meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

 
anatomia drewna
anatomia drewna
Budowa komórki, rodzaje, budowa i funkcje elementów anatomicznych drewna, mikroskopowa budowa drewna
Opisuje budowę mikroskopową drewna oraz charakterystyczne cechy rozpoznawcze, które ułatwiają rozpoznawanie rodzaju drewna. Zawarte w niej wiadomości z zakresu anatomii drewna, jak i budowy makroskopowej, podane są w sposób wyczerpujący.
 
 
atlas dachów dachy spadziste
atlas dachów dachy spadziste
Historia i teraźniejszość, konstrukcja, warstwy-materiały dachowe, detale konstrukcji, przykłady realizacji
Informacje na temat historii dachów spadzistych, sposobów zastosowań i montażu różnorodnych materiałów budowlanych przy wykonywaniu pokryć dachowych, typowe i nietypowe rozwiązania konstrukcyjne oraz dostarcza szeregu innych informacji dla dekarzy.
 
 
atlas drewna 30 najważniejszych gatunków drzew poradnik leśnika
atlas drewna 30 najważniejszych gatunków drzew poradnik leśnika
Dla leśników, tartaczników, cieśli, stolarzy, projektantów wnętrz, architektów, rzeźbiarzy i zainteresowanych obróbką drewna
Na kolorowych fotografiach przedstawiono pokroje drzew, pąki, liście, kwiaty, owoce, kora. Drewno przedstawiono na przekrojach: poprzecznym, promieniowym i stycznym. Detale ułatwiające identyfikację gatunku drewna pokazane na fotografiach makro oraz mikro
 
 
badania naukowe w drzewnictwie w Polsce
badania naukowe w drzewnictwie w Polsce
Przegląd, założenia do oceny i ocena dotychczasowych kierunkow badań naukowych w drzewnictwie w Polsce
Dokonano przeglądu dotychczasowych kierunków badań i prac rozwojowych w drzewnictwie w Polsce. Ponadto opracowane zostały założenia dotyczące zakresu występujących do tej pory nurtów badawczych, jak również założenia i kryteria ich oceny. Na tej podstawie
 
 
biopaliwa
biopaliwa
Drewno, słoma, rośliny oleiste, biodeisel, bioalkohole, wierzba...
Książka składa się z sześciu części: uwarunkowania polityki energetycznej w XXI wieku, charakterystyka odnawialnych źródeł energii, zasoby energetyczne biomasy i ich rozmieszczenie w Polsce, wieloletnie rośliny energetyczne, technologie konwersji biomasy
29.99 PLN
 
 
budowa i morfologia surowców i mas włóknistych
budowa i morfologia surowców i mas włóknistych
Surowce stosowane do produkcji mas włóknistych, submikroskopowa i anatomiczna budowa roślinnych surowców
Celem skryptu jest przedstawienie w różnego rodzaju surowców włóknistych oraz charakterystyka morfologiczna wytworzonych z nich różnymi metodami mas włóknistych i omówienie zmian morfologicznych, jakim one ulegają podczas dalszej obróbki wskutek procesu
 
 
budownictwo drewniane
budownictwo drewniane
Zasady obliczeń różnego rodzaju drewnianych elementów konstrukcyjnych, bogato ilustrowane rysunkami
Omówiono w niej specyficzne właściwości naturalnego materiału budowlanego, jakim jest drewno. określono charakterystyki materiałowe drewna litego, klejonego i materiałów drewnopochodnych. Podano również informacje o połączeniach klejonych i na łączniki
 
 
chemiczny przerób drewna ćwiczenia laboratoryjne
chemiczny przerób drewna ćwiczenia laboratoryjne
Praktyczne przybliżenie analitycznej kontroli procesów technologicznych chemicznego przerobu surowców lignocelulozowych
Pracę podzielono na grupy tematyczne: technologii żywicy sosnowej, odzyskiwaniu i przerobowi produktów ubocznych przemysłu celulozowego (mydła żywiczne, olej talowy i terpentyna siarczanowa) oraz technologii i uszlachetnianiu węgla drzewnego. Oprócz metod
 
 
ciesielstwo
ciesielstwo
Materiały, narzędzia i organizacja prac ciesielskich
Omówiono materiały stosowane w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem drewna, jego suszenia, konserwacji oraz obróbki ręcznej i maszynowej. Także złącza elementów z drewna, ściany, stropy, wiązary i dźwigary, osłonowe elementy ścienne i stropodachowe
 
 
ciesielstwo polskie
ciesielstwo polskie
Materiały i narzędzia, złącza, sciany, stropy, podciągi, dachy, połacie dachowe, więźby dachowe, schody
Naszkicowano rozwój konstrukcji oraz form architektonicznych budowli drewnianych na ziemiach polskich, podano podstawowe wiadomości o drzewach oraz drewnie, opisano sprzęt i narzędzia ręczne i zmechanizowane do obróbki drewna. Szerzej opisano złącza
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  13
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry