.2. Lody śmietankowe
2.3. Lody owocowe
2.4. Lody cassate
3. Higiena produkcji lodów

Rozdział XXIII. Mechanizacja produkcji ciastkarskiej
1. Linie produkcyjne stosowane w ciastkarstwie
2. Japońska metoda produkcji ciast półfrancuskiego i francuskiego

Rozdział XXIV. Wartość odżywcza wyrobów ciastkarskich
1. Składniki odżywcze wyrobów ciastkarskich
2. Wyroby dietetyczne
2.1. Wyroby niskoenergetyczne
2.2. Wyroby dla cukrzyków
2.3. Inne wyroby dietetyczne

Rozdział XXV. Przechowywanie i transport wyrobów ciastkarskich
1. Opakowania stosowane w ciastkarstwie
2. Przechowywanie wyrobów ciastkarskich
3. Transport wyrobów ciastkarskich

Rozdział XXVI. Rozwój branży ciastkarskiej
1. Postęp w zakresie maszyn
2. Nowe kierunki w technologii ciastkarskiej

Literatura

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry