meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

Ogród » Uprawa

 (103)

hodowla pszczół


Książka autorstwa 16 najwybitniejszych polskich specjalistów z zakresu pszczelarstwa
Powiadom gdy będzie dostępny
E-mail   Telefon
Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: HODOWLA PSZCZÓŁ
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Poznań
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 170x245 mm
Ilość stron: 496+32
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-09-01039-5
Wydawnictwo: RM (157)

Opis
Spis treści

HODOWLA PSZCZÓŁ
pod redakcją naukową
prof. dr. hab. Jerzego Wide
prof. dr. hab. Jarosława Prabuckiego

Hodowla pszczół to nowoczesny podręcznik akademicki, którego Autorami są najwybitniejsi polscy specjaliści z zakresu pszczelnictwa. Przedstawiając najważniejsze zagadnienia związane z hodowlą pszczół, wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie, poparte najnowszymi doniesieniami z literatury fachowej.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów uczelni rolniczych, ale mogą z niej korzystać również wszyscy hodowcy pszczół, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, którzy chcieliby zgłębić swoją pszczelarską wiedzę i lepiej zrozumieć pszczoły - owady niezwykłe, funkcjonujące w idealnie zorganizowanym społeczeństwie i nieustannie intrygujące człowieka swoimi zachowaniami.
 
Pierwszy podręcznik akademicki pt. Hodowla pszczół ukazał się w 1957 roku. Jego ostatnie, szóste wydanie, opublikowano w 1983 roku. Wspomniana publikacja była na wysokim poziomie merytorycznym i uwzględniała najnowsze zdobycze wiedzy pszczelarskiej. W latach 1957-1983 średnio co 4,5 roku pojawiało się nowe wydanie Hodowli pszczół. Potem, w wyniku kryzysu w pszczelarstwie, a przede wszystkim na skutek polityczno-ekonomicznych przeobrażeń w kraju, na kolejne wydanie podręcznika akademickiego pt. Pszczelnictwo Czytelnicy musieli poczekać do 1998 roku.

W ostatnich latach, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, sytuacja pszczelarstwa w kraju uległa dość istotnym zmianom. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie użytkowaniem pszczół, szczególnie wśród doświadczonych pszczelarzy. Objawia się to wzrostem liczby pasiek składających się z ponad 100 rodzin pszczelich. Sytuacji tej sprzyja wiele programów pomocowych UE, dzięki którym znaczne środki inwestowane są w gospodarstwa pasieczne. Powstaje wiele pasiek z nowocześnie wyposażonym zapleczem, dostosowanym do najnowszych wymagań dotyczących higieny produktów pszczelich. Pasieki takie stają się wysoko wyspecjalizowane i ukierunkowane najczęściej na wąski zakres produkcji pasiecznej. Należy jednak spodziewać się nierównomiernego rozdziału środków pomocowych, gdyż większość projektów realizować mogą jedynie pasieki liczące powyżej 100 pni.

Polska, podobnie jak większość krajów Europy Zachodniej, jest krajem gęsto zaludnionym i stosunkowo silnie napszczelonym (liczba rodzin pszczelich/km2). Sprzyja to rozwojowi pszczelarstwa amatorskiego. Ten sposób użytkowania pszczół był, jest i będzie dominujący w Europie. Pszczelarstwo bowiem, poza możliwością uzyskiwania dodatkowego dochodu i zasilania budżetu rodzinnego, będzie fascynowało wielu ludzi z powodu egzotyki samych pszczół. Interesująca biologia i zachowanie się pszczół żyjących w idealnym społeczeństwie, bogata historia pszczelarstwa i jego kulturotwórcze znaczenie, lokalizacja pasiek w terenach czystych przyrodniczo, w oddaleniu od rejonów silnie zurbanizowanych, zawsze będzie miało swoich miłośników. Dlatego też opracowanie niniejsze, będące przede wszystkim nowoczesnym podręcznikiem akademickim, dedykujemy także tym wszystkim, którzy chcieliby gruntownie zapoznać się z najnowszą wiedzą pszczelarską.

Do napisania tej książki zaprosiliśmy najwybitniejszych polskich specjalistów z zakresu pszczelnictwa. Wśród 16 Autorów obecnego wydania Hodowli pszczół jest aż 14 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 11 profesorów. Autorzy wywodzą się z pięciu ośrodków akademickich oraz Oddziału Pszczelnictwa w Puławach. I choć nie zawsze posiadanie tytułu profesorskiego gwarantuje sukces wydawniczy, to wyrażamy szczere przekonanie, że podręcznik ten zainteresuje Czytelnika. Autorzy włożyli bowiem wiele wysiłku, aby w poszczególnych rozdziałach zawrzeć swoje wieloletnie doświadczenie, poparte najnowszymi doniesieniami z literatury fachowej. Jej cytowanie w tekście oraz wykaz piśmiennictwa, będący uzupełnieniem każdego rozdziału, odsyła szczególnie zainteresowanego Czytelnika do źródeł - najczęściej najnowszych i oryginalnych prac badawczych. Uważamy to za wielki atut podręcznika. Wydaje się, że warto powrócić do tradycji wydawania kolejnych, uzupełnianych wydań, uwzględniających najnowsze osiągnięcia nauki, nie rzadziej niż co pięć lat.

Główne zagadnienia:
1. Systematyka pszczoły (Jerzy Wilde)
2. Morfologia pszczoły (Wojciech Skowronek) 
3. Anatomia pszczoły (Barbara Tomaszewska, Paweł Chorbiński) 
4. Biologia pszczół (Jerzy Woyke)  
5. Genetyka pszczół (Jerzy Woyke)  
6. Zasady pracy hodowlanej (Jerzy Paleolog)  
7. Genetyka molekularna (Jerzy Paleolog)         
8. Historia pszczelarstwa (Jarosław Prabucki)    
9. Gospodarka pasieczna (Jerzy Wilde)             
10. Wychów matek i trutni (Bożena Chuda-Mickiewcz)  
11. Naturalny i kontrolowany dobór u pszczół (ZygmuntJasiński)  
12. Produkty pszczele (Helena Rybak-Chmielewska, Teresa Szczęsna)  
13. Roztocze (Acarina) - szkodniki pszczół i produktów pszczelich (Wit Chmielewski)  
14. Ekonomika pszczelarstwa (Janusz Cichoń)  
15. Choroby i wrogowie pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich (Konstanty Romaniuk)  
16. Botanika pszczelarska (Zbigniew Kołtowski, Bolesław Jabłoński)  

1. Systematyka pszczoły (Jerzy Wilde)
1.1. Pszczoła i jej pochodzenie
1.2. Stanowisko systematyczne rodzaju Apis
1.3. Trzmiele
1.4. Pszczoły bezżądłe
1.5. Gatunki rodzaju Apis
1.6. Zróżnicowanie Apis mellifera
1.7. Pszczoła wschodnia (Apis cerana Fabricius, 1793)
1.7.1. Odporność na Varroa destructor
1.7.2. Znaczenie pszczoły wschodniej w pszczelarstwie
1.7.3. Pszczoła wschodnia a wprowadzenie pszczoły miodnej do Azji
1.8. Czerwona pszczoła z Borneo (Apis koschevnikovi v. Buttel-Reepen, 1906)
1.9. Pszczoła olbrzymia (Apis dorsata Fabricius, 1798)
1.9.1. Gniazdo i miejsce gniazdowania
1.9.2. Obrona przed atakiem
1.9.3. Termoregulacja
1.9.4. Wędrówki
1.9.5. Rozmnażanie
1.9.6. Choroby
1.10. Pszczoła skalna (Apis laboriosa F. Smith, 1871)
1.11. Pszczoła karłowata (Apis florea Fabricius, 1787)
1.12. Pszczoła buszu (Apis andreniformis F. Smith, 1858)
Piśmiennictwo

2. Morfologia pszczoły (Wojciech Skowronek)
2.1. Okrywa ciała
2.2. Głowa
2.2.1. Oczy
2.2.2. Czułki
2.2.3. Aparat gębowy
2.3. Tułów
2.3.1. Odnóża
2.3.2. Skrzydła i mechanizm lotu
2.4. Odwłok
2.4.1. Aparat żądłowy
2.4.2. Gruczoły woskowe
2.4.3. Gruczoł zapachowy
2.5. Cechy morfologiczne wykorzystywane w systematyce
Piśmiennictwo

3. Anatomia pszczoły (Barbara Tomaszewska, Paweł Chorbiński)
3.1. Układ pokarmowy (systema digestorium)
3.1.1. Jelito przednie
3.1.2. Jelito środkowe
3.1.3. Jelito tylne
3.1.4. Gruczoły ślinowe
3.2. Układ krążenia (systema cardiovasculare)
3.2.1. Hemolimfa
3.3. Układ wydalniczy (excretory system)
3.4. Układ oddechowy (systema respiratorium)
3.5. Układ nerwowy (systema nervorum)
3.5.1. Centralny układ nerwowy
3.5.2. Układ nerwowy trzewny (sympatyczny, współczulny)
3.5.3. Narządy zmysłów
3.6. Układ rozrodczy (systema genitale)
3.6.1. Matka pszczela
3.6.2. Robotnica
3.6.3. Truteń
Piśmiennictwo

4. Biologia pszczół (Jerzy Woyke)
4.1. Rodzina pszczela i jej gniazdo
4.2. Rozwój pszczół
4.2.1. Jajo
4.2.2. Larwa i poczwarka
4.3. Matka pszczela
4.3.1. Biologia unasieniania
4.3.2. Składanie jaj
4.3.3. Substancja mateczna
4.4. Trutnie
4.4.1. Pora pojawiania się trutni
4.4.2. Dojrzewanie płciowe trutni
4.4.3. Loty trutni i unasienianie
4.4.4. Trutnie w gnieździe
4.5. Pszczoły robotnice
4.5.1. Prace robotnic w gnieździe
4.5.1.1. Czyszczenie komórek
4.5.1.2. Karmienie larw
4.5.1.3. Ogrzewanie i chłodzenie gniazda
4.5.1.4. Wyloty młodych pszczół
4.5.1.5. Przerabianie pokarmu
4.5.1.6. Budowa plastrów
4.5.1.7. Obrona gniazda
4.5.2. Praca zbieraczek poza ulem
4.5.2.1. Orientacja w przestrzeni
4.5.2.2. Barwa i zapach jako czynniki orientacji
4.5.2.3. Porozumiewanie się pszczół
4.6. Biologia rodziny pszczelej w ciągu roku
4.6.1. Przedwiośnie
4.6.2. Powstawanie nastroju rojowego
4.6.3. Rójka
4.6.4. Główny pożytek
4.6.5. Jesień
4.6.6. Zima
Piśmiennictwo

5. Genetyka pszczół (Jerzy Woyke)
5.1. Różnicowanie się płci u pszczół
5.2. Różne sposoby powstawania pszczół
5.3. Mutanty
5.4. Dziedziczenie cech rasowych
5.4.1. Ubarwienie
5.5. Dziedziczenie cech ilościowych związanych z produkcją miodu
5.6. Dziedziczenie odporności na choroby i higienicznego zachowania pszczół
5.7. Zastosowanie genetyki populacji
Piśmiennictwo

6. Zasady pracy hodowlanej (Jerzy Paleolog)
6.1. Chów i hodowla a genetyka
6.2. Zmienność
6.3. Cechy jakościowe i ilościowe
6.4. Procesy dziedziczenia a środowisko
6.5. Korelacje
6.6. Przepływ genów, pokrewieństwo i chów wsobny
6.7. Praca hodowlana
6.7.1. Ocena użytkowości
6.7.2. Szacowanie wartości hodowlanej
6.7.2.1. Ocena wartości hodowlanej na podstawie własnego fenotypu
6.7.2.2. Ocena wartości hodowlanej na podstawie fenotypów krewnych
6.7.3. Selekcja
6.7.3.1. Selekcja polegająca na akumulacji korzystnych genów
6.7.3.2. Selekcja na zdolność kombinacyjną
6.7.3.3. Kryteria selekcji
6.7.3.4. Metody selekcji
6.7.3.5. Interakcje genetyczno-środowiskowe
6.7.3.6. Kierunki i metody selekcji nie stosowane powszechnie
6.7.4. Dobór do kojarzeń
6.7.4.1. Kojarzenia krewniacze
6.7.4.2. Hodowla w małych, zamkniętych populacjach
6.7.4.3. Krzyżowanie kompensacyjne
6.7.4.4. Krzyżowanie na efekt heterozji (hybrydyzacja)
Piśmiennictwo

7. Genetyka molekularna (Jerzy Paleolog)
7.1. Biochemiczny zapis informacji w żywych organizmach
7.2. Drogi przekazywania informacji genetycznej
7.3. Genom Apis mellifera
7.4. Regulacja ekspresji genów i epigenetyka
7.5. Genom mitochondrialny
7.6. Geny a układ nerwowy i dobowy rytm życia
7.7. Identyfikacja genomu jądrowego
7.8. Genetyka molekularna a cechy ilościowe
7.9. Rośliny genetycznie modyfikowane (GMO - Genetically Modified Organism)
Piśmiennictwo

8. Historia pszczelarstwa (Jarosław Prabucki)
8.1. Prehistoria i ślady kopalne
8.2. Starożytność
8.3. Nowożytność
8.4. Polskie organizacje pszczelarskie
8.5. Organizacja hodowli pszczół w Polsce
8.6. Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach
8.7. Szkolnictwo wyższe
Piśmiennictwo

9. Gospodarka pasieczna (Jerzy Wilde)
9.1. Pasieczysko i pasieka
9.1.1. Lokalizacja
9.1.2. Otoczenie
9.1.3. Rozmieszczenie pasiek w najbliższej okolicy
9.1.4. Możliwość dojazdu
9.1.5. Mikroklimat
9.1.6. Rozmieszczenie uli
9.1.7. Malowanie uli
9.1.8. Przepisy prawne
9.1.9. Wyposażenie pasieczyska
9.2. Typy pasiek
9.2.1. Pasieki amatorskie
9.2.2. Pasieki jako dodatkowe źródło dochodów
9.2.3. Pasieki zawodowe
9.2.4. Pasieki o szczególnym znaczeniu
9.3. Zakładanie pasieki
9.3.1. Ogólne przepisy dotyczące pasiek
9.3.2. Zasady zakładania pasieki
9.3.3. Kupno rodzin pszczelich
9.4. Zachowanie się w pasiece i BHP
9.5. Jak obchodzić się z pszczołami?
9.6. Technika wykonywania przeglądu gniazd
9.7. Prace pasieczne w sezonie
9.7.1. Początek sezonu
9.7.2. Ocena siły rodziny
9.7.3. Ograniczenie wielkości gniazda i przygotowanie rodzin do karmienia
9.7.4. Próba na obecność matki
9.7.5. Karmienie i przygotowanie rodzin do zimowli
9.7.6. Zimowanie rodzin
9.7.7. Wiosenny oblot oczyszczający
9.7.8. Podkarmianie pszczół przed oblotem
9.7.9. Główny przegląd wiosenny
9.7.10. Poszerzanie gniazd i czynności związane z wykorzystaniem pożytków
9.7.11. Miodobranie
9.7.12. Zapobieganie rabunkom i ich zwalczanie
9.7.13. Ratowanie pni z trutówkami
9.7.14. Łączenie i przesiedlanie rodzin
9.8. Gospodarka pasieczna z wykorzystaniem różnych pożytków
9.8.1. Wybór typu ula na określone zasoby pokarmowe pszczół
9.8.2. Uzasadnienie biologiczne przygotowania właściwej struktury rodziny pszczelej - zasada Taranova
9.8.3. Przykłady wykorzystania określonych typów pożytków
9.8.3.1. Wykorzystanie pożytku z rzepaku ozimego
9.8.3.2. Gospodarka dostosowana do pożytków późnych
9.9. Sterowanie rozwojem rodziny pszczelej
9.9.1. Przyspieszenie rozwoju wiosennego rodzin
9.9.1.1. Odsklepianie plastrów
9.9.1.2. Przestawianie czerwiu
9.9.1.3. Podkarmianie pobudzające
9.9.2. Zastosowanie kraty odgrodowej
9.9.3. Wymiana matek i ograniczenie czerwienią
9.9.3.1. Zamykanie matek w izolatorach
9.10. Rozmnażanie rodzin pszczelich
9.10.1. Wpływ rójki na produkcję rodzin
9.10.1.1. Przyczyny powstawania nastroju rojowego
9.10.1.2. Zapobieganie i zwalczanie rójki w pasiece
9.10.1.3. Wykorzystanie rojów i pszczół rojowych
9.10.2. Sposoby racjonalnego rozmnażania rodzin
9.11 Intensyfikacja produkcji pasiecznej
9.11.1. Miody odmianowe, sekcyjne i plastrowe
9.11.2. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych
9.113. Pozyskiwanie wosku
9.11.4. Pozyskiwanie kitu pszczelego
9.11.5. Mleczko pszczele
9.11.6. Jad pszczeli
9.12. Sprzęt pszczelarski
9.12.1. Ule
9.12.1.1. Typy uli
9.12.1.2. Stałe wymiary w ulu
9.12.1.3. Wyposażenie uli
9.12.1.4. Cechy dobrego ula
9.12.1.5. Tendencje w budowie uli
9.12.2. Sprzęt do przeglądu rodzin pszczelich
9.12.3. Odsklepiacze plastrów
9.12.4. Rodzaje miodarek
9.12.5. Pozostały niezbędny sprzęt w pasiece
Piśmiennictwo

10. Wychów matek i trutni (Bożena Chuda-Mickiewcz)
10.1 Wychów trutni
10.1.1. Czynniki wpływające na wartość rozrodczą trutni
10.1.2. Rodziny ojcowskie
10.1.2.1. Wybór i przygotowanie rodzin
10.1.2.2. Prowadzenie rodzin ojcowskich
10.1.3. Rodziny wychowujące
10.1.3.1. Wybór i przygotowanie rodzin
10.1.3.2. Prowadzenie rodzin wychowujących
10.1.3.3. Kalendarz wychowu trutni
10.2. Wychów matek
10.2.1. Czynniki wpływające na wartość użytkową matki
10.2.2. Metody wychowu matek
10.2.2.1. Metody wychowu z wykorzystaniem naturalnych komórek pszczelich
10.2.2.2. Metody wychowu z wykorzystaniem sztucznych komórek
10.2.3. Rodzina wychowująca
10.2.3.1. Wybór i przygotowanie
10.2.3.2. Wychów w rodzinie bez matki
10.2.3.3. Wychów w obecności matki
10.2.3.4. Kalendarz wychowu matek
10.3. Postępowanie z matecznikami i wygryzającymi się matkami
10.3.1. Brakowanie matek
10.3.2. Znakowanie matek
10.3.3. Przygotowanie ulików weselnych
10.3.4. Przygotowanie skrzynek i klateczek do przetrzymywania matek przed i po sztucznym unasienianiu
10.4. Poddawanie matek
10.4.L Czynniki warunkujące przyjęcie matek
10.4.2. Osierocenie rodziny
10.4.3. Przygotowanie odkładu
10.4.4. Metody poddawania matek
Piśmiennictwo

11. Naturalny i kontrolowany dobór u pszczół (Zygmunt Jasiński)
11.1. Naturalny dobór u pszczół
11.2. Historia sztucznego unasieniania
11.2.1. Pierwsze próby unasieniania matek
11.2.2. Ręczne unasienianie matek
11.2.3. Unasienianie matek za pomocą przyrządów i aparatów
11.2.4. Sprzęt do sztucznego unasieniania
11.3. Czynniki biologiczne warunkujące skuteczność sztucznego unasieniania
11.3.1. Czynniki występujące przed unasienianiem
11.3.1.1. Warunki wychowu matek
11.3.1.2. Przechowywanie matek
11.3.1.3. Przewożenie matek i trutni przeznaczonych do sztucznego unasieniania
11.3.2. Czynniki występujące w trakcie unasieniania
11.3.2.1. Wiek matek i trutni
11.3.2.2. Wielkość dawki nasienia
11.3.3. Czynniki występujące po unasienianiu
11.4. Uszkadzanie matek przechowywanych w rodzinach pszczelich
11.5. Znaczenie sztucznego unasieniania
11.6. Opis aparatu do sztucznego unasieniania
Piśmiennictwo

12. Produkty pszczele (Helena Rybak-Chmielewska, Teresa Szczęsna)
12.1 Miód
12.1.1. Skład chemiczny
12.1.1.1. Węglowodany
12.1.1.2. Niecukrowe składniki miodu
12.1.2. Zafałszowania miodu i możliwości ich wykrywania
12.1.3. Charakterystyka krajowych miodów odmianowych
12.1.3.1. Właściwości organoleptyczne
12.1.3.2. Charakterystyka chemiczna
12.1.4. Warunki magazynowania a jakość miodu
12.1.5. Aktualności normalizacyjne dotyczące miodu
12.1.6. Aktywność biologiczna, wartość odżywcza i próby zastosowania w lecznictwie
12.2. Wosk pszczeli
12.2.1. Skład i właściwości fizykochemiczne
12.2.2. Pozyskiwanie i przechowywanie
12.2.3. Zastosowanie
12.2.4. Wymagania jakościowe
12.3. Pyłek kwiatowy (obnóża)
12.3.1. Skład i właściwości fizykochemiczne
12.3.2. Pozyskiwanie, utrwalanie, przechowywanie
12.3.3. Właściwości odżywcze i lecznicze, zastosowanie
12.3.4. Wymagania jakościowe
12.4. Propolis
12.4.1. Właściwości fizyczne
12.4.2. Skład
12.4.3. Aktywność biologiczna i zastosowanie
12.4.4. Badania jakości i przechowywanie
12.5. Mleczko pszczele
12.5.1. Skład i właściwości fizykochemiczne
12.5.2. Pozyskiwanie, utrwalanie, przechowywanie
12.5.3. Właściwości odżywcze i lecznicze, zastosowanie
12.5.4. Wymagania jakościowe
Piśmiennictwo

13. Roztocze (Acarina) - szkodniki pszczół i produktów pszczelich (Wit Chmielewski)
13.1. Roztocze pasożytujące na pszczołach
13.2. Roztocze spotykane w zapasach pokarmu pszczół i produktach pasiecznych
13.3. Inne roztocze spotykane w ulach i w produktach pszczelich
Piśmiennictwo

14. Ekonomika pszczelarstwa (Janusz Cichoń)
14.1. Wprowadzenie
14.2. Koszty i zyski
14.2.1. Koszt alternatywny
14.2.2. Koszty ewidentne i koszty umowne
14.2.3. Koszty stałe i zmienne
14.2.4. Koszty średnie i koszt marginalny
14.2.5. Zysk normatywny i zysk czysty
14.2.6. Minimalizacja kosztów
14.2.6.1. Produktywność marginalna (krańcowa)
14.2.6.2. Zasada minimalizacji kosztów
14.2.6.3. Prawo malejących przychodów
14.2.7. Maksymalizacja zysku
14.2.7.1. Zasada maksymalizacji zysku
14.2.7.2. Ekonomia i dyzekonomia skali
14.3. Rynek
14.3.1. Pojęcie rynku
14.3.2. Popyt i podaż
14.3.2.1. Popyt
14.3.2.2. Podaż
14.3.3. Równowaga rynkowa
14.4. Konkurencja rynkowa
14.4.1. Konkurencja doskonała
14.4.2. Konkurencja niedoskonała
14.5. Marketing
14.5.1. Marketing produktów pszczelich
14.5.2. Pszczelarskie przedsięwzięcia marketingowe
Piśmiennictwo

15. Choroby i wrogowie pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich (Konstanty Romaniuk)
15.1 Przyczyny powstawania chorób pszczół
15.2. Choroby niezakaźne
15.2.1. Zaziębienie czerwiu (Refrigeratio larvae)
15.2.2. Przegrzanie czerwiu (Combustio larvae)
15.2.3. Zatrucie nektarem
15.2.4. Zatrucie spadzią
15.2.5. Zatrucie pyłkiem
15.2.6. Zatrucia chemiczne
15.2.7. Zatrucie solą
15.3. Choroby zakaźne
15.3.1 Zgnilec amerykański (złośliwy) (Histolysis infectiosa pernidosa larvae)
15.3.2. Zgnilec europejski (kiślica) (Putrificatio polibacterica larvae)
15.3.3. Choroba woreczkowa (Sacculisatio contagiosa larvae)
15.3.4. Inne choroby wirusowe
15.3.5. Grzybica wapienna (Ascosphaerosis)
15.3.6. Aspergiloza (Aspergillosis)
15.4. Choroby inwazyjne
15.4.1. Nosemoza (Nosemosis)
15.4.2. Gregarinoza (Ledynemosis apium)
15.4.3. Choroba pełzakowa (Amoebosis apium)
15.4.4. Brauloza (Braulosis)
15.4.5. Choroba roztoczowa (Acaropidosis)
15.4.6. Tropilelapioza
15.4.7. Warroza (Varroatosis)
15.5. Szkodniki produktów pszczelich
15.5.1. Motylka woskowa duża (barciak większy) (Calleria mellonella)
15.5.2. Motylica woskowa mała (barciak mniejszy) (Achroia grisella)
15.5.3. Pajęczaki
15.5.4. Mrówki (Formica)
15.5.5. Skórki (Fornicula auricularica)
15.5.6. Mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida)
15.6. Wrogowie pszczół
15.6.1. Pająki
15.6.2. Zaleszczotek (Chelifer cancroides)
15.6.3. Ważki
15.6.4. Skórnik słoniniec (Dermestes lardarius)
15.6.5. Osy i szerszenie (Vespa)
15.6.6. Taszczyn pszczeli (Philanthus triangulum)
15.6.7. Barciel pszczeli (Trichodes apiarius)
15.6.8. Oleice (Meloe proscarbeus, M. variegatus)
15.6.9. Żaby
15.6.10. Jaszczurki
15.6.11. Ptaki
15.6.12. Ssaki
Piśmiennictwo

16. Botanika pszczelarska (Zbigniew Kołtowski, Bolesław Jabłoński)
16.1. Podstawowe wiadomości o budowie kwiatów
16.2. Wybrane wiadomości o powstawaniu owoców i nasion
16.3. Ogólne warunki zapylania roślin
16.3.1. Znaczenie zapylania krzyżowego dla roślin
16.3.2. Sposoby obrony roślin przed samozapyleniem i samozapłodnieniem
16.4. Sposoby przenoszenia pyłku
16.4.1. Samoczynne samozapylanie
16.4.2. Przenoszenie pyłku przez czynniki abiotyczne (wodę i wiatr)
16.4.3. Przenoszenie pyłku przez zwierzęta
16.5. Przystosowanie roślin do zapylania przez owady
16.5.1. Barwa i zapach kwiatów
16.5.2. Cechy pyłku roślin owadopylnych
16.5.3. Nektarniki
16.5.3.1. Budowa i funkcjonowanie nektarników
16.5.3.2. Położenie nektarników w kwiatach
16.6. Znaczenie owadów pszczołowatych jako zapylaczy roślin uprawnych
16.6.1. Wymogi zapylania owadopylnych roślin uprawnych
16.6.2. Wykorzystywanie pszczół do zapylania upraw owadopylnych
16.7. Surowce zbierane przez pszczoły
16.7.1. Pyłek kwiatowy
16.7.1.1. Wiadomości ogólne o pyłku i pyleniu kwiatów
16.7.1.2. Wydajność pyłkowa roślin
16.7.2. Nektar i inne soki roślinne zbierane przez pszczoły
16.7.2.1. Wiadomości ogólne o nektarze
16.7.2.2. Nektarowanie kwiatów
16.7.2.3. Czynniki wpływające na obfitość nektarowania kwiatów
16.7.2.4. Wydajność miodowa roślin
16.7.3. Spadź i jej wytwórcy
16.7.3.1. Powstawanie i właściwości fizykochemiczne spadzi
16.7.3.2. Wytwórcy spadzi i ich rośliny żywicielskie
16.7.3.3. Cykl rozwojowy mszyc i czerwców
16.7.3.4. Specyfika pożytków spadziowych
16.7.4. Propolis
16.8. Pożytki pszczele
16.8.1. Rodzaje pożytków
16.8.2. Ogólna charakterystyka źródeł pożytku
16.8.3. Przebieg pożytków w okresie sezonu wegetacyjnego
16.8.4. Pastwiska pszczele i racjonalne ich wykorzystanie
16.8.5. Zasobność bazy pożytkowej pszczół w Polsce
16.8.6. Możliwości poprawy pożytków pszczelich
16.9. Podstawy palinologii

Piśmiennictwo

Skorowidz

 

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry