meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

Sugestie i uwagi
Jeśli macie Państwo uwagi dotyczące działania naszego serwisu, poszukujecie jakiejś książki lub chcecie poddać ciekawy pomysł prosimy o skorzystanie z tego formularza

poradnik mechanika + poradnik mechanika wzory


Matematyka techniczna, fizyka techniczna, komunikacja techniczna, materiałoznawstwo, elemnty maszyn, technika produkcji
Powiadom gdy będzie dostępny
E-mail   Telefon
Autor: Ulrich Fischer, Roland Gomeringer, Max Heinzler, Roland Kilgus, Friedrich Naeher, Stefan Oesterle, Heinz Paetzold, Andreas Stephan
Tytuł: PORADNIK MECHANIKA + PORADNIK MECHANIKA WZORY
Tytuł oryginału: Tabellenbuch Metall
Tłumaczenie: Joachim Potrykus, Zbigniew Smalec, Eugeniusz Wnuczak
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 150x210 mm
Ilość stron: 422+48
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-7141-845-7 ISBN 978-83-7141-846-4
Wydawnictwo: REA (39)

Opis
Spis treści

PORADNIK MECHANIKA

Opracowanie merytoryczne wersji polskiej:
dr hab. inż. Joachim Potrykus

Poradnik mechanika jest przewidziany do kształcenia i dokształcania, szczególnie zawodowego, oraz jako podręcznik dla praktyków w zawodach związanych z budową maszyn i technologią mechaniczną.

Poradnik przeznaczony jest dla:
• mechaników zatrudnionych w przemyśle i rzemieślników,
• technologów produkcji mechanicznej,
• technologów obróbki skrawaniem,
• kreślarzy technicznych,
• uczniów techników i kursów mistrzowskich,
• praktyków zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle,
• studentów wydziałów mechanicznych.

Uwagi dla użytkownika
Poradnik obejmujący tablice i wzory rozmieszczone w siedmiu rozdziałach zaopatrzony jest w spis treści oraz skorowidz nazw i norm.

Tabele zawierają najważniejsze dane określające zasady stosowania, typowe wielkości, gatunki, wymiary oraz zalecenia odnoszące się do zgromadzonego w tabeli materiału.

We wzorach nie podaje się w legendzie nazw jednostek, jeżeli istnieje możliwość stosowania różnych jednostek. W przykładach obliczeniowych dołączonych do każdego wzoru stosuje się jednak powszechnie używane w praktyce jednostki. Również w często używanej równolegle z poradnikiem broszurze „Poradnik mechanika.

Wzory podawane są jednostki przede wszystkim w celu ułatwienia obliczeń początkującym adeptom zawodu.

Przykłady oznakowania znormalizowanych części i materiałów omawianych w poradniku, które podawane są również na rysunkach technicznych, wyróżnione są w tabelkach czerwoną strzałką (==>).

Ogólny spis treści umieszczony na początku poradnika uzupełniają spisy treści każdego rozdziału podawane na pierwszej stronie danego rozdziału.

Skorowidz nazw na końcu poradnika jest opracowany bardzo szczegółowo i zawiera oprócz nazw polskich również nazwy angielskie.

W skorowidzu norm zamieszczono wszystkie aktualne normy i przepisy cytowane w poradniku. Aby ułatwić czytelnikowi przejście od norm znanych do nowych, często podawane są również normy znajdujące się w poprzednich edycjach.

Szybki rozwój techniki oraz wprowadzenie jednolitych międzynarodowych norm wymagały gruntownego przeredagowania poradnika.

Uwzględniono przy tym również wiele sugestii naszych Czytelników oraz zadbano o większą przejrzystość opracowania. Będziemy wdzięczni za dalsze sugestie i propozycje ulepszeń, które należy przekazywać do Wydawnictwa.

PORADNIK MECHANIKA

1. Matematyka techniczna
1.1    Tablice
Pierwiastek, powierzchnia koła
Sinus, cosinus
Tangens, cotangens
1.2   Funkcje trygonometryczne
Definicje, twierdzenie sinusów, -cosinusów
Twierdzenie Talesa.
1.3   Podstawy matematyki
Nawiasy, potęgowanie, pierwiastkowanie
Równania
Potęgi liczby dziesięć, odsetki
Rachunek procentowy, reguła trzech.
1.4   Symbole wielkości, jednostki
Symbole, znaki matematyczne.
Podstawowe wielkości i jednostki układu SI
Jednostki spoza układu SI
1.5    Długości
Trójkąt prostokątny
Podział długości
Długość rozwinięta, długość drutu sprężyny, długość półfabrykatu
1.6    Figury płaskie
Powierzchnie graniaste
Trójkąt równoboczny, wielokąt, koło
Powierzchnie koliste
1.7    Bryły
Sześcian, walec, piramida
Piramida ścięta, stożek, stożek ścięty, kula
Bryły złożone
1.8   Masa
Obliczenie ogólne
Masa na jednostkę długości
Masa na jednostkę powierzchni
1.9    Środki ciężkości
Środki ciężkości linii
Środki ciężkości powierzchni

2. Fizyka techniczna
2.1 Ruchy
Ruchy jednostajne i przyspieszone
Prędkości w maszynach
2.2 Siły
Składanie i rozkładanie
Siła ciężkości, siła sprężysta
Prawo dźwigni, siła nacisku
Momenty obrotowe, siła odśrodkowa
2.3 Praca, moc, sprawność
Praca i energia
Maszyny proste
Moc, sprawność
2.4    Tarcie
Siła tarcia
Współczynniki tarcia
Tarcie w łożyskach
2.5 Ciśnienie w cieczach i gazach
Ciśnienie - definicja i rodzaje
Wypór
Zmiany stanu gazów
2.6 Wytrzymałość materiałów
Obciążenia, rodzaje obciążeń
Współczynniki bezpieczeństwa, stałe wytrzymałościowe
Naprężenie rozciągające, ściskające i naciski
Ścinanie, wyboczenie
Zginanie, skręcanie
Wytrzymałość zmęczeniowa
Momenty powierzchniowe i wskaźniki wytrzymałości
Porównanie przekrojów o różnych kształtach
2.7 Technika cieplna
Temperatury, dylatacja, skurcz
Ilość ciepła
Ciepło topnienia, parowania, spalania i strumień ciepła
2.8 Elektrotechnika
Prawo Ohma, oporność przewodnika
Łączenie oporników
Rodzaje prądów elektrycznych
Praca i moc elektryczna

3. Komunikacja techniczna
3.1 Podstawowe konstrukcje geometryczne
Odcinki prostopadłe i kąty
Styczne i przejścia kołowe, wielokąty
Okręgi wpisane, elipsy
Cykloida, ewolwenta, parabola.
3.2 Wykresy
Kartezjański układ współrzędnych
Rodzaje wykresów
3.3 Elementy rysunku technicznego
Znaki pisma
Liczby normalne, promienie, podziałki
Arkusze rysunków
Rodzaje linii.
3.4 Sposoby przedstawiania na rysunkach
Metody rzutowania
Widoki
Przekroje
Kreskowanie
3.5   Wymiarowanie
Reguły wymiarowania
Elementy rysunku technicznego
Nanoszenie tolerancji wymiarowych
Rodzaje wymiarów
Uproszczenia rysunkowe
3.6   Elementy maszyn
Koła zębate
Łożyska toczne
Uszczelnienia
Pierścienie osadcze, sprężyny
3.7   Elementy przedmiotu obrabianego
Nadlewy, krawędzie
Wyjścia gwintów, podcięcia
Gwinty, połączenia gwintowe
Nakiełki, powierzchnie moletowane, podcięcia
3.8   Spawanie, lutowanie
Sposoby przedstawiania na rysunkach
Przykłady wymiarowania
3.9   Powierzchnie
Podawanie twardości na rysunkach
Odchyłki kształtu, chropowatość
Pomiary powierzchni
3.10  Tolerancje i pasowania
Podstawy
Pasowanie wg zasady stałego otworu i stałego wałka
Tolerancje ogólne
Zalecane pasowania
Pasowanie łożysk tocznych
Tolerowanie kształtu i położenia

4. Technika materiałowa
4.1    Materiały
Własności materiałów stałych.
Własności materiałów ciekłych i gazowych
Układ okresowy pierwiastków
4.2   System oznaczania stali
Definicja i podział stali
Cyfrowe oznakowanie stali
4.3    Rodzaje stali
Stale - przegląd
Stale konstrukcyjne
Stale do nawęglania, ulepszania cieplnego, azotowania, automatowe
Stale narzędziowe
Stale nierdzewne i sprężynowe
4.4   Wyroby gotowe ze stali
Blachy, taśmy, rury
Profile
4.5   Obróbka cieplna
Układ żelazo - węgiel
Procesy
4.6   Odlewnicze stopy żelaza
Skrótowe oznaczenia, numery materiałowe
Podział odlewniczych stopów żelaza
4.7   Technika odlewnicza
Modele, budowa modeli
Skurcz odlewniczy, tolerancje
4.8    Metale lekkie
Stopy Al do obróbki plastycznej
Aluminiowe stopy odlewnicze
Profile aluminiowe
Stopy magnezowe i tytanowe
4.9    Metale ciężkie
Przegląd
System oznaczeń
Stopy miedzi
4.10  Inne materiały
4.11  Tworzywa sztuczne
Przegląd
Termoplasty
Duroplasty, elastomery
Przeróbka tworzyw sztucznych
4.12  Badanie materiałów
Metody badań
Próba rozciągania, ścinania, udarności, tłoczności
Pomiar twardości
4.13  Korozja, ochrona przed korozją
4.14  Materiały niebezpieczne

5 Elementy maszyn
5.1    Gwinty
Przegląd gwintów
Gwinty metryczne ISO
Gwinty Withwortha, gwinty rurowe
Gwinty trapezowe, gwinty trapezowe niesymetryczne
Tolerancje gwintów
5.2  Śruby
Przegląd
Oznaczanie, wytrzymałość
Śruby z łbem sześciokątnym
Pozostałe śruby
Obliczanie połączeń śrubowych
Zabezpieczenia śrub
Rozwartość klucza
5.3   Pogłębienia
Pogłębienia pod wkręty z łbem stożkowym
Pogłębienia pod wkręty z łbem walcowym
5.4    Nakrętki
Przegląd
Oznaczenia
Klasy wytrzymałości, nakrętki sześciokątne
Pozostałe nakrętki
5.5   Podkładki
Przegląd
Podkładki płaskie
Podkładki HV, podkładki sprężyste
5.6    Kołki i sworznie
Przegląd
Kołki walcowe, kołki sprężyste
Kołki karbowane, nitokołki, sworznie
5.7    Połączenia wałek - piasta
Kliny i wpusty
Wpusty, wpusty czółenkowe
Połączenia wielowpustowe
Stożki narzędziowe
5.8   Sprężyny, oprzyrządowanie
Sprężyny
Tulejki wiertarskie, chwyty
Znormalizowane części techniki wykrawania
5.9   Elementy napędowe
Pasy
Koła zębate
Przełożenia, wykres przełożeń
5.10 Łożyska
Łożyska ślizgowe
Łożyska toczne
Pierścienie osadcze, płytki sprężynujące
Elementy uszczelniające
Oleje smarowe, smary plastyczne

6. Technika produkcji
6.1    Zarządzanie jakością
Pojęcia, definicje
Planowanie jakości, kontrola jakości
Ocena statystyczna
Statystyczne sterowanie procesem
Jakościowe możliwości procesu
6.2   Planowanie produkcji
Określenie harmonogramów metodą REFA
Rachunek kosztów
Godzinowe koszty masznowe
6.3   Obróbka skrawaniem
Czasy główne maszynowe
Chłodzenie i smarowanie technologiczne
Materiały narzędziowe
Siły i moce skrawania
Parametry skrawania: wiercenie, toczenie
Toczenie stożków
Parametry skrawania: frezowanie
Dzielenie podzielnicą
Parametry skrawania: szlifowanie i gładzenie
6.4   Obróbka erozyjna
Parametry procesu
Metody
6.5    Oddzielanie przez cięcie
Siły cięcia
Wymiary narzędzia i przedmiotu wycinanego
Położenie czopa tłocznika
6.6   Obróbka plastyczna
Charakterystyka gięcia
Głębokie ciągnienie
6.7    Łączenie
Metody spawania i pozycje spawania
Przygotowanie złącz
Spawanie gazowe
Spawanie w osłonie gazów ochronnych
Cięcie termiczne
Znakowanie butli gazowych
Lutowanie
Klejenie
6.8   Ochrona pracy i ochrona środowiska
Znaki zakazu
Znaki ostrzegawcze
Znaki nakazu, znaki ratunkowe
Znaki informacyjne
Symbole zagrożenia
Oznakowanie przewodów rurowych
Dźwięk i hałas


7. Technika automatyzacji i informatyka
7.1   Technika sterowania, pojęcia podstawowe
Pojęcia, oznaczenia, symbole graficzne
Regulatory analogowe
Regulatory nieciągłe i cyfrowe
Działania logiczne
7.2   Obwody elektrotechniczne
Symbole połączeń
Oznaczenia połączeń na schematach
Schematy przepływu prądu
Sensory
Sposoby ochrony
7.3   Schematy działania i diagramy funkcyjne
Schematy działania
Diagramy funkcyjne
7.4 Układy pneumatyczne i hydrauliczne
Symbole połączeń
Struktura schematów połączeń
Układy sterowania
Ciecze ciśnieniowe w hydraulice
Siłowniki pneumatyczne
Siły parcia tłoków
Prędkości, moc
Dokładne rury stalowe
7.5 Sterowniki swobodnie programowalne
Języki programowania PLC
Schemat drabinkowy (LD)
Język modułów funkcyjnych (FBS)
Tekst strukturalny (ST)
Lista instrukcji
Proste funkcje
7.6   Technika manipulacyjna i robotyka
Układ współrzędnych i osie
Budowa robotów
Chwytaki, bezpieczeństwo pracy
7.7   Technika NC
Układ współrzędnych
Struktura programu
Warunki drogi, funkcje dodatkowe
Korekcje narzędzi i toru
Ruchy robocze
Cykle PAL we frezarkach
Cykle PAL w tokarkach
7.8   Technika informacyjna
Systemy liczbowe
Zestaw znaków ASCII
Symbole na schematach blokowych programów
Schemat blokowy programu, strukturogram
Rozkazy WORDa i EXCELa


Skorowidz norm

Skorowidz nazw

PORADNIK MECHANIKA WZORY

Matematyka techniczna
Przeliczanie jednostek
Funkcje trygonometryczne, suma kątów w trójkącie, twierdzenie Talesa
Obliczenia trójkąta prostokątnego
Reguła trzech, rachunek procentowy, odsetki
Długości, długość rozwinięta, długość prefabrykatu
Wielokąty
Trójkąt równoboczny, wielokąty, koło, wycinek koła
Odcinek koła, pierścień, wycinek pierścienia
Objętość i powierzchnia: sześcian, prostopadłościan, walec, walec drążony, piramida (ostrosłup)
Ostrosłup ścięty, stożek, stożek ścięty, kula, odcinek kuli
Objętość brył złożonych, obliczenie masy
Środek ciężkości linii
Środek ciężkości powierzchni

Fizyka techniczna
Ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony
Prędkości w maszynach
Prędkości w maszynach, siły
Siła przyspieszenia, siła ciężkości, siła sprężysta, siła odśrodkowa
Dźwignia, moment obrotowy
Praca i energia, złota reguła mechaniki
Maszyny proste
Maszyny proste, tarcie
Moc i sprawność
Obliczenia wytrzymałościowe (rozciąganie, ściskanie, nacisk powierzchniowy)
Obliczenia wytrzymałościowe (ścinanie, zginanie, skręcanie)
Próba rozciągania metali i tworzyw sztucznych
Technika cieplna: jednostki temperatury, przyrost długości, objętości, zmiana stanu gazu
Technika cieplna: skurcz, ciepło topnienia, parowania i spalania
Elektrotechnika: prawo Ohma, oporność
Elektrotechnika: spadek napięcia w przewodach, łączenie oporników
Elektrotechnika: praca i moc elektryczna, transformator

Technika produkcji
Tolerancje i pasowania
Wymiarowanie kół zębatych
Przekładnia
Wykres prędkości
Zarządzanie jakością
Toczenie stożków
Czas główny maszynowy przy toczeniu
Czas główny maszynowy przy: wierceniu, rozwiercaniu, pogłębianiu i gwintowaniu
Czas główny maszynowy przy frezowaniu
Dzielenie przy użyciu podzielnicy, frezowanie rowków śrubowych
Siły i moce skrawania

Technika automatyzacji
Ciśnienie, wypór, zużycie powietrza
Hydraulika i pneumatyka

Tabele liczbowe
Pierwiastek, powierzchnia koła
Sinus i cosinus
Tangens i cotangens

Skorowidz

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry