meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

mały poradnik mechanika tom I tom II


Nauki matematyczno-fizyczne, materiałoznawstwo, maszynoznawstwo, podstawy konstrukcji maszyn
Powiadom gdy będzie dostępny
E-mail   Telefon
Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: MAŁY PORADNIK MECHANIKA TOM I TOM II
Rok wydania: 1994
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde laminowane okładki
Format: 150x210 mm
Ilość stron: 684+632
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN-83-204-2063-6 (całość), ISBN-83-204-2064-4 (Tom I), ISBN-83-204-2065-2 (Tom II)

Opis
Spis treści

MAŁY PORADNIK MECHANIKA WZNOWIENIE

TOM I
NAUKI MATEMATYCZNO-FIZYCZNE
MATERIAŁOZNAWSTWO

TOM II
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN
MASZYNOZWASTWO

 

AUTORZY TOMU I i II
doc. mgr im. Zdzisław Bańkowski
prof, dr im. Maciej Bemhardt
mgr inż. Heliodor Chmielewski
dr inż. Andrzej Ciszewski
Tadeusz Dobrzański
prof. mgr inż. Leon Gosztowtt
doc. dr inż. Karol Hausman
dr inż. Artur Karaszkiewicz
prof. dr inż. Paweł Kosieradzki
dr inż. Zbigniew Kratochwil
prof. dr inż. Stanisław Kuczewski
prof. dr hab. inż. Ryszard Marczak
doc. mgr inż. Andrzej Mystkowski
dr Jan Nawrocki
dr inż. Tadeusz Obalski
dr inż. Kazimierz Ochęduszko
prof. dr hab. inż. Zbigniew Orloś
dr inż. Tadeusz Radomski
mgr inż. Dariusz Stawiarski
mgr inż. Mieczysław Stępniewski
inż. Henryk Świątkiewicz
dr inż. Kazimierz Tomaszewski
mgr inż. Stanisław Bruno Trzaska
prof. dr hab. inż. Stefan Wiśniewski

 

REDAKTOR CAŁOŚCI DZIEŁA
mgr inż. Barbara Reymer

 

ASYSTENT REDAKCJI NAUKOWEJ
Elżbieta Czarzasta

 

Poradnik zawiera podstawowe wiadomości z nauk matematyczno-fizycznych (matematykę, chemię, mechanikę ogólną, wytrzymałość materiałów, hydromechanikę, ciepło, elektrotechnikę), z materiałoznawstwa metalowego i niemetalowego, z podstaw konstrukcji maszyn (rysunek techniczny maszynowy, tolerancje i pasowania, chropowatość powierzchni, części maszyn, napędy i sterowanie elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, uszczelnienia techniczne, tarcie i smarowanie) oraz maszynoznawstwa (silniki spalinowe tłokowe, pompy» sprężarki, wentylatory i dmuchawy, urządzenia dźwigowo-transportowe). Zamieszczone są w nim liczne tablice, wykresy i dane liczbowe potrzebne w pracy zawodowej.

Poradnik jest przeznaczony dla techników mechaników oraz może stanowić pomoc w nauce dla uczniów średnich szkół technicznych i słuchaczy kursów dokształcających o kierunku mechanicznym. Książka może również stanowić cenną pomoc dla techników wszystkich innych specjalności.

Książka jest zalecana do bibliotek nauczycielskich i uczniowskich techników mechanicznych.

Wydanie I—IV PWT, lata 1951—1961; nakład 185000egz.

Wydanie VII—XVII WNT, lata 1962—1988; nakład 515000 egz.

 

W obecnym wydaniu osiemnastym kilka rozdziałów zostało unowocześnionych, jeden napisany na nowo, w pozostałych poprawiono zauważone błędy (również te, o których zasygnalizowali nam Czytelnicy) oraz zaktualizowano dane zaczerpnięte z Polskich Norm. Cenną pomocą dla ulepszenia treści i ujęcia poradnika są wypowiedzi Czytelników.

 

Skorowidz zagadnień tom I
aceton (dwumetyloketon propanem)
acetylen (etyn)   
aerozole
akacja 
akr
aksjomaty (pewniki) statyki
aksoidy
aktyn
aktynowce 
aktywność
akumulatory elektryczne
alabaster (siarczan wapniowy dwuwodny gips)
Alamberta (d') zasada (siły)   
aldehyd mrówkowy (formaldehyd formalina)
algebra
alkany
aikeny
alkiny
alkohol denaturowany (denaturat)
- etylowy (spirytus alkohol etanol)   
- metylowy (spirytus drzewny metanol)  
Alnico (Alni)
alodynowanie
Alpaka (Neuesilbcr nowe srebro Argentan Packfong)
alumel
aluminium (glin)      
- do obróbki plastycznej
- stopy
ałun potasowo-glinowy
amalgamaty rtęci
ameryk
aminoplasty 
amoniak
amper   
- na metr
- kwadratowy
amperogodzina
amplituda drgań (wychylenia)
analityczna metoda obliczania masy zredukowanej
analityczne wyznaczanie prędkości mechanizmu korbowo-wodzikowego 
- przyspieszenia mechanizmu korbowo-wodzikowego 
analiza mechanizmów krzywkowych
- metodą analityczną
- strukturalna
angstrem
anion  
anizotropia sieci krystalicznej
anoda
antracyt  
antymon    
ar
Archimedesa spirala
- zasada
Argentan (nowe srebro Neuesilber Packfong Alpaka)
argon   
argument funkcji
arsen   
arszenik (trójtlenek arsenu arsenolit)
arytmetyka
asfalty  
astat
asteroida
asymptoty funkcji 
- hiperboli
atmosfera fizyczna  
- techniczna  
atom 
atto
austenit 
Avogadra liczba
awogadryt (fluoroboran potasowy)
azbest  
azeotrop (mieszanina azeotropowa)
azot   
azotan miedziowy trójwodny
- sodowy (saletra sodowa saletra chilijska)
azotowanie 
azotowce
azuryt
babbity (stopy cynowe białe metale)
badania własności metali i materiałów konstrukcyjnych
- zmęczeniowe
Bahnmetall (stop B) 
baildonit
bainit 
bakelit 
balata
bale
balsa
bar (jednostka) 
- (pierwiastek) 
baria
barwniki gumy
barwy nalotowe na stali
bawełna
bazalt 
beczka objętość
bekerel
belka obciążona dwuprzęsłowa
- spoczywająca na podporach trójkąt sił
- zginana 
- obliczanie nośności 
- przekroju 
belki drewniane
benzen   
benzol
benzyny lekkie 
- silnikowe 
berkel
Bemoulliego nierówność
- próby
- rozkład zmiennej losowej dwu zmianowej
- równanie
- schemat
- twierdzenie 
beryl     
berylowce
beton 
bezpieczeństwo instalacji elektrycznej
bezpieczniki elektryczne
bezwodnik siarkawy (dwutlenek siarki)
- siarkowy (trójtlenek siarki)
- węglowy (dwutlenek węgla)
bieg maszyny niejednostajny 
- ustalony
biegun planu prędkości
- przyspieszeń 
- redukcji
biel
- barowa
- cynkowa 
- ołowiowa
- tytanowa 
bikarbonat (wodorowęglan sodowy soda oczyszczona
węglan jednosodowy)
bilans energetyczny maszyny 
- energii przy spalaniu 
- napięć elektrycznych w oczku
- prądów w węźle
bizmut    
blachy z aluminium i jego stopów walcowane na gorąco
- zimno
- z brązu walcowane na zimno
- ze stali cienkie walcowane na zimno i gorąco
- uniwersalne walcowane
- z miedzi walcowane na zimno
Blasiusa współczynnik strat przepływu
blok na nieruchomym podłożu siła nadająca prędkość
błąd miernika wielkości elektrycznych 
- pomiaru wielkości elektrycznych
błękit molibdenowy
- żelazowy
błonnik (celuloza)
bocznik
boki skóry
- trójkąta 
boksyt 
bór   
boraks (czteroboran sodowy dziesięciowodny) 
borówce
Bourdona rurka
Boyle'a i Mariotte'a prawo
brausztyn (dwutlenek manganu piroluzyt psylomelan)
brązy 
- aluminiowe
- berylowe 
- cynowe 
- cynowo- cynkowe (spiże) 
- cynkowo-ołowiowe (spiże)
- do obróbki plastycznej 
- fosforowe 
- glinowe 
- krzemowe
- odlewnicze  
- ołowiowe 
- specjalne
Brinella metoda 
- twardość 
- brązów odlewniczych
- drewna
- metali nieżelaznych
- mosiądzów odlewniczych 
- stali automatowych
- narzędziowych stopowych
- węglowych
- sprężynowych
- stopowych konstrukcyjnych do azotowania
- nawęglania 
Brinella twardość stali stopowych konstrukcyjnych do
ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego
 - wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego
 - szybkotnących
- stopów aluminium 
- cynku
British Thermal Unit (BTU)
- per second (BTU/s)
brom
bryły obrotowe wzory Guldina (Pappusa)
brzoza biała 
budowa krystaliczna
buk 
Burzyńskiego hipoteza
buszel amerykański (US buszel)
- angielski (Imp buszel)
Butaterm
cal
- kwadratowy
- słupa rtęci
- wody
- sześcienny
- zamiana na milimetry
całka nieoznaczona 
- oznaczona
całkowanie graficzne
Cauchy'ego definicja
cecha
cegła klinkierowa 
- szamotowa 
- zwykła 
cement (w proszku) 
cementyt
- kulkowy (ziarnisty)
centy
centymetr
- do czwartej potęgi
- kwadratowy
- na kwadrat sekundy
- sześcienny
- na gram
cellosolve 
celofan (tomofan)
Celsjusza stopień
celuloid  
celuloza (błonnik)
ceowniki 
- ekonomiczne
cer 
ceramika
- spec jama
cerezyna
cermetale (spieki ceramiczno-metalowe) 
cez
chalkantyt (siarczan miedziowy pięciowodny)
Chematosil
chemia
chemiceluloza
Chemosil
Chezy'ego formuły dla przepływów w przewodach
zamkniętych 
chlor   
chlorek amonowy (salmiak)
- bromu
- cynawy dwuwodny
- cynkowy  
- etylenu (ldwuchloroetan)  
- etylu 
- kobaltowy
- litowy
- metylenu (dwuchlorometan)
- metylu (jednochlorometan)  
- miedziowy
chlorek niklawy
- rtęciowy
- sodowy (sól kamienna sól kuchenna halit)
- srebrowy (kerargiryt)
- wapniowy sześciowodny
- winylu
- żelazawy (lawrancyt)
- żelazowy sześciowodny
chloroform (trójchlorometan)  
chrom     
- czarny (chromowanie na czarno)
- w stali
chromel
chromowanie dekoracyjne
- na czarno
- techniczne
chromowce
ciała anizotropowe
- bezpostaciowe plastyczne
- izotropowe
- nieswobodne
- skrytokrystaliczne
- stałe bezpostaciowe (stan szklisty i plastyczny)
- krystaliczne (kryształy)  
- niemetaliczne
- swobodne
- sztywne 
- dynamika
- ruchy podstawowe
ciąg arytmetyczny  
- geometryczny   
- liczb normalnych
- liczbowy
- malejący (nierosnący)
- monofoniczny 
- ograniczony 
- rosnący (niemałe jacy)
- rozbieżny
- zbieżny 
ciągłość funkcji 
ciecze     
- inwertowane
- izotropowe
- krystaliczne
- newtonowskie 
- nienewtonowskie
- plastyczne
- pomiary podstawowych parametrów
- przechlodzone  
- przegrzane
- pseudoplastyczne
- w naczyniach połączonych 
- ważkie
ciepło
- Joule'a
- krzepnięcia
- molowe
- pod stałym ciśnieniem
- w stałej objętości
- parowania  
- wody 
- przegrzania pary
- przemiany alotropowej
- fazowej 
- izobarycznej  
- pary wodnej
- izochorycznej
- pary wodnej
- izotermicznej
- pary wodnej
- odwracalnej
- polimorficznej
- politropowej 
- resublimacji
- skraplania (kondensacji)
ciepło spalania 
- węgla kamiennego
- sublimacji
- topnienia
- niektórych pierwiastków i ich stopów 
- właściwe 
- ciał stałych niemetalicznych
- cieczy
- gazów
- doskonałych
- niektórych pierwiastków metalicznych i ich stopów
- pod stałym ciśnieniem  
- rzeczywiste
- średnie
- ważniejszych metali
- w stałej objętości
ciepłota ciała (układu)
cięciwa
cięciwy okręgu 
ciężar (siła)
- atomowy względny
- objętościowy
- ciał stałych niemetalicznych
- pozorny
- usypowy (nasypowy wsypowy)
- ciał stałych niemetalicznych
- właściwy  
- bezwzględny
- cieczy
- względny
ciśnienie       
- atmosferyczne (barometryczne)  
- bezwzględne 
- cieczy 
- cząstkowe
- krytyczne  
- nasycenia
- normalne (atmosfera fizyczna)
- osmotyczne
- pary przegrzanej
- składnikowe roztworu
- w płynach
Colebrooka i White'a współczynniki oporu przepływu
Coriolisa przyspieszenie   
cotangens   
Coulomba prawa tarcia
cosinus   
- kierunkowy wektora
Cremony plan sił 
cubic foot
- inch
- yard (jard sześcienny)
cyjanek potasowy
- sodowy
- wapniowy
cyjanowanie (węgloazotowanie)
cykloalkany
cykloalkeny
cykloheksan (sześciowodorobenzen)  
cykloida równanie i wykres
cykl zmiany naprężeń
cyna       
- biała
- gatunki
- stopy 
- szara
cynk   
- gatunki
- stopy
cynkowce
cynober
cynofolia
cyrkon   
czas 
cząsteczki (drobiny molekuły)  
- giganty (cząsteczki olbrzymy)
- proste (cząsteczki pierwiastków)
- złożone (cząsteczki związków chemicznych)
cząstki elementarne
czerwień żelazowa
częstość kołowa
częstotliwość drgań
- prądu
człon bierny (napędzany) mechanizmu
- czynny (napędzający) mechanizmu
- pośredni mechanizmu
człony połączone parą obrotową prędkości i przyspie-
szenia 
czteroboran sodowy dziesięciowodny (boraks)
czterochlorek węgla (czterochlorometan)  
czteroetylek ołowiu (czteroetyloołów) 
czworobok przegubowy prędkości i przyspieszenia
czworokąt
- pole i obwód
- wypukły 
- zależności miarowe
czworościan (tetracdr) 
- pole i objętość
Daltona prawo
Darcy'ego współczynnik oporu przepływu
dawka ekspozycyjna
- promieniowania pochłonięta
dąb 
debay
decy
decybel
decy gram
decymetr
- kwadratowy
- sześcienny
defekty sieci
definicja Cauchy'ego
- Heinego
deka
dekagram
dekalina (dziesięciowodoronaftalen hydronaftalen)
 dekaniuton
deltoid  
denaturat (alkohol denaturowany)
deseczki
deski
destylacja frakcyjna 
diamagnetyki 
diament
dielektryki  
dioksan  
dławienie adiabatyczne pary wodnej
dławik  
- idealny
- w obwodzie prądu stałego
długość
- ciała stałego w temperaturze t
- łuku krzywej (przez całkowanie)
- w okręgu
- wektora  
- wyboczeniowa
- zredukowana wahadła fizycznego
docisk obliczenia uproszczone
- warunek wytrzymałościowy
dodawanie do stron nierówności
- ułamków
- w zbiorze liczb rzeczywistych
dodekaedr (dwunastościan)
dolomit (węglan magnezowo-wapniowy)
dopełnienie zbioru
doświadczenia (próby) losowe niezależne
drachma
drewno
- bukowe (zrębki) 
- dębowe (zrębki) 
- handlowe
- opałowe
- prasowane
- sosnowe (zrębki) 
- świerkowe (zrębki) 
- właściwe
droga ciała spadającego swobodnie
- kątowa
- liniowa po łuku
- w ruchu jednostajnie zmiennym
druty i pręty stalowe kwadratowe i sześciokątne ciąg-
nione
- okrągłe ciągnione
- płaskie ciągnione
- miedziane mosiężne
- okrągłe ciągnione na zimno
- patentowane
- sprężynowe ze stali sprężynowych niskostopowych
- węglowych okrągłe ogólnego przeznaczenia
- z aluminium i jego stopów
drzewnik (lignina)
dural
duralumin
duraluminium
duroplasty (żywice utwardzalne)
dwubenzofuran (tlenek dwufenylenu)
dwuchlorometan (chlorek metylenu)
dwudziestościan (ikosaedr)
dwufenyl
dwufluorodwuchlorometan (freon-)  
dwumetylo benzen (ksylen)
dwumetyloketon (aceton propanon)
dwumetylometan (propan)
dwumetylopropan (izobutan trójmetylometan)
dwunastościan (dodekaedr)
dwusiarczek molibdenu (molibdenit)
- selenu
- węgla 
dwusieczna kąta  
dwuteowniki walcowane na gorąco 
dwutlenek krzemu (krzemionka)
- manganu (piroluzyt psylomelan brausztyn)
- ołowiowy
- siarki (bezwodnik siarkawy)  
- węgla (bezwodnik węglowy)   
dyfuzja
dyfuzor
dyfuzyjność (współczynnik dyfuzji kinematyczny)
dylatacja (rozszerzalność cieplna) 
dymensja (wymiar) jednostki miary
dyna
- na centymetr kwadratowy (baria)
dynamika
- ciała sztywnego
- cieczy
- maszyn
- mechanizmów
- i maszyn
- punktu materialnego
- układu punktów materialnych
dynocentymetr
dyslokacje
dysocjacja elektrolityczna 
dysproz
dysze pomiarowe
działania algebraiczne 
- arytmetyczne
- na ułamkach
- wektorach
- zbiorach
działania w zbiorze
dziedzina funkcji
dzielenie nierówności
- okręgu
- ułamków
- w zbiorze liczb rzeczywistych
- z resztą wielomianów
dzielnik napięcia
dziesięciowodoronaftalen (dekalina)
dżul
- na kelwin
- kilogram
- i kdwin
ebonit  
efekt Joule'a-Thomsona
- odciążający karbu 
einstein
eksa
ekspansja
elastomery
elektrochemiczne działanie prądu elektrycznego
elektrody bateryjne
- lampowe
- spawalnicze
elektrokorund
elektrolit 
elektroliza
elektrolizer
elektromagnes 
elektromagnetyzm
elektrometalurgia
elektronowolt
elektrony    
- prawie swobodne
- stopy 
- walencyjne (swobodne wartościowości) 
elektrotechnika
elektroujemność 
elektryczne własności
elektryzowanie ciał
- przez indukcję
- tarcie
elementowa kombinacja zbioru
elementy kombinatoryki 
- skończone
- teorii podzielności w zbiorze liczb naturalnych 
- zbioru
Elinvar
elipsa
- równanie 
elipsoida środek ciężkości
eloksalowanie
emalie
- ftalowe (Emolak)
- nitrocelulozowe
- ogólnego stosowania
Emolit
emulsoidy
energia
- cieczy doskonałej w ruchu ustalonym
- elektryczna
- jednostki masy cieczy
- kinetyczna
- ciała sztywnego
- członów mechanizmów płaskich 
- układu punktów materialnych
- mechaniczna
- naładowanego kondensatora
- pola elektromagnetycznego wokół cewki 
- potencjalna 
- powierzchniowa cieczy
- przy spalaniu bilans 
- wewnętrzna
- gazów doskonałych
entalpia   
- gazów doskonałych
- właściwa pary wodnej
- wody
entropia     
- gazów o stałym cieple właściwym
- przyrost przy stałej objętości
- temperaturze
- stałym ciśnieniu
- w przemianie politropowej
- właściwa pary wodnej
- wody
Epidian 
erb
erg
- na sekundę
ersted
etan 
etanodiol-  (glikol etylenowy glikol)
etanol (alkohol etylowy spirytus alkohol etanol)
eten (etylen)   
eter etylowy (eter etoksyetan) 
- fenylowy (tlenek dwufenylu)
- naftowy 
eternit
etylen (eten)   
Etylina 
etyn (acetylen)
eukoloidy (koloidy cząsteczkowe o cząsteczkach linio-
wych)
Eulera twierdzenie
- wzór
europ
Eurosuper 
eutektyka 
Fahrenheita stopień
fajanse
farad 
Faradaya prawa elektrolizy
farby
- emulsyjne 
- nawierzchniowe 
- podkładowe nitrocelulozowe
- ogólnego stosowania
- przeciwrdzewne
faza (układu)
- ciekła (stan ciekły) 
- gazowa (stan gazowy)
- metaliczna (stan metaliczny) 
- rozproszona (zdyspergowana)
- stała (stan stały)
- współistnienie faz
femto
fenol (hydroksybenzen)
fenoplasty
fenylometan (toluen metylobenzen)
ferm
Fermiego gaz
femico
ferromagnetyki  
ferronichromy
ferryt
fibra
Ficka prawo
figura płaska
filce techniczne
fluor    
fluorek amonowy
- wapniowy (fluoryt)
fluoroboran potasowy (awogadryt)
fluorotrójchlorometan (freon-)  
fluorowce
fluoryt (fluorek wapniowy)
fon
foot (stopa)
- per minutę (stopa na minutę)
- second (stopa na sekundę)
- pound force (stopofunt siła)
- poundal
formaldehyd (aldehyd mrówkowy formalina)
formuły Chezy'ego dla przepływów 
forniry
fosfor  
- w żeliwie
fosforan dwusodowy (ortowodorofosforan sodowy)
- jednosodowy (ortodwuwodorofosforan sodowy)
- manganawy
- trójsodowy (ortofosforan sodowy)
fosgen 
fotodiody
fotorezystory
fototranzystory
Fouriera prawo
- równanie
frakcje ropy naftowej
frans
freon- (fluorotrójchlorometan)  
- (dwufluorodwuchlorometan)  
- (trójfiuorochlorometan)  
funkcja
- algebraiczna 
- asymptoty 
- ciągła 
- cosinus 
- cotangens 
- dziedzina naturalna
- elementarna całka nieoznaczona 
- graficzna
- granica 
- homograficzna
- jawna
- kwadratowa
- liniowa
- maksimum i minimum lokalne
- malejąca (nierosnąca)
- miejsce zerowe
- monotoniczna
- nieparzysta 
- odwrotna
- ograniczona 
- okresowa 
- parametryczna
- parzysta 
- pochodna
- podstawowa elementarna
- pochodna
- potęgowa
- przeciwdziedzina
- rosnąca (niemalejąca)
- różniczkowalna twierdzenia 
- różnowartościowa 
- rzeczywista
- zmiennej rzeczywistej
- sinus 
- tangens 
- tabelaryczna
- uwikłana
- wewnętrzna superpozycji
- wymierna
- zewnętrzna superpozycji
- złożona
funkcje trygonometryczne 
- definicje 
- kąta ostrego
- sumy i różnicy dwóch kątów
- szczególne wartości
- wielokrotności i podwielokrotności kątów
- własności
- zależności
fimkcyjność monomeru
funt (pound)
- siła (pound force)
- na cal kwadratowy (pound force per square inch
gadolin
gal
galon amerykański (U S galion)
- angielski (Imperiał galion)
galwanizacja
gaus 
Gay-Lussaca prawo
gaz (definicja i własności)    
- doskonały
- ciepło właściwe
- przemiany odwracalne
- przyrosty funkcji stanu
- roztwory 
- elektronowy  
- Fermiego (gaz elektronowy w gazach)
- generatorowy 
- koksowniczy 
- nawęglający
- niezdegenerowany
- olejowy 
- płynny 
- rzeczywisty
- szlachetny (helowce) 
- świetlny 
- wielkopiecowy 
- wodny 
- zdegenerowany
- ziemny 
Generalna Konferencja Miar
geometria analityczna na płaszczyźnie
german   
gęstość (masa właściwa)   
- benzyn silnikowych
- ciał stałych niemetalicznych
- cieczy 
- drewna  
- gazów
- kauczuku
- krytyczna
- niektórych pierwiastków metalicznych i ich stopów
- paliwa lotniczego
- prądu elektrycznego
- stopów aluminium
- strumienia ciepła 
- przenikającego przez ściankę płaską
- wymienianego przez promieniowanie
- szkła
- ważniejszych metali
- węglików spiekanych
- względna
Gibbsa reguła faz 
giga
gilbert
gips (siarczan wapniowy dwuwodny alabaster)
gleita
gliceryna (glicerol propanotriol-  )  
glikol etylenowy (glikol etanodiol- )  
glin (aluminium)      
glina mokra 
- sucha 
godzina
grab 
grad
graficzne wyznaczanie prędkości czworoboku przegubowego 
- przyspieszeń czworoboku przegubowego
grafit 
- sferoidalny w żeliwie perlitycznym
grafityzacja (wyżarzanie grafityzujące)
grafityzacja żeliwa
gram 
- centymetr kwadratowy
- na centymetr sześcienny
- mililitr
- siła
- na centymetr sześcienny
- litr
- mililitr
gramoatom (mol gramojon gramocząsteczka)
gramorównoważnik 
graniastosłup  
granica faz (powierzchnia rozdziału)
- funkcji 
- plastyczności
- niektórych stali
- stali automatowych
- do nawęglania
- niskostopowych konstrukcyjnych
- sprężynowych
- stopowych konstrukcyjnych do azotowania
- nawęglania 
- ulepszania cieplnego
-i hartowania powierzchniowego
- wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego
 - węglowych konstrukcyjnych 
- umowna
- wyraźna
- wybuchowości
- cieczy
- gazów
granitol
grei
- na sekundę
grupa pierwiastków
grusza 
grynszpan
grzejnictwo elektryczne (elektrotermia)
grzejnik elektryczny
- elektrodowy 
- indukcyjny 
- łukowy
- pojemnościowy 
- promiennikowy
- rezystancyjny
Guldina (Pappusa) wzory dla brył obrotowych
guma 
gwajak 
Hadfielda stal
hafn
Haigha wykres zmęczeniowy
halit (chlorek sodowy sól kamienna sól kuchenna)
hamowanie maszyny
hartowanie
- dwukrotne
- indukcyjne 
- jednokrotne
- kąpielowe
- płomieniowe (palnikowe)
- powierzchniowe 
- stali stopowych konstrukcyjnych do nawęglania
- stopniowe 
- z przemianą izotermiczną 
- zwykle
hartowność stali 
hastelloy
heban 
Heinego definicja
hektar
hekto
hektolitr
hel   
helowce
hematyt (tlenek żelazowy)
hemikoloidy (koloidy cząsteczkowe o cząsteczkach liniowych)
henr 
hexaedr (sześcian)
hikora
hiperbola  
Hipokratesa twierdzenie
hipoteza Burzyńskiego
- energii odkształcenia postaciowego
- Hubera 
hipotezy wytężeniowe
histereza magnetyczna 
holm
homogenizacja (ujednorodnianie wyżarzanie ujednorodniające)
Hooke'a prawo  
horse power (koń parowy angielski)
Hubera hipoteza 
hydratacja
hydraty
hydraulika
hydroksybenzen (fenol)
hydromechanika (mechanika cieczy)
hydrostatyka
ikosaedr (dwudziestościan)
iloczyn dwóch wielomianów
- oznaczeń (symboli) jednostek miar
- skalamy wektorów  
- wektora przez liczbę 
- wektorowy
- (przekrój) zbiorów
- zdarzeń
iloraz ciągu geometrycznego
- oznaczeń (symboli) jednostek miar
- różniczkowy funkcji
ilość substancji 
- światła
impedancja (oporność pozorna) obwodu
Imperiał bushel (buszel angielski)
- galion (galon angielski)
inch (cal)
- of mercury (cal słupa rtęci)
- water (cal słupa wody)
inconel
ind
indukcja elektromagnetyczna 
- magnetyczna 
- szczątkowa (polaryzacja magnetyczna szczątkowa
magnetyzacja szczątkowa pozostałość magnetyczna remanencja)
- własna (samoindukcja) 
indukcyjność
indukowanie napięcia w uzwojeniu wirującym w polu magnetycznym
- napięcia źródłowego
instalacje elektryczne
ircha (skóra zamszowa)
iryd    
iterb
itr
izobutan (-metylopropan trójmetylometan)
izolatory elektryczności 
izometria układu współrzędnych
izooktan ( trójmetylopentan)
izotopy (nuklidy)
jarzmo 
Jasińskiego i Tetmajera wzór empiryczny
jaskrawość (luminancja) 
jawor 
jądro atomu 
- (rdzeń) przekroju
jednochlorometan (chlorek metylu)
jednomian
jednostki (miar)
- angielskiego systemu  
- aktywności
- ciepła 
- ciężaru 
- ciśnienia   
- czasu 
- dawki ekspozycyjnej
- promieniowania pochłoniętej
- długości  
- entropii
- gęstości
- prądu elektrycznego
- główne
- ilości substancji
- światła
- indukcji magnetycznej
- indukcyjności
- jednorodne   
- kąta 
- krotne (wtórne) 
- legalne
- lepkości
- luminancji
- ładunku elektrycznego
- masy
- molowej
- mocy   
- molalności
- momentu bezwładności
- siły
- napięcia elektrycznego
- naprężenia
- naświetlenia
- natężenia oświetlenia
- pola elektrycznego
- magnetycznego
- prądu elektrycznego
- przepływu
- nielegalne
- objętości  
- molowej
- oporu elektrycznego
- pisownia nazw i oznaczeń
- pochodne
- podstawowe
- pojemności elektrycznej
- pola powierzchni 
- pozaukładowe
- poziomu ciśnienia akustycznego
- głośności
- pracy  
- prędkości (liniowej) 
- przewodności elektrycznej
- przyspieszenia
- rozliczeniowe
- siły (ciężaru) 
- magnetomotoryczncj
- stężenia 
- strumienia magnetycznego
- świetlnego
- światłości
- temperatury 
- twardości wody
- uzupełniające układu SI 
jedwab sztuczny
jesion 
jod
jodła 
jonizacja termiczna
jony wodorowe
- wodorotlenkowe
Joulc'a ciepło 
juta
kadm     
kalafonia
kalifom
kalomel
kaloria
- na gram i kelwin
- kelwin
kamfora 
kamionka
kandela  
- na metr kwadratowy 
karat
karb  
- odciążający
karbid (węglik wapnia)
karborund (węglik krzemu)   
kardioida
Kark
kark (skóra)
kation  
katoda
kauczuki
- akrylowe (estrowe)
- butadienowe 
- butadienowo-akrylonitrylowe (nitrylowe) 
- styrenowe 
- butylowc 
- chloroprcnowe 
- dienowe
- fluorowe
- izoprenowe (syntetyczne naturalne) 
- jasna krepa
- naturalne 
- niedienowe
- silikonowe
- syntetyczne 
- wędzone
- wielosiarczkowe (tiokole)
- wulkanizowane
kazeinit
kąt 
- bryłowy (wielościenny) 
- dwusieczna
- dwuścienny
- między prostymi
- styczną i cięciwą okręgu
- wektorami  
- wektorem i osią
- odkształcenia postaciowego
- ostry  
- funkcje trygonometryczne
- pełny  
- płaski
- półpełny 
- prosty  
- przeniesienie
- rozwarty 
- skierowany 
- strat dielektrycznych (wsp strat dielektrycznych)
- środkowy w okręgu
- tarcia 
- wewnętrzny
- wklęsły 
- wpisany w okręgu (obwodowy)
- wypukły 
- zewnętrzny
- zsypu naturalny
kąty dopełniające
kąty jednostronne
- kolejne
- naprzemianiegłe
- odpowiadające
- przyległe
- równe
- w okręgu
- wewnętrzne   
- wierzchołkowe
kątowniki
kelwin   
kerargiryt (chlorek srebrowy)
kerma
kierownica paraboli
- stożka
kierownice elipsy
- hiperboli
kierunek wektora
kierunki główne naprężeń
- odkształceń
kilo
kilogram  
- metr kwadratowy
- na decymetr sześcienny
- godzinę
- litr
- metr sześcienny 
- mol
- sekundę
- siła (ciężar)
- na centymetr kwadratowy
- metr kwadratowy
- milimetr kwadratowy 
- razy metr 
- na sekundę
- razy kwadrat sekundy
kilokaloria na godzinę
- sekundę
kilometr
- na godzinę
- sekundę
kilomol
kilopond
kilowat zamiana na konie mechaniczne 
kilowatogodzina 
kinematyka
- cieczy
- mechanizmów i maszyn
- krzywkowych
- płaskich
- zębatych
Kirchhoffa prawo 
kity   
- asfaltowe
- do celów specjalnych
- elektroizolacyjne
- kwasoodpome
- siarkowe
- szklarskie
- szpachlowe
- węglowe 
kiur 
klasy kinematyczne
- krystalograficzne
kleje
- aminowe 
- BWF
- biurowe dekstrynowe
- Borsol
- ciekłe
- dekstrynowe 
- Emulsan
- epoksydowe
- fenolowe
- fenolowo-formaldehydowe
- introligatorskie
kleje kauczukowe
- kostne
- lateksowe
- naturalne nieorganiczne
- organiczne
- nitrocelulozowe
- plastyczne
- poliwinylowe 
- POW/FDP
- skórne
- skrobiowe 
- stałe
- syntetyczne termo- i chemoutwardzalne
- termoplastyczne
klin 
klinkier
klon 
Knopa metoda
knott (mila morska na godzinę węzeł)
kobalt     
- w stali
kobaltowce
Koeniga twierdzenie
koercja (natężenie koercyjne)
koherentność (spójność) jednostek miar
koks   
koloidy (układy koloidowe) cząsteczkowe
- fazowe
- hydrofobowe
- liofobowe
koło  
- kuli
- zamachowe energia kinetyczna
- moment bezwładności 
- zębate centralne (główne słoneczne)
- obiegowe (planetarne satelitarne)
kombinatoryka 
- do obliczania prawdopodobieństwa 
komórka
- elementarna kryształu
kompresja
komputerowe wyniki MES przemieszczeń sił poprze-
cznych i momentów zginających
komutator
koncentracja (spiętrzenie) naprężeń
kondensacja (skraplanie) ciepło i temperatura 
kondensator elektrolityczny
- łączenie 
- płaski
- zwijany
konduktancja (przewodność elektryczna) 
konduktywność (przew el właściwa)  
konfiguracja elektronowa atomów
- przestrzenna atomów jonów i cząsteczek
konfuzor
koniogodzina
konstantan
konstrukcje geometryczne
koń mechaniczny
- zamiana na kilowaty 
- parowy angielski (horse power)
kopolimery  
- ABS
- chlorku
- octanu winylu
kora
korek 
korund (tlenek glinowy)   
kraking katalityczny
- termiczny
kratownice   
krawędziaki
krążek linowy
- (koło pasowe) tarcie cięgna 
kreda strącona (węglan wapniowy)
- techniczna
kręt (moment ilości ruchu)  
- ciała sztywnego 
- cieczy 
- punktu materialnego
- układu punktów materialnych
krupon (skóra)
krypton   
krystality
kryształy (ciała krystaliczne)    
- ciekłe  
kryteria podzielności liczb naturalnych 
kryzy pomiarowe
krzem    
- w siali
krzemionka (dwutlenek krzemu) 
krzepnięcie temperatura i ciepło  
krzywa charakterystyczna (charakterystyka) rurociągu
- magnesowania
- płaska 
- stopnia drugiego
- Wóhlera
krzywki
kscnon
ksylen (dwumetylobenzen)   
kula  
- momenty bezwładności
- pole i objętość
kulomb
- na kilogram
kupryt
kwadrat  
kwas
- azotowy  
- beztlenowy
- borny (kwas borowy)
- chlorowodorowy (kwas solny)   
- fluorowodorowy
- (orto)fosforowy
- mocny
- siarkowy  
- solny   
- szczawiowy
- tlenowy
kwintal
lakiery
- caponowe
- piecowe
laminowanie papieru
laminaty aminowe
- fenolowo-formaldehydowe
- poliestrowe
lampa fluorescencyjna 
- wyładowcza
Langa współczynnik strat przepływu
lantan
lantanowce 
lateks
lawrancyt (chlorek żelazawy)
ledeburyt 
leizna bazaltowa 
- kamienna 
lemniskata Bcmoulliego
Lenza prawo
lepkość dynamiczna (współczynnik lepkości dynamicz-
nej)     
- cieczy  
- gazów
- kinematyczna (współczynnik lepkości kinematycznej)
- cieczy 
- olejów napędowych
- opałowych
lepkość kinematyczna paliw lotniczych
- względna 
liczba atomowa 
- Avogadra
- octanowa olejów napędowych
- kwantowa
- lotności (lotność) 
- masowa
- najbardziej prawdopodobna
- oktanowa
- podobieństwa Reynoidsa
- składników (układu)
- stopni swobody  
- więzi (ograniczeń)
- n
liczby całkowite
- dodatnie
- naturalne  
- niewymierne
- normalne
- pierwsze
- podzielne
- rzeczywiste 
- rzymskie
- ujemne
- wymierne
- względnie pierwsze
- złożone
lignina (drzcwnik)
lignofol
likwidus
linia łamana środek ciężkości
linie sił pola elektromagnetycznego
- elektrostatycznego
- magnetycznego
linoleum
liozole
lipa 
listwy
lit   
litopon
litowce
litr 
- na sekundę
logarytmy
- dziesiętne 
- liczby n
- naturalne 
- o dowolnej podstawie
long ton (tona angielska)
lorens
losowanie bez zwracania
- ze zwracaniem
lotność (liczba lotności) 
- względna
lód 
- suchy
ludolfma
luki (węzły sieci nie obsadzone atomami)
luks 
luksosekunda
lumen 
lumenosekunda
luminancja (jaskrawość) 
lutet
lutowia (spoiwa luty) 
ładowanie i rozładowanie akumulatora
- kondensatora 
ładunek elektryczny  
- atomu
- cząsteczki
- elektronu
- protonu
łańcuch kinematyczny płaski
łańcuch kinematyczny przestrzenny
łaty (graniaki)
łączenie kondensatorów 
- ogniw galwanicznych 
- równoległe
- szeregowe
- rezystorów 
łączniki elektryczne
łożyska reakcje dynamiczne 
łuk
- koła środek ciężkości
łyko
magneśnica
magnetowody  
magnetyczne własności 
magnetyt (tlenek żelazawo-żelazowy)
magnetyzacja szczątkowa (indukcja magnetyczna szczą-
tkowa polaryzacja magnetyczna szczątkowa pozos-
tałość magnetyczna remanencja)
magnetyzm
magnez     
- hutniczy
- stopy
magnezja palona (tlenek magnezowy)
magnezyt (węglan magnezowy)
mahoń 
majolika
makrocząsteczki liniowe
- rozgałęzione
- usieciowane (trójwymiarowe)
makswel 
malachit
mangan     
- w stali
manganowce
manometry obciążeniowe
- prężne
- przeponowe (membranowe)
- różnicowe
- rtęciowe
- rurkowe
manowakuometry
mantysa
martenzyt 
masa 
- atomowa 
- względna
- cząsteczkowa  
- względna
- molowa
- prętów płaskich i taśm stalowych
- właściwa (gęstość)  
- cieczy
- zredukowana 
mastyka
maszyny elektryczne
- kinematyka i dynamika
- model dynamiczny
- niejednostajność biegu 
materia charakterystyczne własności
- przemiany fazowe i własności fizyczne
- specyficzne własności
- stany skupienia
materiałoznawstwo niemetalowe
materiały ceramiczne elektroizolacyjne
- magnetyczne
- nukleoniczne i rakietowe
- dielektryczne (dielektryki)
- ferromagnetyczne 
- konstrukcyjne
- magnetyczne miękkie
- twarde
- niemetalowe konstrukcyjne
- pomocnicze materiały o małej rezystywności
- produkowane z drewna
Maxwell-Mohra metoda
mazut 
mechanika cieczy (hydromechanika)
- ogólna (teoretyczna)
- mechanizmy
- jarzmowe kinematyka 
- korbowe dynamika 
- korbowo-sinusoidalne kinematyka 
- wodzikowe kinematyka 
- krzywkowe kinematyka
- projektowanie 
- płaskie kinematyka
- dynamika
przestrzenne  
- struktura
- zębate kinematyka
mega
megagram
meganiuton
mcgapascal 
megasekunda
megawatogodzina
melakonit (tlenek miedziowy tenoryt)
melchior (maillechort)
mendelew
metale 
- białe (stopy cynowe babbity)
- czcionkowe
- linotypowe monotypowe i stereotypowe
- metody badań własności mechanicznych
- nieżelazne i ich stopy
- oznaczanie
- o własnościach półprzewodnikowych
- przejściowe
- szereg napięciowy i potencjał normalny
- szlachetne 
- ultralekkie
- wewnętrznoprzejściowe
- żelazne i ich stopy
metaloznawstwo
metalurgia proszków
metan  
metanol (alkohol metylowy spirytus drzewny)
Metapleks
metoda Brinella 
- elementów skończonych
- kinetostatyki
- Knopa
- Maxwell-Mohra
- młotka Poldi
- odcinkowa wyznaczania położeń i torów
- pilników wzorcowanych
- Rockwella 
- skleroskopowa Shore'a
- stanów granicznych 
- szablonowa wyznaczania położeń i torów
- Vickersa
metody badań własności mechanicznych metali
- podstawowe obliczeń wytrzymałościowych
- pomiarów twardości
- wykreślne do wyznaczania kinematyki mechanizmów
metr 
- do czwartej potęgi
- kwadratowy
- na sekundę
- kwadrat sekundy
- minutę
- sekundę
- sześcienny 
- na kilogram
- mol
- sekundę
metylobenzen (toluen fenylometan)
mezokoloidy (koloidy cząsteczkowe o cząsteczkach liniowych)
miara łukowa 
- zamiana na miarę stopniową
- stopniowa 
- zamiana na miarę łukową
miazga
miedzionikle  
miedziowce
miedź 
- stopowa
- stopy
mierniki elektrodynamiczne
- elektromagnetyczne 
- elektryczne wskazówkowe
- indukcyjne 
- magnetoelektryczne 
- wielkości elektrycznych
mierzenie (pomiar) kątów 
mieszaniny jednorodne (homogeniczne)
- niejednorodne (heterogeniczne)
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)
mika
mikanit
mikro
mikrofarad
mikrometr 
mikron 
mikrostruktura stali
- warstwy nawęglonej
Nikuradsego współczynnik strat przepływu
mila kwadratowa (square mile)
- lądowa (statute mile)
- morska (nautical mile)
- na godzinę (węzeł knott)
- na godzinę (mile per hour)
mili
miligram
mililitr
milimetr
- kwadratowy
- słupa rtęci (tor)
- wody
- sześcienny
- zamiana na cale
milimikron 
milisekunda
Mimosops globosa
mimośród elipsy
- hiperboli
- paraboli
- stożkowej
minia ołowiana (tlenek dwuolowiawoołowiowy)
minuta
- kątowa 
Misesa współczynnik strat przepływu
mnożenie nierówności
- ułamków
- w zbiorze liczb rzeczywistych
moc 
- cieplna (moc strumienia cieplnego strumień cieplny)
- wydzielana w dielektryku
- dawki pochłoniętej
- elektryczna
- hydrauliczna (rozporządzalna) strumienia
- prądu   
- bierna
- czynna
- pozorna
- przemiennego 
- sinsuoidalnego
- trójfazowego
- rozdział w mechanizmach połączonych szeregowo
- równolegle
model dynamiczny maszyny
modrzew 
moduł impedancji
- jako element neutralny
- wartość
- Kirchhoffa (współczynnik sprężystości poprzecznej)
 - sprężystości objętościowej (współczynnik sprężystości)
- Younga 
modyfikowanie stopów aluminium
- żeliwa 
Mohsa twardość    
- szkła
mol (gramoatom gramojon gramocząsteczka)
- na kilogram
- metr sześcienny
molalność (stężenie molalne) 
molamość (stężenie molowe stężenie molarne molowość)
molibden     
- w stali
molibdenian kobaltowy
molibdenit (dwusiarczek molibdenu)
momenty bezwładności   
- ceowników
- ciał jednorodnych
- dwuteowników 
- kątowników nierównoramiennych 
- równoramiennych
- kół zamachowych  
- masy (momenty dynamiczne)
- pary sił
- pola (momenty statyczne)
- prętów kwadratowych okrągłych i sześciokątnych
- przekrojów  
- teowników
- zetowników
- zredukowane
- biegunowe 
- dipolowe 
- dynamiczne (momenty bezwładności masy)
- geometryczne statyczne 
- ilości ruchu (kręty) cieczy 
- obrotowe
- odśrodkowe (dewiacyjne masy)
- pary sił   
- sił   
- bezwładności 
- ogólne  
- skręcające  
- statyczne (momenty bezwładności pola)
- zamachowe
- zastępcze przy zginaniu i skręcaniu
- zginające   
- maksymalne belek
- w układach płaskich
- ramowych 
monokryształy
monomery 
morenozyt (siarczan niklawy siedmiowodny)
mosiądze   
- do obróbki plastycznej
- odlewnicze  
- specjalne
- wysokoniklowe  
mostki tensometryczne
naciąg liny  
naczynia połączone równowaga cieczy 
nadciśnienie 
nafta  
nagrzewnica                   ___
najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)
największy wspólny dzielnik (NWD)
nano
nanofarad
nanometr
napełniacze gumy
napięcie elektryczne  
- fazowe
- kondensatora
- międzyprzewodowe
- odbiomikowe
- pomiary 
- sinusoidalne
- stale
- zasilania
- zmienne
- źródłowe (siła elektromotoryczna)
- indukowane w przewodzie
- powierzchniowe
- w temperaturze topnienia niektórych pierwiastków i stopów 
napór cieczy na ściankę
naprężenia 
- cieplne
- dodatnie (rozciągające)
- dopuszczalne
- amplitudowe cyklu 
- oznaczenia 
- średnie 
- przy docisku 
- ogólnym stanie naprężenia 
- płaskim stanie naprężenia  
- rozciąganiu    
- graniczne
- i zginaniu
- rozrywające
- stali staliwa i aluminium
- skręcaniu 
- stali staliwa i aluminium
- ścinaniu 
- ściskaniu 
- wyboczeniu 
- krytyczne
- zginaniu     
- czystym belki   
- i obciążeniu statycznym
- wahadłowym
- i skręcaniu
- i ścinaniu 
- maksymalne
- płyt kołowych
- prostokątnych 
- staliwa i aluminium
- zmęczeniu stałe
- tętniące (pulsujące)
- wahadłowe
- normalne      
- główne  
- w ściankach walczaka
- w zbiorniku cienkościennym
- przy rozciąganiu i zginaniu
- styczne    
- przy skręcaniu
- zginaniu 
- stykowe (kontaktowe) 
- ujemne (ściskające)
- zastępcze (sprowadzone zredukowane)
- przy ogólnym stanie naprężenia
- płaskim stanie naprężenia
- ścinaniu
- zginaniu i skręcaniu
naprężenia zastępcze przy zginaniu i ścinaniu 
naskórkowość 
nasycenie magnetyczne
naświetlenie
natężenie koercyjne (koercja)
- oświetlenia 
- pola elektrycznego
- magnetycznego  
- prądu elektrycznego 
- przepływu    
- masowe (strumień masy)  
- objętościowe (strumień objętości) 
- pomiar
- wypływu ze zbiornika 
nautical mile (mila morska)
nawęglanie 
- gazowe
- w proszkach
n-Butan  
negaton
neodym
neon   
neptun
Neuesilber (nowe srebro Argentan Packfong Alpaka)
neutrony 
Newtona prawo przejmowania ciepła
- tarcia płynnego
- wzór
nichrom
niejednostajność biegu maszyny 
niemetale
nierówności     
- Bemoulliego
- kwadratowe
- liczb rzeczywistych
- liniowe
- ostre
- przeciwne
- silne
- słabe 
- trygonometryczne 
- wyższych stopni
nikiel    
- do obróbki plastycznej
- przetopienia
- w stali
nikielina
niklowce
nimonic
niob   
niuton 
- na metr kwadratowy
- sześcienny
niutonometr
niutonosekunda na metr kwadratowy
nobel
normalizowanie (wyżarzanie normalizujące)
normalność (stężenie normalne)
nośność przy ściskaniu osiowym 
- zginaniu belek
nukleony
nuklidy (izotopy)
nylon 
obciążenie wyboczające
- zginające belkę 
- sworzeń
obieg Camota
- silnika 
- termodynamiczny 
objętość (pojemność) 
- beczki
- bryły obrotowej (przez całkowanie)
- ciała w danej temperaturze
objętość cieczy pomiar
- czworościanu foremnego
- graniastostupa 
- kilomolowa
- gazu doskonałego
- klina 
- kuli
- molowa
- odcinka kuli
- walca kołowego
- ostrosłupa
- pasa kulistego
- pierścienia kulistego
- prostopadłościanu
- pryzmatoidy
- pryzmy
- przepływu cieczy pomiar
- stożka kołowego
- sześcianu
- walca kołowego
- właściwa  
- deczy
- krytyczna 
- pary wodnej 
- wody
- wycinka kuli
obliczenia wytrzymałościowe na docisk
- rozciąganie 
- i zginanie
- skręcanie
- ścinanie
- i skręcanie
- ściskanie
- wyboczenie
- zginanie
- i skręcanie 
- płyt cienkich 
- prętów i układów prętowych
- zbiorników cienkościennych 
obłogi
obróbka cieplna stopów aluminium
- magnezu 
- metali nieżelaznych oznaczanie 
- żelaza
- oznaczanie
- cieplno-chemiczna stopów żelaza
obrót
- na kwadrat minuty
- sekundy
- minutę
- sekundę
- układu współrzędnych
obwód elektryczny 
- nierozgałęziony
- prądu sinusoidalnego
- RC
- RLC
- rozgałęziony
- koła
- magnetyczny
- odcinka koła
- prostokąta i czworokąta
- rombu
- trójkąta środek ciężkości
- wielokąta foremnego
- wycinka koła
octan celulozy
oczko obwodu elektrycznego 
odcinek  
- koła 
- kuli 
- walca kołowego objętość
odcinki średnia geometryczna
odejmowanie od obu stron nierówności
- ułamków
- w zbiorze liczb rzeczywistych
odkształcenia    
- główne
- liniowe
- plastyczne (trwale)
- sprężyste
- wyznaczone na podstawie próby rozciągania
- względne 
odległość między prostymi równoległymi
- punktami
- punktu od prostej
- rzutu ukośnego
odmiany alotropowe żelaza 
odporność gumy na działanie olejów
- podwyższonej temperatury
- starzenie 
- ścieranie
- trwałe odkształcenie przy ściskaniu
- kauczuku na działanie olejów
- rozpuszczalników organicznych
- wody kwasów i alkaliów
- utlenianie
- stali specjalnych na korozję
- stopów żelaza na korozję
odprężanie (wyżarzanie odprężające)
odpuszczanie stali   
- niskie 
- stopowych konstrukcyjnych 
- średnie
- wysokie
odszklenie
odwrotności
odwzorowanie (funkcja przekształcenie)
ogniska elipsy
- hiperboli
- paraboli
ogniwa galwaniczne łączenie 
- pary kinematycznej
Ohma prawo
okleiny
okrąg     
- dzielenie
- kąty
- o danym łuku wyznaczanie środka
- opisany na czworokącie 
- wielokącie foremnym
- oś symetrii
- równanie
- wpisany w czworokąt
- w wielokąt foremny
- wyznaczanie stycznej
okręgi mimośrodowe
- współśrodkowe
okres drgania sinusoidalnego
- podstawowy funkcji trygonometrycznych
oktaedr (ośmiościan)
olcha 
olej cylindrowy 
- dieslowy
- lniany 
- napędowy (gazowy)   
- opałowy
- rycynowy 
- wrzecionowy 
ołowica
ołów       
- gatunki
- miękki
- stopy 
- twardy 
om 
omometr 
oporniki (rezystory)
oporność bierna (reaktancja) samoindukcyjności
- magnetyczna (reluktancja)
- pozorna obwodu w postaci zespolonej
opór przepływu
opór przepływu spowodowany miejscowymi przeszko-
dami  
- w kształtkach  
- w zależności od natężenia przepływu
- (oporność) elektryczny (rezystancja)  
- właściwy (rezystywność oporność elektryczna)
- ośrodka
- przejmowania ciepła przez ściankę płaską
- przewodzenia ciepła przez ściankę płaską
optyczne własności 
ortocentrum trójkąta (punkt przecięcia się trzech wysokości) 
ortodwuwodorofosforan sodowy (fosforan jednosodowy) jednowodny
ortofosforan sodowy (fosforan trój sodowy) dwunastowodny
ortowodorofosforan sodowy (fosforan dwusodowy)
dwunastowodny
orzech 
osie bezwładności główne
osłony urządzeń elektrycznych
osm    
osmoza
ostrosłup   
- pole i objętość
- środek ciężkości 
oś obojętna
- obrotu chwilowa
osie elipsy
- hiperboli
ośmiościan (oktaedr)
oświetlenie miejsca pracy
otoczenie punktu
ounce (uncja)
oznaczanie gatunków metali nieżelaznych i ich stopów
- stali
- obróbki cieplnej metali nieżelaznych 
- stali
oznaczenia (symbole) jednostek miar 
- matematyczne podstawowe 
- wielkości fizycznych
ozon  
Packfong (Neuesilber nowe srebro Argentan Alpaka)
paki
pale crepe (kauczuk jasna krepa)
paliwa
- ciekłe  
- gazowe   
- naturalne
- silnikowe benzynowe
- turbinowe lotnicze 
- spalanie
- stałe 
- sztuczne
- zapotrzebowanie powietrza do spalania
pallad    
papiery 
Pappusa-Guldina twierdzenie
para kinematyczna (ruchowa)
- nieodwracalna
- odwracalna
- wyznaczanie reakcji i sil równoważnych w mechanizmach płaskich
- punktów uporządkowana
- sił 
- wodna 
- nasycona
- sucha
- przegrzana 
- wilgotna
- wykres i-s
- p-v i T-s
para wodna wytwarzanie pod stałym ciśnieniem
parabola  
- równanie 
paraboloida obrotowa środek ciężkości
parafina
paramagnetyki 
parametr imperfekcji 
- paraboli
parametry stanu
parowanie ciepło
pas kulisty objętość
paskal    
Pascala prawo
pasty lutownicze
pasy i blachy z miedzi walcowane na zimno
pasywacja
patyna
Pauling elektroujemności
pełzanie materiału 
perlit 
permutacja elementarnego zbioru
peta
pęd
- ciała sztywnego
- punktu materialnego
- układu punktów materialnych 
pęknięcie (dekohezja) elementu 
pętla histerezy magnetycznej
Pianizol
piasek 
piece elektryczne indukcyjne 
- łukowe
pierścień kołowy
- momenty bezwładności
- zginające
- pole i objętość 
- ściskanie i momenty zginające
- prostokątny momenty bezwładności
pierwiastki chemiczne (substancje proste)
- elektrododamie
- elektroujemne
- metaliczne 
- pośrednie
- przejściowe 
- reprezentatywne 
- wewnątrzprzejściowe 
- liczb kwadratowe
- stopnia nieparzystego
- n-tego
- sześcienne
- równań
- wielomianów
pierwiastkowanie 
piezometr
pięciotlenek wanadu
pigmenty  
piko
pikofarad
piorunian rtęci
piroluzyt (dwutlenek manganu psylomelan brausztyn)
pirozole
pirydyna  
pisownia nazw jednostek miar i ich oznaczeń
Pitagorasa twierdzenie 
p-Ksylen 
plan prędkości
- przyspieszeń mechanizmu płaskiego
- sił Cremony 
planimetria 
plastomery (tworzywa sztuczne)
platerowanie
platyna    
platynid
plazma niskotemperaturowa
- wysokotemperaturowa
plazmotron
plexiglas  
pluton   
płaski układ sił
płaszczyzna
- pary sił
- przekątna ostrosłupa
- w przestrzeni 
- zorientowana
płynność
płyny
płytki podłogowe terakotowe
płyty cienkie obciążone symetrycznie
- kołowe momenty bezwładności
- ugięcie i naprężenie maksymalne
- okrągłe kret
- paździerzowe 
- pilśniowe
- prostokątne momenty bezwładności
- ugięcie i naprężenie maksymalne 
- szczotkowe z tworzyw węglowych
- toczone na dwóch wałkach
- wiórowe zwykłe
- wiórowo-cementowe (suprema)
- paździerzowe
pobocznica ostrosłupa
pochodne funkcji
- węglowodorów
podciśnienie 
podpowłoki elektronowe
podpoziomy energetyczne
podstawa logarytmów naturalnych
- mechanizmu
podzbiór
podział odcinka  
- płaszczyzny na ćwiartki
podziałka rysunkowa
podzielność liczb naturalnych 
pojemność elektryczna  
- baterii kondensatorów
- kondensatora
pojęcia chemiczne definicje
pokrywanie się prostych 
polaryzacja magnetyczna szczątkowa (indukcja magnetyczna szczątkowa magnetyzacja szczątkowa pozostałość magnetyczna remanencja)
Poldi metoda
pole elektromagnetyczne wokół przewodu z prądem
- elektrostatyczne
- grawitacyjne ziemskie
- magnetyczne 
- oddziaływanie na przewód z prądem
- wirujące
- wokół cewki
- powierzchni
- bocznej bryły obrotowej (przez całkowanie)
- czworokąta 
- środek ciężkości
- czworościanu
- figury płaskiej (przez całkowanie)
- graniastosłupa
- i zależności miarowe w figurach płaskich
- klina
- koła (przekroju okrąglego)  
- kuli
- kwadratu
- odcinka koła 
- środek ciężkości
- kuli
- pierścienia kołowego środek ciężkości
- ograniczonej dowolną krzywą
- elipsą środek ciężkości
- ostrosłupa
pole powierzchni pierścienia kołowego 
- prostokąta
- prostopadłościanu
- pryzmatoidy
- pryzmy
- romboidu
- rombu
- równoległoboku rozpiętego na dwóch niezerowych wektorach
- stożka kołowego
- sześcianu
- trapezu 
- środek ciężkości
- trójkąta
- środek ciężkości
- walca kołowego
- wielokąta
- wycinka koła  
- środek ciężkości
- kuli
- potencjalne
- prądu płynącej cieczy
- temperatur
poliaddycja
polialkohol winylowy
poliamidy
polichlorek winylu
- miękki 
- spieniony
- twardy 
Polichron
policzterofluoroetylen
polietylen  
polikondensacja
polimery  
- nienasycone
polimeryzacja
polimetakrylan metylu (szkło organiczne Plexiglas)
Polinit
polioctan winylu
polistyren   
politury
polon
połączenie kondensatorów równoległe 
- szeregowe 
- nitowe wytrzymałość
- obwodów elektrycznych
- rezystorów równoległe
- szeregowe 
- spawane wytrzymałość
- sworzniowe
- uzwojeń w gwiazdę 
- w trójkąt
pomiar (mierzenie) ciśnienia cieczy
- kątów 
- napięcia 
- natężenia przepływu cieczy
- objętości cieczy
- przepływu cieczy
- podstawowych parametrów cieczy
- poziomu cieczy 
- prądu 
- prędkości cieczy
- rezystancji
- twardości
- wielkości elektrycznych
pond
popychacze
porażka
porcelana  
porcelit
porowatość drewna
postać kanoniczna trójmianu kwadratowego
- kinematyczna
- stali
postęp arytmetyczny (ciąg arytmetyczny) 
postęp geometryczny (ciąg geometryczny) 
potas  
- żrący (wodorotlenek potasowy potas kaustyczny)
potencjał
- jonizacyjny
- normalny
potęgi  
potęgowanie 
- obu stron nierówności
pound (funt)
- force (funt siły)
- per square inch (funt siła na cal kwadratowy)
poundal
powierzchnia kuli (sfera)
- ograniczona dowolną krzywą
- stożkowa
- walcowa
powietrze (suche) 
powinowactwo elektronowe
- prostokątne układu współrzędnych
powlekanie papieru
powłoki cienkościenne osiowo symetryczne
- elektronowe  
- kadmowe
- ochronne cynkowe 
- cynowe
poziom cieczy pomiar 
- ciśnienia akustycznego
- głośności
- energetyczny
pozłacanie
pozostałość magnetyczna (indukcja magnetyczna szczą-
tkowa polaryzacja magnetyczna szczątkowa mag-
netyzacja szczątkowa remanencja)
półkoks
półogniwo
pólpłaszczyzna
półprosta
półprzewodniki 
ppb (parts per bilion)
ppm (parts per milion)
praca        
- całkowita
- elementarna
- na drodze kątowej 
- obiegu
- prądu
- przemiany izentropowej 
- izobarycznej 
- izochorycznej 
- politropowej
- sił pola elektrostatycznego
- techniczna
- użyteczna maszyny
- zewnętrzna dodatnia
- ujemna
prasa hydrauliczna 
prawdopodobieństwo
- porażki
- sukcesu
- warunkowe
prawo Boyle'a i Mariotte'a
- Dakona 
- Ficka
- Fouriera
- Gay-Lussaca
- Hooke'a  
- Lenza
- Newtona dot dynamiki patrz prawa Newtona
- przejmowania ciepła
- tarcia płynnego
- niezależności działania sil
- Ohma
- Pascala
- powszechnego ciążenia
prawo przechodności dla nierówności
- ruchu popychacza 
- słabej antysymetrii nierówności
- tarcia Coulomba
prawa de Morgana dla zbiorów
- elektrolizy Faradaya
- fizyczne
- gazów doskonałych
- Kirchhoffa   
- Newtona (podstawowe prawa dynamiki) 
-
prazeodym
prąd elektryczny
- elektrochemiczne działanie
- ładowania i rozładowywania kondensatora
- pomiary 
- przemienny 
- sinusoidalny
- zależność prądu i napięcia
- stały
- tętniący
- trójfazowy
- upływowy
- wirowy
- zmienny  
prądnica maszynowa 
preszpan
prędkość bezwzględna 
- ciała spadającego swobodnie
- cieczy  
- pomiar
- członów mechanizmów płaskich wyznaczanie
- dowolnego punktu figury w ruchu płaskim
- kątowa (obrotowa)      
- korbowodu
- maszyny
- punktu
- liniowa 
- mechanizmu jarzmowego 
- korbowo-sinusoidalnego 
- wodzikowego 
- obrotowa ciała sztywnego
- maszyny
- obwodowa 
- przepływu cieczy
- punktu
- składanie
- tłoka średnia
- unoszenia 
- w ruchu jednostajnym
- niejednostajnym
- zmiennym 
- wypływu cieczy ze zbiornika
- względna
pręty                                
- aluminiowe okrągłe kwadratowe i sześciokątne ciągnione
- prostokątne ciągnione
- miedziane okrągłe kwadratowe i sześciokątne ciągnione
- prostokątne ciągnione
- momenty bezwładności            
- obracające się momenty odśrodkowe i reakcje
- okrągłe charakterystyki geometryczne i wytrzymałościowe 
- kwadratowe i sześciokątne wskaźniki wytrzymałościowe i momenty bezwładności
- smukłość
- skręcane najmniejsza średnica 
- o osi zakrzywionej naprężenia
- osiowo rozciągane lub ściskane warianty obliczeń
- płaskie i taśmy stalowe
- proste stateczność
- stalowe kwadratowe i sześciokątne ciągnione
- walcowane
pręty stalowe okrągłe ciągnione
- walcowane
- płaskie ciągnione
- walcowane
- sześciokątne walcowane na gorąco
- z odsądzeniem rozciągane
prężność pary nasyconej 
- par benzyn silnikowych
problemy reologiczne
procenty
produkt (iloczyn) kartezjański niepustych zbiorów
projektowanie mechanizmów krzywkowych 
promet
promień bezwładności masy
- względem osi
- okręgu  
- opisanego na trójkącie
- prostopadły do cięciwy okręgu
- wodzący paraboli
promienie bezwładności ceowników
- dwuteowników 
- kątowników nierównoramiennych 
- równoramiennych
- teowników
- wieloboku sił
- wodzące elipsy
- hiperboli
promienniki grzejne
- lampowe
promile
Pronikol 
propan (dwumetylometan) 
propanon (aceton dwumetylokcton)
propanotriol-   (glicerol gliceryna)
propen (propylen)
proporcja odwrotna
- prosta
propylen (propen)  
prosta   
- i płaszczyzna wzajemne położenie
- prostopadła do dwóch prostych
- równoległa do prostej
proste pokrywające się warunek
- prostopadłe warunek
- równoległe odległość
prostokąt  
- osie symetrii
- pole i obwód
prostopadła do prostej kreślenie
prostopadłościan   
- momenty bezwładności
- odkształcenia
- pole i objętość
prostopadłość prostych warunek
proszek nawęglający
protaktyn
protony 
próbki do badań wytrzymałościowych
próby Bemoulliego
- rozciągania
- statyczne badań wytrzymałościowych
- technologiczne badań 
- udarowe badań
- warsztatowe badań
- złota 
pryzma 
- pole i objętość
pryzmatoida 
przeciwprostokątna trójkąta
przedrostki jednostek krotnych układu SI
przegrzanie przy hartowaniu
przejmowanie (wnikanie) ciepła 
przejście fazowe
przekątne czworokąta wypukłego
- deltoidu
- prostopadłościanu
przekątne równoległościanu
- wielokąta
- wielościanu
przekładnie zębate o osiach nieruchomych 
- ruchomych (przekładnie obiegowe)
- równolegle 
- różnicowe 
- szeregowe
- złożone
- zwykłe
przekładniki napięciowe
- prądowe
przekształcanie wyrażeń algebraicznych
przekształcenie afiniczne układu współrzędnych
przekształcenia układu współrzędnych
przelewy prostokątne 
- trójkątne 
przelicznik kilomoli na kilogramy
przełom (złom) zmęczeniowy 
przełożenie przekładni  
przemiana adiabatyczna 
- alotropowa 
- fazowa
- ciepło 
- temperatura
- gazów doskonałych
- izobaryczna 
- pary wodnej
- izochoryczna 
- izotermiczna 
- pary wodnej
- izentropowa  
- pary wodnej
- magnetyczna
- martenzytyczna
- polimorficzna 
- politropowa 
- termodynamiczna nieodwracalna
- odwracalna
przemiany w stanie stałym stopu Fe-C 
przemienność działań arytmetycznych
przemieszczenia w kratownicach i układach ramowych
przenikalność dielektryczna
- elektryczna (stała elektryczna stała dielektryczna)
- magnetyczna  
przenikanie ciepła 
- przez ściankę płaską
- walcową
przepływ cieczy
- rzeczywistej przez przewody zamknięte 
- prądu
przepływomierze otwarte
- zwężkowe
przeróbka destrukcyjna (kraking) paliw ciekłych
- zachowawcza paliw ciekłych
przestrzeń
- zdarzeń elementarnych
przesunięcie (translacja) układu współrzędnych
przesycanie stali
- stopów aluminium
przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości
przewężenie próbki
- stali stopowych konstrukcyjnych do azotowania
- nawęglania 
- ulepszania cieplnego i hartowania powierz-
chniowego 
- względne
przewodniki elektryczności  
przewodność cieplna właściwa (współczynnik przewo-
dzenia ciepła) 
- ciał stałych niemetalicznych
- gazów
- pierwiastków metalicznych i ich stopów
- elektryczna (konduktancja) 
przewodność elektryczna właściwa (konduktywność)
przewód elektryczny fazowy 
- grzejny
- gwiazdowy (neutralny zerowy) 
przewodzenie ciepła
przynależność elementu do zbioru
przyprostokątne trójkąta
przyrost ciśnienia w ruchu cieczy okrężnym i wymuszonym 
przyspieszenie   
- bezwzględne 
- całkowite
- Coriolisa   
- członów mechanizmu
- jarzmowego 
- korbowo-sinusoidalnego 
- wodzikowego 
- połączonych parą obrotową 
- czworoboku przegubowego
- kątowe 
- liniowe
- normalne (dośrodkowe)
- punktu
- składanie 
- siły ciężkości
- styczne
- unoszenia 
- w ruchu po linii krzywej 
- złożonym
- zmiennym po linii prostej
- względne
psylomelan (dwutlenek manganu piroluzyt brausztyn)
Ptolomeusza twierdzenie
puaz
pulsacja prądu
pumeks 
punkt
- i płaszczyzna
- krytyczny
- materialny 
- dynamika
- poruszający się pod działaniem siły 
- wokół nieruchomego środka
- ortocentrum trójkąta 
- potrójny
- przecięcia się prostych 
- w przestrzeni 
rachunek całkowy
- prawdopodobieństwa
- różniczkowy
rad (pierwiastek) 
- (dawka promieniowania) na sekundę
radian   
- na kwadrat sekundy
- sekundę
radon
ramię kąta
- pary sił
rama
Rankina stopień
rdzeń
reakcje (siły bierne) 
- dynamiczne 
- łożysk 
- podporowe wyznaczanie 
- statyczne
- termojądrowe
- w parach kinematycznych wyznaczanie
- zobojętniania
reaktancja (oporność bierna)
redukcja mas i momentów bezwładności 
- płaskiego układu sil
refractalloy
refrakcja molowa 
register ton (tona rejestrowana)
regularność liczby rzeczywistej względem dodawania i odejmowania
- mnożenia i dzielenia
regulator prędkości ciężarków 
reguła faz Gibbsa
- lewej dłoni
- prawej dłoni
- równoległoboku 
rekrystalizacja ciał bezpostaciowych
rekrystalizowanie (wyżarzanie rekrystalizujące)
relacje między elementami zbiorów 
- w zbiorze
relaksacja naprężeń
reluktancja (oporność magnetyczna)
remanencja (indukcja magnetyczna szczątkowa polaryzacja magnetyczna szczątkowa pozostałość magnetyczna)
ren
rentgen
resublimacja 
Reynoidsa liczba podobieństwa
rezystancja (opór elektryczny oporność elektryczna)
- pomiary
- wypadkowa 
rezystory (oporniki)
rezystywność (opór elektryczny właściwy oporność elektryczna właściwa)   
 - ciał stałych niemetalicznych
- niektórych pierwiastków i stopów 
- stopów aluminium
- oporowych 
- ważniejszych metali nieżelaznych
- w określonej temperaturze
Rockwella metoda 
- twardość stali narzędziowych stopowych do pracy na
zimno
- węglowych 
- szybkotnących 
- stellitów
- węglików spiekanych
rod   
rodzina zbiorów
romb  
- osie symetrii
- pole i obwód
romboid 
- pole
ropa naftowa  
rozciąganie 
- i zginanie
- mimoosiowe
- osiowe
rozdział mocy w układach mechanizmów maszyny
rozdzielność działań arytmetycznych
rozkład liczb na czynniki pierwsze 
- wielomianów na czynniki
- zmiennej losowej
rozprężanie adiabatyczne
rozpuszczalniki  
rozpuszczalność  
- cieczy w wodzie
- gazów w wodzie
rozruch maszyny
rozszerzalność cieplna (dylatacja)
- anormalna
- cieczy
roztwory      
- ciekłe
- gazowe  
- jednorodne
roztwory koloidowe
- nasycone
- nienasycone
- przesycone
- stałe   
- węgla w żelazie (austenit) 
- właściwe (rzeczywiste)
rozwiązywanie nierówności kwadratowych
- liniowych
- wyższych stopni
- równań 
- układów równań 
równanie algebraiczne stopnia n
- asteroidy
- Bemoulliego
- cykloidy
- definicyjne (wielkościowe) 
- elipsy  
- fizykalne
- Fouriera
- hiperboli  
- kardioidy
- kwadratowe 
- liczbowe 
- liniowe
- logarytmiczne
- normalnej do krzywej
- stożkowej
- okręgu 
- paraboli  
- pierwiastkowe
- prostej w prostokątnym układzie współrzędnych
- rozwiązywanie
- ruchu maszyny 
- nieswobodnego
- obrotowego ciała sztywnego
- maszyny
- płaskiego ciała sztywnego
- postępowego maszyny
- punktu   
- w ruchu jednostajnym
- niejednostajnym
- swobodnego
- układu punktów materialnych 
- równowagi sił  
- różniczkowe ruchu 
- stanu gazu doskonałego 
- rzeczywistego
- stożkowej 
- stycznej do krzywej
- stożkowej
- toru punktu
- trygonometryczne 
- van der Waalsa
- Van't Hoffa
- Viete'y
- wielkościowe (definicyjne)
- wykładnicze
- wymiarowe (dymensyjne)
- z jedną niewiadomą
równia pochyła 
równoległobok
równoległościan
równoległość prostych 
równość liczb rzeczywistych
równowaga ciała (sił) 
- zanurzonego w cieczy
- pary sił
- płaskiego układu sił 
- termodynamiczna
równoważnik chemiczny (masa równoważnikowa względna) 
- elektrochemiczny
różnica ciągu arytmetycznego
- wektorów
różnica zbiorów
- zdarzeń
różnice i sumy dwóch funkcji trygonometrycznych
różniczkowanie graficzne 
rtęć    
rubid
ruch bezwzględny
- ciała sztywnego
- jednostajnie zmienny 
- jednostajny 
- po okręgu
- maszyny                 
- obrotowy 
- ciała sztywnego  
- maszyny
- okrężny 
- swobodny 
- wymuszony 
- pionowy 
- płaski ciała sztywnego 
- podstawowy ciała sztywnego
- postępowy ciała sztywnego 
- figury płaskiej
- maszyny
- prostoliniowy
- punktu  
- unoszenia 
- względny 
- złożony
- zmienny (niejednostajny) 
- po linii krzywej 
- prostej
- okręgu koła 
ruchliwość cieczy
rurka Bourdona
- piętrząca Pitota
- Prandtla
rury aluminiowe i ze stopów aluminium ciągnione
- miedziane i ze stopów miedzi ciągnione
- stalowe bez szwu precyzyjne 
- walcowane na gorąco ogólnego stosowania
- ze szwem gwintowane lekkie i średnie
- przewodowe
ruten 
rzut pionowy w dół 
- prostokątny wektora
- ukośny
Saint-Venanta (de) zasada
saletra chilijska (azotan sodowy saletra sodowa)
sahniak (chlorek amonowy)
samar
samochód pęd
samoindukcja (indukcja własna) 
samoindukcyjność
sąsiedztwo punktu
schemat Bemoulliego
- strukturalny mechanizmu (maszyny)
sekunda
- kątowa 
selen   
sfera (powierzchnia kuli)
sferoidyzacja (wyżarzanie zmiękczające wyżarzanie na cementyt kulkowy)
sferokoloidy (koloidy cząsteczkowe o cząsteczkach kulistych)
Shore'a metoda 
- twardość gumy
short ton (tona amerykańska)
siarczan cynku
- cynkowy siedmiowodny
- jednopotasowy (wodosiarczan potasowy)
- jednosodowy (wodosiarczan sodowy) jednowodny
-miedziowy pięciowodny (chalkantyt)
siarczan niklawy siedmiowodny (morenozyt)
- wapniowy dwuwodny (gips alabaster)
siarczek cynku
- sodowy dziewięciowodny
siarka 
siarkowodór  
sieć krystaliczna 
sieczna  
siemens
- na metr
silnia
silnik z bocznym korbowodem ruchliwość
siluminy
siła (ciężar) 
- normalna
- odśrodkowa 
- styczna
- zredukowana
- dośrodkowa
- działająca na przewód w polu magnetycznym
- elektromotoryczna (napięcie prądu elektrycznego źródłowe)
- indukowana w uzwojeniu w polu magnetycznym
- magnetomotoryczna
- normalna 
- osiowa
- przyciągania elektromagnesu
- resztkowa
- równoważąca
- tarcia 
- wyboczająca krytyczna
- wypadkowa
siły bezwładności 
- w mechanizmach płaskich
- bierne (reakcje) 
- czynne 
- d'Alemberta   
- obciążeniowe przy metodzie Brinclla
- kohezji (siły przyciągania międzycząsteczkowego siły
spójności)
- objętościowe (masowe)
- oporu ruchu samochodu
- poprzeczne  
- powierzchniowe
- rozłożone
- równoważne w mechanizmach płaskich wyznaczanie
- skupione
- układ dowolny
- płaski
- przestrzenny
- równoległy
- środkowy  
- van der Waalsa (siły wzajemnego przyciągania cząsteczek)  
- wewnętrzne
- w pierścieniu wirującym
- w prętach kratownicy
- wzajemnego oddziaływania cząsteczek  
- zewnętrzne 
simens
- na metr
Simpsona wzór
sinus kąta
- tablica 
skala termometryczna
- twardości Mohsa  
skalary (wielkości skalarowe)
skand
skandowce
sklejka lotnicza
- półwodoodporna
- suchotrwala
- szkutnicza (szalunkowa)
- teletechniczna
sklejka wodoodporna 
składanie prędkości
- przyspieszeń 
składniki stopowe układu Fe-C 
skóry    
- syntetyczne
- sztuczne
- techniczne
- wyprawione
skraplanie (kondensacja) 
skręcanie  
- warunek odkształceniowy
- wytrzymałościowy
skrętnik
skróty jednostek miar układu S I
skurcz objętościowy drewna
- odlewniczy stopów aluminium
- ważniejszych metali nieżelaznych
skuteczność strumienia świetlnego
słoje roczne
smalta
Smitha wykres zmęczeniowy
smoked sheet (kauczuk wędzony)
smukłość
- graniczna
- porównawcza
soda (węglan sodowy soda amoniakalna soda kalcynowana)
- oczyszczona (wodorowęglan sodowy wąglan jednosodowy bikarbonat)
- żrąca (wodorotlenek sodowy soda kaustyczna)
sól kamienna (chlorek sodowy sól kuchenna halit)
sole 
- kwaśne
- mocnych kwasów i mocnych zasad
- obojętne
- zasadowe
solidus
solvent nafta 
solwatacja
solwaty
sorbit hartowania
sosna 
sód   
spad hydrauliczny (rozporządzamy)
spalanie paliw
- gazowych
spaliny po spaleniu paliw gazowych
- stałych i ciekłych
spiekany tlenek berylu
spiekane tlenki aluminium (spieki korundowe)
spieki berylowe
- ceramiczne 
- ceramiczno-metalowe (cermetale)
spiętrzenie (koncentracja) naprężeń
spin elektronu
spirala Archimedesa 
- hiperboliczna
spirytus (alkohol etylowy alkohol etanol)
- drzewny (alkohol metylowy metanol)
spiż (brąz cynowo-cynkowy)
spoiwa (lutowia luty) 
- cynowo-ołowiowe 
- miedziane
- miękkie
- mosiężne
- srebrne
- substancje powłokotwórcze
- twarde 
sposób Tartagli
spójność (koherentność) jednostek miar
sprawność cieplna (termiczna) obiegu silnika
- mechaniczna maszyny 
- mechanizmów połączonych szeregowo
-  równolegle
Skorowidz Skorowidz
sprężyny drobne
- napędowe
sprężystość 
- postaci
square foot (stopa kwadratowa)
- inch (cal kwadratowy)
- mile (mila kwadratowa)
- yard (jard kwadratowy)
srebro    
- nowe (Neuesilber Argentan Packfong Alpaka)
srebrzanka 
stabilizowanie
stale 
- aluminiowe
- automatowe 
- chromowo-niklowe 
- Corten
- diamentowe
- do azotowania 
- hartowania
- nawęglania
- ulepszania cieplnego
- eutektoidalne  
- Hadfielda 
- konstrukcyjne
- stopowe oznaczenia
- węglowe oznaczenia
- kwasoodpome 
- manganowe
- mikrostruktura
- na łożyska toczne
- matryce pracujące na zimno
- narzędzia pneumatyczne
- piły
- nadeutektoidalne   
- narzędziowe
- stopowe
- do pracy na gorąco
- zimno
- oznaczenia
- węglowe
- oznaczenia
- nierdzewne
- niskostopowe konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości
- odporne na korozję (nierdzewne i kwasoodpome)
- o specjalnych własnościach fizycznych
- magnetycznych
- oszczędnościowe
- podeutektoidalne
- specjalne
- odporne na zużycie
- sprężynowe (resorowe)
- stopowe
- do ulepszania cieplnego
- konstrukcyjne 
- do azotowania 
- nawęglania
- ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego 
- w zależności od średnicy wyrobu
- wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego
- szybkotnące
- węglowe
- do ulepszania cieplnego
- konstrukcyjne 
- wyższej jakości 
- zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia
- nieuspokojone 
- o podwyższonej zawartości manganu
- o wymaganej udamości
- półuspokojone 
- uspokojone
stale własności fizyczne 
- zaworowe
- żaroodporne
- źarowytrzymałe
staliwa 
- stopowe
- węglowe
- konstrukcyjne
stała czasowa obwodu RC
- dielektryczna (przenikalność elektryczna stała elektryczna) 
- gazowa
- indywidualna
- uniwersalna
stan ciekły (faza dekla) 
- gazowy (faza gazowa)
- graniczny nośności
- użytkowania
- krystaliczny
- krytyczny faz 
- kwalifikacyjny obróbki cieplnej stali
- metaliczny (faza metaliczna)
- metastabilny
- nadciekły
- naprężeń dwuosiowy (płaski)
- jednoosiowy
- trójosiowy (ogólny przestrzenny)
- odkształcenia jedno- dwu- i trójosiowy
- plastyczny 
- plazmowy
- równowagi ciała zanurzonego w cieczy
- termodynamicznej
- skupienia materii
- pośredni między stanem ciekłym a stałym
- zmiany
- stały (faza stała)
- szklisty 
starzenie gumy 
stateczność prętów prostych
statute mile (mila lądowa)
statyka
- aksjomaty (pewniki)
Steinera twierdzenie
stellit 
steradian 
stereometria
stężenie molalne (molalność) 
- molowe (molamość molowość stężenie molame)
- normalne (równoważnikowe normalność)
- roztworu
stokes 
stopa (foot)
- kwadratowa (square foot)
- na minutę (foot per minutę)
- sekundę (foot per second)
- sześcienna (cubic foot)
stopień
- Celsjusza  
- elektryczny
- Fahrenheita
- kątowy  
- Rankina
- wielomianu
stopnie swobody układu
stopofunt siła (foot pound forcc)
stopy
- Alnico (Alni)
- aluminium
- do obróbki plastycznej
- na konstrukcje wysoko obciążone
- odlewnicze
- odporne na podwyższone temperatury
- z magnezem i manganem
- i krzemem
- B (Bahnmetall) 
- cynku
stopy cynowo-ołowiowe
- cyny (białe metale babbity)  
- drukarskie
- eutektyczne Fe-C (ledeburyt) 
- Invar
- Kanthal
- łożyskowe
- cyny
- ołowiu 
- magnezu
- odlewnicze 
- metali nieżelaznych
- oznaczenia  
- żelaznych
- miedzi
- Monela
- na osnowie ołowiowej bezcynowc 
- niklowo-żelazowe
- niklu 
- niskotopliwe
- ołowiu 
- oporowe 
- permalloy
- platyny
- samoutwardzające się
- srebra
- stellitu
- typu duraluminium
- tytanu
- złota
- żelaza struktura na tle wykresu Fe-C
stosunki ciepeł właściwych gazów
- stechiometryczne
stożek   
- kołowy momenty bezwładności
- pole i objętość
- ścięty środek ciężkości
- tarcia
stożkowa 
straty hydrauliczne przy nagłej zmianie przekroju
- w dyfuzorze
- w konfuzorze
- przepływu
strefa zniszczenia doraźnego
- zmęczeniowego
stront
struktura anormalna
- bainityczna
- krystaliczna
- martenzytyczna 
- stopów żelaza
strumień cieplny (moc strumienia cieplnego moc cieplna)
- wymieniany przez promieniowanie
- magnetyczny    
- masy (natężenie przepływu masowe)
- objętości (natężenie przepływu objętościowe)
- świetlny 
styczna do okręgu    
- stożkowej
sublimacja 
subhmat rtęci
substancje powłokotwórcze
- złożone (związki chemiczne)
sukces
suma dwóch wielomianów
- zdarzeń
- i różnica dwóch funkcji trygonometrycznych 
- ogólna układu sił (wektor ogólny)
- wektorów 
- zbiorów
- zdarzeń
superpozycja funkcji
suprema (płyty wiórowo-cementowe)
surówki 
suspensje (zawiesiny)
sworzeń zginany obliczanie przekroju
sykatywy
symbol definicji
- wtedy i tylko wtedy
- wynikanie
symbole jednostek miar 
- pierwiastków
- wielkości fizycznych 
- wymiarowe
symetralne boków trójkąta
symetria 
- kryształów
- osiowa układu współrzędnych 
- względem prostej
- środkowa względem punktu
- względem płaszczyzny
szczotki prądnicy
szelak
szereg napięciowy metali
sześcian (hexaedr)  
sześciowodorobenzen (cykloheksan)
szkło  
- bezpieczne
- budowlane
- elektropróżniowe
- elektrotechniczne izolatorowe
- flintowe
- gospodarcze
- kronowe
- krystaliczne
- kwarcowe
- laboratoryjne
- na opakowania 
- okienne 
- optyczne
- organiczne (polimetakrylan metylu Plaxiglas)
- piankowe
- specjalne
- techniczne
- wodne
szpachlówka
sztywność kratownicy
- płyty
- pręta
szybkość dyfuzji
szyjka (przewężenie)
ściany ostrosłupa
- wielościanu
ścinanie  
- i zginanie (zginanie nierównomierne) 
- obliczenia wytrzymałościowe
ściskanie osiowe prętów prostych
- proste
ściśliwość 
- cieczy
śnieg mokry 
- świeży 
średnia arytmetyczna
- geometryczna 
średnica
- wału zginanego i skręcanego 
środek ciężkości (masy) 
- figury płaskiej
- linii płaskiej
- objętości
- trójkąta
- obrotu chwilowy 
- okręgu     
- o danym łuku
- opisanego i wpisanego w trójkąt 
- w wielokąt foremny
- sił poprzecznych
- równoległych
- uderzeń
środki ciężkości różnych przekrojów
- ochrony gumy
- porotwórcze gumy
- wulkanizujące
środkowe trójkąta 
środkowy układ sił 
światłość 
świerk 
świetlówki 
tabela znaków przy rozwiązywaniu nierówności
tablice fizyczne
- matematyczne
- wyrobów hutniczych
tal
Talesa twierdzenie
talk  
tangens kąta   
tantal   
tarcica 
tarcie
- cięgna na krążku 
- rozwinięte
- ruchowe (kinetyczne)
- spoczynkowe (statyczne) 
- ślizgowe  
- toczne  
- w ruchu
- wewnętrzne
- wiertne
- zewnętrzne
Tartagli sposób
taśmy i pręty płaskie stalowe
technet
technika oświetlenia
teflon 
tektury 
tellur
temperatura   
- bezwzględna 
- empiryczna
- cutektyczna  
- hartowania stali do nawęglania
- narzędziowych stopowych do pracy na zimno
- odpornych na korozję
- sprężynowych
- stopowych konstrukcyjnych do azotowania
- ulepszania cieplnego i hartowania
- wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego
- szybkotnących
- żaroodpornych 
- końca przemiany alfa-gamma 
- rozpuszczania cementytu 
- krytyczna  
- krzepnięcia
- olejów napędowych
- opałowych
- kucia stali narzędziowych węglowych
- odpornych na korozję
- szybkotnących
- nasycenia 
- pary wodnej
- obróbki plastycznej stali narzędziowych stopowych
do pracy na zimno
- odpuszczania stali narzędziowych stopowych do pracy na zimno
- odpornych na korozję
- sprężynowych
- stopowych konstrukcyjnych do azotowania
- ulepszania cieplnego i hartowania
- wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego
temperatura odpuszczania stali szybkotnących
- żaroodpornych 
- pary przegrzanej
- przemiany alfa-gamma 
- fazowej
- martenzytycznej stali węglowych 
- przeróbki plastycznej stali żaroodpornych 
- rekrystalizacji
- resublimacji
- samozapalenia (samozapłonu)
- cieczy 
- gazów 
- skraplania (kondensacji)
- spalania 
- statystyczna
- sublimacji
- topnienia (krzepnięcia)   
- cieczy
- gazów
- niektórych pierwiastków i ich stopów 
- spoiw miedzianych
- miękkich (cynowo-ołowiowych) 
- mosiężnych
- srebrnych
- stopów aluminium
- ważniejszych metali
- wrzenia   
- cieczy
- gazów
- niektórych pierwiastków i stopów 
- normalna
- wygrzewania przy hartowaniu (austenityzowanie)
- wyżarzania rekrystalizującego
- stali odpornych na korozję
- szybkotnących
- węglowych
- żaroodpornych 
- ważniejszych metali
- względna
- zapłonu
- cieczy 
- gazów 
- olejów opałowych
- paliw lotniczych
- zmiękczenia stali narzędziowych stopowych do pracy
na zimno
- węglowych
tenoryt (tlenek miedziowy melakonit)
tensometr foliowy 
tensometria rezystancyjna
teoria komórkowa stanu ciekłego
- kwantowa
- mechanizmów i maszyn
teowniki
tera
terb
termistor
termometr
termoplasty (tworzywa termoplastyczne)
terpentyna  
tesla 
Tetmajera i Jasińskiego wzór empiryczny
Tetra (czterochlorek węgla czterochlorometan) 
tetraedr (czworościan)
tetralina 
tik (tek) 
tinol
tiokole (kauczuki wielosiarczkowe)
tkaniny techniczne
tlen   
tlenek azotu 
- berylu spiekany
- cynku
- dwufenylenu (dwubenzofuran)
- dwufenylu (eter feny Iowy)
tlenek dwuołowiawoołowiowy (minia ołowiana)
- glinowy (korund)
- kobaltu
- kwasowy
- magnezowy (magnezja palona)
- miedziowy (tenoryt melakonit)
- wapniowy (wapno palone) 
- węgla  
- wodoru (woda)
- zasadowy
- żelazawo-żelazowy (magnetyt)
- żelazowy (hematyt)
tlenowce
tłoczywa aminowe
- fenolowe
- silikonowe
tłok silnika przyspieszenie
TNT (trotyl  trójnitroluen)
toluen (metylobenzen fenylometan)  
tombak (mosiądz M)
tomofan (celofan)
topnienie  
- na wykresie Fe-C
topniki  
- chemiczne
- do lutowania
topola 
tor (milimetr słupa rtęci)
- pierwiastek chemiczny   
- ruchu  
- bezwzględny
- mechanizmu
- unoszenia 
- względny 
torf 
tona
- amerykańska (short ton)
- angielska (long ton)
- na metr sześcienny
- rejestrowana (register ton)
- siła na metr sześcienny
Torricellego wzór
tożsamość 
trapez 
- pole
trapezoid
tri (trójchloroetylen trójchloroeten)  
trociny (luźno nasypane) 
troostyt hartowania
- odpuszczania
trotyl ( trójnitroluen TNT)
trójchloroetylen (trójchloroeten tri)  
trójchlorometan (chloroform)
trójetanoloamina ( -trójhydroksytrójetyloamina)
trójfluorochlorometan (freon-)  
trójkąt ostrokątny 
- Pascala
- prostokątny   
- rozwartokątny
- równoboczny  
- równoramienny  
- różnoboczny
trójkąty
- budowanie
- cechy podobieństwa
- ogólne zależności
- podobne
- pole
- przystające
- punkty szczególne
- zależności miarowe
trójmetylometan (izobutanmetylopropan)
trójmian kwadratowy
trójtlenek arsenu (arszenik arsenolit)
siarki (bezwodnik siarkowy)  
trygonometria
tul
twardość
- brązów odlewniczych
- Brinella patrz Brinella twardość
- drewna
- Janki
- metali nieżelaznych
- porównanie HB-HRC-HRB 
- metody pomiaru
- Mohsa
- mosiądzów odlewniczych 
- pierwiastków i stopów 
- Rockwella patrz Rockwella twardość
- Shore'a gumy
- stali automatowych
- narzędziowych stopowych do pracy na zimno
- węglowych 
- po odpuszczeniu
- zahartowaniu 
- sprężynowych
- stopowych konstrukcyjnych do azotowania
-nawęglania 
- ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego 
- szybkotnących 
- węglowych
- gtellitu
- stopów aluminium 
- cynku
- konstrukcyjnych do wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego 
- szkła
- Vickersa 
- warstwy nawęglonej w stalach stopowych
- węglowych
- węglików spiekanych 
- wody
twardziel
twierdzenie Bemoulliego 
- cosinusów
- Eulera
- granic funkcji 
- Hipokratesa
- Koeniga
- o ciągach liczbowych
- o cięciwach w okręgu
- o dzieleniu z resztą wielomianów
- o funkcjach ciągłych
- różniczkowalnych 
- o kątach w okręgu
- o łukach w okręgu
- o prawdopodobieństwie warunkowym 
- o przekątnych w równoległobokach
- o ruchu prostej
- o trzech siłach
- o wielościanach
- Pappusa-Guldina
- Pitagorasa 
- Ptolomeusza
- sinusów
- Steinera
- Talesa
- tangensów
- trygonometryczne podstawowe w trójkącie
- Varignona 
twornik
tworzące stożka
tworzywa aminowe piankowe
- chemoutwardzalne
- fenolowe piankowe 
- sztuczne (plastomery)
- adhezyjne
- impregnacyjne
- konstrukcyjne
Skorowidz Skorowidz
tworzywa sztuczne miękkie
- poliaddycyjne
- polikondensacyjne
- polimeryzacyjne
- powłokowe (błonotwórcze)
- półsztywne
- sztywne
- termoplastyczne (termoplasty)
- termoutwardzalne
- węglowe 
- wielkocząsteczkowe naturalne 
tytan    
tytanowce
udamość
- drewna
- stali
- do nawęglania
- stopowych konstrukcyjnych do azotowania
- nawęglania 
- ulepszania cieplnego
- wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego
udział masowy
- molowy
- objętościowy
- wagowy 
ugięcie
- belek
- płyt kołowych
- prostokątnych 
ujednorodnianie (wyżarzanie ujednorodniające homogenizacja)
układ (fizyczny lub termodynamiczny)
- bezzmienny 
- ciekły 
- cynk staly-cynk ciekły
- czterofazowy
- dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi
- dwufazowy
- dwuskładnikowy
- dwuzmienny
- izolowany
- jednofazowy 
- jednorodny
- jednoskładnikowy 
- jednostek miar koherentny (spójny)
- uniwersalny
- jednozmienny
- koloidowy (koloid)
- krystalograficzny  
- heksagonalny
- jednoskośny
- regularny
- rombowy
- tetragonalny
- trójskośny
- trygonamy (romboedryczny)
- LFT
- LMT
- lód-woda-para
- niejednorodny
- odniesienia ruchomy
- okresowy pierwiastków
- ołów-cyna
- osi krystalicznych
- otwarty
- prętowy
- punktów materialnych 
- dynamika
- ramowy przemieszczenia i momenty zginające
- równań rozwiązywanie 
- wyższych stopni
- rtęć dekła-pary rtęci
układ SI
- zagadnienia prawne
- sił płaski
- dowolny
- równoległy 
- środkowy  
- przestrzenny
- dowolny
- równoległy 
- środkowy 
- równoległy
- środkowy  
- zrównoważony (równoważny zeru układ zerowy)
- skondensowany
- trójfazowy 
- trójskładnikowy
- trójzmienny
- wielkości fizycznych
- wielofazowy
- wieloskładnikowy 
- współrzędnych biegunowy
- kartezjański prostokątny
- na płaszczyźnie 
- zamknięty
- żelazo-cementyt
- grafit
ulepszanie cieplne 
ułamek
- dziesiętny nieskończony
- okresowy
- molowy
- nieskracalny
- niewłaściwy
- objętościowy (procent objętościowy)
- właściwy
ułamki częściej spotykane
- działania
- rodzaje
ung
uncja (ounce)
unh
Unilam
unp
uns
uporządkowanie cząsteczek
uran   
US galion (galon amerykański)
uszlachetnianie papieru
utwardzanie powierzchniowe
- stopów aluminium
- wydzieleniowe (starzenie) naturalne
- sztuczne
uziemienie urządzeń elektrycznych
Van't Hoffa równanie
Vickersa metoda
- twardość
Vitalium
wagon ciężarowy zjazd z górki
wagony poruszające się z różnymi prędkościami
wakuometr
walczak obliczanie naprężeń
walec
- drugiego stopnia
- kołowy   
- energia kinetyczna przy staczaniu się
- momenty bezwładności
- pole i objętość
- równania równowagi sił 
- środek ciężkości
wał z napędem na kole pasowym obliczenia wytrzymałościowe 
wanad     
wanad w stali
wanadowce
wapno gaszone (w proszku) 
- palone (tlenek wapniowy)
wapń   
wariacja elementowa elementowego zbioru
wariancja
wartość funkcji
- oczekiwana
- opałowa   
- olejów opałowych
- paliw 
- lotniczych
wartościowość
- kowalencyjna
warunek ciągłości przepływu
- odkształceniowy na skręcanie
- pokrywania się prostych
- prostopadłości prostych
- równoległości prostych
- równowagi ciała obciążonego układem sil 
- płaskim  
- przestrzennym
- równoległym
- środkowym  
- sztywności kratownicy
- wytrzymałościowy (naprężenia dopuszczalne)
- na docisk
- rozciąganie 
- skręcanie  
- ścinanie
- ściskanie 
- wyboczenie 
- zginanie 
- i skręcanie
warunki fizyczne normalne
- krytyczne cieczy i gazu  
warystor
wat  
- na kilogram
wata szklana
weber 
wektor (wielkość wektorowa)  
- cosinus kierunkowy
- długość  
- główny 
- iloczyn przez liczbę
- skalarowy
- jednostkowy (wersor) 
- kąt między wektorami 
- wektorem i osią
- kierunek
- miara rzutu na oś
- momentu ogólnego
- prostopadły do wektora 
- przeciwny do wektora 
- przesuwny (związany z prostą)
- równy z wektorem 
- rzuty prostokątne
- składowe
- suma wektorów
- swobodny 
- w prostokątnym układzie współrzędnych
- współrzędne
- zerowy
- zwrot
- związany (umiejscowiony) 
wełna drzewna
wersor (wektor jednostkowy)
wespalloy
węgiel (pierwiastek) 
- brunatny   
- drzewny  
węgiel kamienny  
- żarzenia 
węglan jedoosodowy (wodorowęglan sodowy soda
oczyszczana bikarbonat
- wapniowy (kreda stracona)
węglik boru 
- krzemu (kartnnmd) 
- tytanu 
- wapnia (karbid)
- wolframu  
węgliki spiekane
węgloazotowanie (cyjanowanic)
węglowce
węglowodory aromatyczne
- łańcuchowe
- pierścieniowe
węzeł (mila morska na godzinę knott)
- kratownicy 
- rozgałęzienia obwodu elektrycznego
wiąz 
wiązania chemiczne  
- jonowe (elektrowalencyjne heteropolame)
- koordynacyjne (semipolame) 
- kowalencyjne
- metaliczne 
- siłami van der Waalsa
- wodorowe (protonowe)
wielkości elektryczne mierniki
- zasady pomiaru
- fizyczne
- pochodne
- podstawowe
- symbole
- kilomolowe
- odwrotnie proporcjonalne
- rozliczeniowe
- skalarowe (skalary)
- wektorowe (wektory)
- właściwe
- wprost proporcjonalne
wielobok sił 
- sznurowy
wielokąt   
- osie symetrii
- pole i obwód
wielomiany 
wielościany 
wierzchołek ostrosłupa
- paraboli
- ramion kąta
wierzchołki elipsy
- hiperboli
- trójkąta
- wielościanu
więzy 
- idealne
- rzeczywiste
wikol 
Willisa wzór
winyleum
własności amortyzacyjne gumy
- elektryczne
- fizyczne (materii)
- ciał stałych niemetalicznych
- deczy 
- gazów 
- pary wodnej
- pierwiastków metalicznych i ich stopów
- przemian fazowych
- wody    
- krytyczne 
- magnetyczne 
własności optyczne 
- pierwiastków
- związków chemicznych
- wytrzymałościowe niektórych stali
włókna szklane
woda (tlenek wodoru)     
- destylowana 
- naturalna
- parametry
- wrząca
wodomierz silnikowy
- skrzydełkowy 
- śrubowy
- zwężkowy
wodorosiarczan sodowy (siarczan jednosodowy) jedno-
wodny
wodorotlenek potasowy (potas żrący potas kaustyczny)
- sodowy (soda żrąca soda kaustyczna)
wodorowęglan sodowy (soda oczyszczona węglan jednosodowy bikarbonat)
wodosiarczan potasowy (siarczan jednopotasowy)
wodowskaz kolcowy
- rurkowy 
wodór    
wojłok
wolfram      
- w stali
wolt
- na metr
woltoamper
woski
Woehlera krzywa
wrzenie 
wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie
- zginanie 
- ceowników 
- dwuteowników 
- kątowników nierównoramiennych 
- prętów okrągłych kwadratowych i sześciokątnych
- teowników
- zetowników
współczynnik asymetrii cyklu
- bezpieczeństwa na wyboczenie
- zmęczenie w cyklu wahadłowym
- przy rozciąganiu  
- ściskaniu
- rzeczywisty 
- ze względu na granicę plastyczności
- dyfuzji kinematyczny (dyfuzyjność)
- działania karbu
- kontrakcji 
- kształtu (przy rozciąganiu zginaniu i skręcaniu)
- lepkości dynamicznej (lepkość dynamiczna) 
- kinematycznej (lepkość kinematyczna) 
- niestateczności ogólnej (współczynnik wyboczeniowy)
- Newtona
- oporu przepływu bezwymiarowy  
- wg Colebrooka i White'a
- Darcy'ego
- proporcjonalności
- przejmowania ciepła 
- przewodzenia ciepła (przewodność deplna)
- rozszerzalności cieplnej liniowej
- dal stałych niemetalicznych
- cieczy
- metali nieżelaznych
- pierwiastków metalicznych i stopów
- stopów aluminium
- szkła
- objętościowej
- sprężystości (moduł sprężystości objętośdowej)
współczynnik sprężystości poprzecznej (moduł Kirch-
hoffa) 
- wzdłużnej (moduł Younga) 
- stałości obciążenia 
- stanu powierzchni 
- strat dielektrycznych (kąt strat dielektrycznych)
- przepływu wg Blasiusa
- Colebrooka i White'a (wykres)
- Langa
- Nikuredsego
- śdśliwości ciał stałych
- cieczy 
- gazów 
- tarcia ruchowego
- spoczynkowego
- ślizgowego 
- półsuchego
- suchego
- tocznego (toczenia)
- temperaturowy rezystancji 
- wpływu karbu
- wielkości (skali)
- wrażliwości na działanie karbu
- wyboczeniowy (współczynnik niestateczności ogólnej)
- wymiany ciepła przez ścianę płaską
- wypływu cieczy
- załamania światła
- zamiany jednostek miar  
- zwężenia przekroju
współrzędne punktu 
- wektora
wyboczenie
- elementów konstrukcji stalowych obliczenia
- niesprężyste 
- sprężyste 
- warunek wytrzymałościowy 
wycinek koła  
- pole i obwód 
- kuli pole i objętość
- środek ciężkości
- pierścienia
wydłużenie brązów odlewniczych
- kauczuku (przy zerwaniu)
- mosiądzów odlewniczych 
- pręta przy rozciąganiu 
- stali automatowych
- do nawęglania
- niskostopowych konstrukcyjnych
- sprężynowych
- stopowych konstrukcyjnych do azotowania
- nawęglania 
- ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego 
- wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego
- węglowych konstrukcyjnych 
- stopów aluminium 
- cynku
- ważniejszych metali nieżelaznych
- względne 
- niektórych stali
wykładnik izentropy
- jonów wodorotlenkowych 
- wodorowych 
- politropy  
wykres fazowy dla układu ołów-cyna
- momentów skręcających
- w układach ramowych
- wektorowy prądów i napięć 
- współistnienia faz stałej dekłej i gazowej
- złożony dla mechanizmów płaskich 
- zmęczeniowy Haigha
- Smitha
- żelazo-węgiel
wyłączniki zabezpieczeniowe urządzeń elektrycznych
wymiana ciepła   
- przez promieniowanie
wymiar definiowanej wielkości
- jednostki miary
wymiary normalne
wypadkowa dwóch sil równoległych
- zbieżnych
- środkowego układu sił
wypływ cieczy wybrane zagadnienia 
wypór hydrostatyczny
wyraz ogólny ciągu
wyrazy skrajne proporcji
- środkowe proporcji
wyrażenie algebraiczne
wyroby asfaltowe
- bitumiczne
- ceramiczne
- chlorokauczukowe
- epoksydowe
- hutnicze tablice
- kaflarskie i garncarskie
- lakierowe
- chemoutwardzalne 
- nitrocelulozowe
- olejne 
- poliwinylowe
- spirytusowe
- syntetyczne 
- z leizny kamiennej 
- z tworzyw węglowych 
wyróżnik trójmianu kwadratowego
- układu równań 
wysokość ciśnienia 
- hydrauliczna (rozporządzalna)
- ostrosłupa
- położenia
- prędkości
- rzutu
- ukośnego
- stożka
- strat przepływu wg Misesa
- trójkąta  
- walca
wytężenie materiału
wytrzymałość
- długotrwała
- na pełzanie
- rozciąganie
- a twardość
- brązów odlewniczych
- drewna
- gumy
- kauczuku
- mosiądzów odlewniczych 
- niektórych stali
- spiekanych tlenków aluminium
- stali automatowych
- do nawęglania
- niskostopowych konstrukcyjnych
- sprężynowych
- stopowych konstrukcyjnych 
- do azotowania
- nawęglania 
- ulepszania cieplnego
- wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego 
- węglowych konstrukcyjnych 
- stopów aluminium 
- cynku
- magnezu
- szkła
- ważniejszych metali nieżelaznych
- ściskanie drewna
- spieków korundowych
wytrzymałość na ściskanie szkła
- zginanie węglików spiekanych
- obliczeniowa 
- na docisk 
- ścinanie 
- niektórych stali
- połączenia nitowego
- spawanego
- stali po odpuszczaniu
- zmęczeniowa
- na rozciąganie niektórych stali
- skręcanie niektórych stali
- zginanie niektórych stali
- niektórych stali
wytwory papiernicze
wyznaczanie położeń i torów
- prędkości członów mechanizmów
- korbowo-wodzikowych 
- połączonych parą obrotową 
- czworoboku przegubowego 
- przyspieszeń członów mechanizmów
- korbowo-wodzikowych 
- połączonych parą obrotową 
- czworoboku przegubowego
- reakcji w parach kinematycznych
- sił bezwładności w mechanizmach płaskich
- równoważnych w mechanizmach płaskich
wyżarzanie
- grafityzujące (grafityzacja)
- izotermiczne
- na cementyt kulkowy (sferoidyzacja)
- niezupełne
- normalizujące (normalizowanie)
- odprężające (odprężanie)
- rekrystalizujące (rekrystalizowanie)
- stopów aluminium
- ujednorodniające (ujednorodnianie homogenizacja)
- zmiękczające (sferoidyzacja)
- zupełne 
wzbudniki grzejne do nagrzewania powierzchniowego
wzorce temperatury na skali termometry cznej
wzór empiryczny Tetmajera i Jasińskiego
- Eulera
- (dwumienny) Newtona
- Simpsona
- strukturalny dla mechanizmów płaskich
- przestrzennych
- Torricellego
- trapezowy
- „trzy ósmowy"
- Willisa
wzory (równania) definicyjne
- Guldina (Pappusa) dla brył obrotowych
- liczbowe 
- podstawowe dla pochodnych funkcji
- na całkowanie funkcji
- redukcyjne
- wymiarowe (dymensyjne)
yard (jard)
zabezpieczenia przeciwzwardowe urządzeń elektrycz-
nych
- przed nadmiernym napięciem źródłowym 
zamiana cali na milimetry 
- jednostek miar jednorodnych  
zapotrzebowanie powietrza do spalania paliw gazowych
- stałych i dekłych 
zaprawa wapienna surowa 
zaraza cynowa
zasada Archimedesa
zasada bezwładności
- d'Alemberta (kinetostatyczna)
- dc Saint-Venanta
- energii kinetycznej 
- ciała sztywnego
- układu punktów materialnych
- krem    
- ciała sztywnego 
- układu punktów materialnych 
- pędu  
- ciała sztywnego
- punktu materialnego
- układu punktów materialnych
- ruchu środka masy układu punktów materialnych
- zachowania energii 
- zesztywnienia
zasady (chemiczne) 
- termodynamiki
zawiesiny (suspensje)
zbiorniki cienkościenne obliczanie naprężeń 
zbiór nieskończony
- pusty
- rozwiązań równania z jedną niewiadomą
- skończony
- wartości funkcji (przeciwdziedzina)
- zawierający się w innym zbiorze
zbiory
- działania 
- liczbowe 
- równe
- rozłączne
zdarzenie pociągające inne zdarzenie 
- losowe   
- niemożliwe 
- niezależne
- pewne
- przeciwne do zdarzenia 
- wyłączające się
zetowniki gięte na zimno
zginanie
- czyste
- i skręcanie 
- nierównomierne 
- proste
- równomierne
ziemia 
- okrzemkowa 
zjawisko naskórkowości
złocenie galwaniczne
- ogniowe
- płatkowe
złoto     
- dukatowe
- monetarne
złoty podział odcinka
zmęczenie (znużenie) materiału
zmiana stanu skupienia bez udziału reakcji chemicznej
zmiękczacze (gumy)
zmienna losowa
znak momentu (dodatni ujemny)
znużenie (zmęczenie) materiału
zole
zrywarka
zwężka Venturiego 
związki chemiczne (połączenia chemiczne substancje
złożone)    
- bertolidowe (bertolidy związki niestechiometryczne)
- bizmutu
- daltonidowe (daltonidy związki stechiometryczne)
- jonowe  
- kowalencyjne 
- manganu
- międzymetaliczne
- molibdenu
- nieorganiczne
- organiczne
- rtęci
- tytanu
- własności
zwierciadło cieczy
zwrot wektora
źródło napięcia (źródło prądu)
- światła 
żaroodpomość stopów
żarowytrzymałość
żarówki
żelatyna
żelazo 
- czyste 
- struktura stopów
żelazocyjanek potasowy trójwodny
żelazowce
żeliwo   
białe 
- ciągliwe 
- czarne 
- krzemowe
- modyfikowane 
- odporne na korozję
- ścieranie
- perlityczne
- pstre (połowiczne)
- sferoidalne
- stopowe
- szare
- węglowe
- żaroodporne
żółcień chromowa
żużel wielkopiecowy 
żwiry 
żywice aminowe
- AW
- epoksydowe 
- fenolowe
- melaminowe
- melaminowo-mocznikowe
- mocznikowe  
- poliestrowe 
- silikonowe 
- utwardzalne (duroplasty)

Skorowidz zagadnień tom II
agregat pompowy przenośny 
- sprężarkowy przewoźny
akumulator hydrauliczny   
- symbole graficzne
- wielkości charakterystyczne
amortyzacja siłowników
amplidyna (wzmacniacz elektromaszynowy)
analogowe przekazywanie sygnałów
analogowo-numeryczne przekazywanie sygnałów
anoda 
aparatura sterownicza łączeniowa i regulacyjna w układach napędowych
aparat zapłonowy
Archimedesa śruba 
arkusz rysunkowy
armatura hydrauliczna
automatyczne sterowanie siłownikiem pneumatycznym
układy
automatyka elementy maszynowe 
automatyzacja napędów elektrycznych
azbesto-miedź na uszczelnienie rurociągów
azbestowe szczeliwa  
badania smarów mazistych
bawełniane szczeliwa
baza tranzystora
Beckera dźwignik
benzyna cechy fizyczne i chemiczne
bezpiecznik elektryczny
bęben linowy    
- średnica 
bicie osiowe odchyłka 
- tolerancje 
- promieniowe odchyłka
- tolerancje 
bieguny komutacyjne
bilans energetyczny silnika spalinowego
blokada elektryczna wewnętrzna
- zewnętrzna
„bokser"
bramka
centystokes
charakterystyka czujnika pneumatycznego
- dmuchawy patrz charakterystyka wentylatora
- granicy dymienia silnika spalinowego
- maszyny napędzanej mechaniczna statyczna
- momentu obrotowego silnika indukcyjnego
- poboru mocy przez pompę
- pompy bezwymiarowa indywidualna
- krzywkowej 
- łopatkowej
- odśrodkowej    
- do zawiesin w wodzie piasku mułu
- osiowej
- przeponowej
- samozasysającej 
- śrubowej
- wielotłoczkowej
- wtryskowej 
- zębatej
- przekaźnika prądowa
- przepływu (krzywa dławienia) pompy
charakterystyka silnika elektrycznego bocznikowego zewnętrzna
- bocznikowo-szeregowego zewnętrzna
- indukcyjnego klatkowego mechaniczna
- mechaniczna statyczna
- naturalna
- szeregowego zewnętrzna 
- spalinowego
- obciążeniowa 
- ogólna
- prędkościowa 
- regulacyjna  
- sprawności pompy
- sprężarki przepływowej
- pełna
- zredukowana 
- tyrystora statyczna
- układu pompowego
- wentylatora  
- bezwymiarowa
- uzyskiwana przez nastawialne kierownice wstępne
- łopatki wirnika
charakterystyki pomp
- wentylatorów pracujących przy różnych prędkościach
obrotowych 
- w układzie równoległym
- szeregowym
chłodnica oleju w silniku spalinowym 
- sprężarki końcowa
- międzystopniowa 
chłodzenie gazu w procesie sprężania
- maszyn elektrycznych
- silników spalinowych bezpośrednie
- pośrednie
chromowanie dyfuzyjne
chropowatość powierzchni
- otrzymywana w przeciętnych warunkach obróbki
- oznaczanie na rysunkach   
- w zależności od sposobu obróbki
- wielu powierzchni przedmiotów oznaczanie
chwytak dwułupinowy 
- jednolinowy
- wielolinowy
- wiełołupinowy  
ciąg kominowy
ciągnik
cięciwa wymiarowanie
cięgno   
- bierne (swobodne)
- czynne (robocze)
cięgnik  
Circular Pitch
- zamiana na moduły
ciśnienie cieczy roboczej nominalne
- smarnej
- pompowania
- spalania w silniku spalinowym
- tłoczenia (ssania) w sprężarce i pompie absolutne
- wtrysku w silniku spalinowym
- w cylindrze hydraulicznym nominalne
- w napędach i sterowaniach pneumatycznych nominalne
ciśnienie w pompie łopatkowo-numikowej robocze
- śrubowej maksymalne
- zębatej kontrolne
- maksymalne
- nominalne 
- w silniku spalinowym indykowane
- użyteczne 
- w sprężarce 
- indykowane
- w zbiorniku i sieci zasilającej sprężonym powietrzem
robocze
cyfrowe przekazywanie sygnałów
cylinder hydrauliczny    
- dwustronnego działania 
- jednostronnego działania
- symbole graficzne
- wielkości charakterystyczne
- nurnikowy 
- pneumatyczny
- budowa i wymiary
- miniaturowy
- pneumohydrauliczny dociskowy 
- napędowy 
- teleskopowy wielkości charakterystyczne 
czerpadło (przenośnik cieczy grawitacyjny) 
- pojemnikowe
- śrubowe (śruba Archimedesa) 
częstości przełączeń zaworów rozdzielających sterowanych elektromagnesem
części maszyn
- rysowanie
- połączeń
- zlączne gwintowe
człon hamowany (ruchomy) hamulca
- hamujący (nieruchomy) hamulca
- napędzający (czynny) sprzęgła
- napędzany (bierny) sprzęgła
czołownica (poprzecznica)
czopy 
- do łożysk tocznych tolerancje średnic
- końcowe
- poprzeczne 
- poprzeczno-wzdłużne
- ruchowe
- spoczynkowe
- środkowe
- wzdłużne
czujnik
- pneumatyczny 
dawka paliwa silnika spalinowego 
deaktywatory metali
depresja dynamiczna
Deriaza pompoturbina
Diametral Pitch 
- zamiana na moduły
dioda germanowa 
- krzemowa 
- półprzewodnikowa
dławienie w sieci wentylacyjnej
dławnice
- z pierścieniami pływającymi 
- ze szczeliwem miękkim
- z uszczelnieniem czołowym
- sznurowym (normalnym)
długość odcinka elementarnego 
- pasa przekładni pasowej
- tworzącej stożka czołowego
- podziałowego   
dmuchawy (sprężarki przepływowe i wentylatory)
- przepływowe
dodatki uszlachetniające olejów i smarów
dokładność filtrowania cieczy roboczych
dokładność kształtu i położenia
dokumentacja do układów pneumatycznych napędowych i sterujących
doładowanie silnika spalinowego dynamiczne
- niskie
- średnie
- wysokie
dozowniki 
drgania wentylatora 
droga tłoka w układzie korbowym
druty lin stalowych  
dyfuzor sprężarki
- wentylatora  
- straty przepływu 
dźwigi (klasyfikacja)
- budowlano-montażowe  
- masztowe przyścienne
- moc silnika napędowego
- osobowe
- specjalizowane
- szybowe
- towarowe
dźwignice (urządzenia dźwigowe)
- konstrukcje i zastosowania
- linotorowe 
- obliczanie i projektowanie
dźwignia sterownicza
dźwigniki (klasyfikacja)
- dźwigniowe
- śrubowe 
- z napędem ręcznym
- silnikowym
- tłokowe
- z napędem ręcznym
- silnikowym 
- typu Beckera
- zębatkowe 
- z napędem ręcznym
efekt szczelinowy
ejektor
eksploatacja pomp wytyczne
- sprężarek przepływowych
- rotacyjnych 
- tłokowych
- urządzeń dźwigowo-transportowych 
- elektrycznych napędowych
elastyczność silnika spalinowego
elementy automatyki maszynowe 
- pneumatycznej  
- do podnoszenia i przemieszczania ładunków 
- przewodzenia i gromadzenia czynnika w układach
- przygotowania sprężonego powietrza
- dźwignic obliczanie dobór i projektowanie
- energoelektroniki
- hydrauliczne
- klasyfikacja
- parametry i zasadnicze wymiary
- sterujące
- zasadnicze wymiary 
- kwadratowe wymiarowanie
- logiczne elektroniczne
- elektryczne
- pneumatyczne  
- bez mechanicznych części ruchomych 
- z mechanicznymi częściami ruchomymi 
- odniesienia (baza pomiarowa)
- pneumatyczne analogowe
- dobór
- dyskretne
- wymagania 
- zalecenia normalizacyjne
- pneumatyki siłowej i sterującej 
- pomp podstawowe
elementy półprzewodnikowe
- przełączające bezstykowe
- przetwarzające energię sprężonego powietrza na pracę mechaniczną
- regulacji automatycznej
- sterujące energią sprężonego powietrza w układach pneumatycznych
- podstawowe symbole graficzne 
- systemu INTEPNEDYN 
- sześciokątne wymiarowanie
emisja składników toksycznych spalin sposoby ograni-
czenia
emiter (elektroda)
energia właściwie doprowadzona do sprężonego gazu
energoelektronika elementy
estry olejów roślinnych cechy fizyczne i chemiczne
etanol cechy fizyczne i chemiczne
ewolwenta
falistość powierzchni  
- oznaczanie  
fazy w układzie rozrządu
fenolowe płyty warstwowe na uszczelnienia
fibra do uszczelniania
- rurociągów
filc do uszczelniania 
- rurociągów
filtry dokładnego oczyszczania i odoliwiania
- hydrauliczne    
- siatkowe 
- symbole graficzne
- wielkości charakterystyczne
- wlewowe
- oleju
- bezwładnościowe
- bocznikowe
- szczelinowe
- szeregowe
- sprężarki
- sprężonego powietrza 
- wymagania
- typu Viscin-Delbag
formaty arkuszy rysunkowych
forsowanie napięcia
fotoelementy półprzewodnikowe
fragmenty przedmiotów powtarzających się wymiaro-
wanie
funkcja logiczna
funktory typu NAND
- NOR
gardziel (dysza)
gaźnik 
gaźnikowe systemy zasilania 
gęstość oleju
głębokość wgłębienia profilu falistości
głowa zęba 
gniazdo gwintowe uszczelniane pierścieniem gumowym
- w kole do łańcucha pierścieniowego
gospodarka smarami przepracowanymi
granica pompowania (niestatecznej pracy)
grubość zęba
- przekładni czołowych stożkowych o zębach kołowo-łukowych 
- łukowych
- prostych
- walcowych o zębach prostych
- śrubowych 
guma z kauczuku naturalnego
- syntetycznego
gumowe materiały uszczelniające   
gwintowe połączenia
gwinty 
- Briggsa
- calowe (Whitwortha)  
- do rurek pancernych
- drobnozwojne 
- dwukrotne
- Edisona 
- metryczne
- grubozwojne
- lewe 
- metryczne 
- drobnozwojne
- grubozwojne w tworzywach sztucznych
- łączników rurowych gwintowych 
- śrub wkrętów i nakrętek
- wymiary
- zarys nominalny
- zwykłe
- okrągłe 
- oznaczenia
- pojedyncze
- połączeń rysowanie
- prawe
- rowerowe
- rurowe calowe
- stożkowe 
- walcowe 
- rysowanie 
- stożkowe  
- calowe (Briggsa) 
- metryczne
- trapezowe
- niesymetryczne   
- symetryczne 
- trójkątne 
- walcowe
- wewnętrzne rysowanie
- wielokrotne 
- lewe
- prawe
- wymiarowanie
- zewnętrzne rysowanie
- znormalizowane
- zwykłe
haki dźwignicowe  
- podwójne (dwurożne) 
- pojedyncze (jednorożne) 
hałaśliwość wentylatorów 
hamowanie napędu dynamiczne  
- prądnicowe
- przeciwprądem 
- silnikiem indukcyjnym
- z oddawaniem energii do sieci
- z silnikiem bocznikowym
- prądu stałego 
hamulce  
- cierne
- dźwignicowe bębnowe
- elektryczne
- hydrauliczne
- klockowe  
- luzujące
- maszynowe
- pierścieniowe
- pneumatyczne
- pomiarowe
- różnicowe
- rysowanie
- segmentowe
- sumowe 
- szczękowe  
- tarczowe   
- taśmowe 
- zapadkowe 
hamulce zastosowanie silników prądu stałego
- zatrzymujące
Hertza wzory  
hetanol cechy fizyczne i chemiczne
impulsy sterujące przekaźnikiem
indeks wiskozowy (wskaźnik lepkości)
injektor
instalacja sprężarek przepływowych
- dwupoziomowa
- jednopoziomowa
- promieniowych
- rotacyjnych 
- tłokowych
- sprężonego powietrza
- zapłonowa 
- bateryjna
- iskrownikowa
instalowanie pomp wytyczne
- urządzeń elektrycznych napędowych
intensywność zużycia części maszyn
kable elektryczne dobór i zabezpieczenie 
kabłąk do zabezpieczenia łańcucha przed spadaniem
kadłuby pomp
kartony
kategorie użytkowania łączników elektrycznych
katoda 
kausza (sercówka)
kawitacja miejsce występowania w pompie
- wpływ na pracę pompy 
kąt dna wrębów 
- opasania pasa klinowego
- płaskiego
- pochylenia linii zębów łukowych
- strzałkowych
- śrubowych
- przyporu nominalny
- toczny
- stożka dna wrębów
- podziałowego   
- tolerancje 
- wierzchołkowego   
- tarcia ślizgowego
- wyprzedzenia (wtrysku lub zapłonu) 
- wysokości głowy zęba  
- stopy zęba  
- zarysu ślimaka
- zęba czołowy
- normalny
kąty tolerancje
- wymiarowanie
kierownica pompy osiowej
- sprężarki przepływowej wstępna
- zawimikowa
- wentylatora 
kierunki wpisywania wymiarów liniowych i kątowych
kierunkowość struktury powierzchni oznaczenia 
kinematyka przepływu przez stopień sprężarki prze-
pływowej osiowej 
- promieniowej
Kingsbury łożysko
klasy chropowatości a chropowatość R i Ra
- dokładności kątów 
- wałków i otworów 
- wykonania kół zębatych a prędkość obwodowa
- wymiarów a chropowatość powierzchni
- kątowych 
- liniowych 
- lepkości olejów
klasyfikacja olejów smarowych
klejone połączenia rysowanie
klin olejowy tworzenie się
- smarowy hydrodynamiczny 
kliny
- nastawcze
- poprzeczne
- wpuszczane 
- wzdłużne
klinowe połączenia
kład
- miejscowy
- przesunięty 
kolana łagodnie wygięte straty przepływu 
kolektor (elektroda tranzystora)
- zbiorczy sprężarki przepływowej
- koła jezdne dźwignic   
- koronowe (płaskie)
- linowe 
- łańcuchowe  
- rysowanie
- pasowe
- rysowanie
- podziałowe (wyobraźalne) 
- rowkowe do pasów klinowych wymiary
- ślimakowe (ślimacznice) 
- wierzchołkowe i dna wrębów
- zębate dla łańcuchów drabinkowych 
- stożkowe 
- obliczenia wytrzymałościowe
- o zębach łukowych 
- prostych
- śrubowych
- rysowanie
- ślimakowe 
- walcowe 
- o zębach prostych 
- obliczenia wytrzymałościowe
- strzałkowych
- śrubowych    
- obliczenia wytrzymałościowe  ITS
- rysowanie
kołki
- stożkowe
- walcowe
- z karbami 
kołkowe połączenia
komora dławnicowa
- kompensacyjna pneumatyczna
- smarowa
- spalania klinowa
- o wtrysku bezpośrednim
- półkulista
- silnika o zapłonie iskrowym
----- samoczynnym 
- toroidalna
- wanienkowa
- wirowa
- wstępna
- sprężania objętość
komutacja tyrystora naturalna
- wymuszona
- w maszynie prądu stałego
- idealna
- opóźniona
konfuzor straty przepływu
konserwacja pomp
kontenery (pojemniki) 
końcówki gwintowe uszczelnień 
korbowód
korbowy układ
korekcja uzębienia
- zazębienia 
- zębów ślimacznicy
korki gwintowane
- zlewowe magnetyczne
korkowe materiały uszczelniające 
koszt przekładni mechanicznych
krążki linowe    
- średnice 
krążki łańcuchowe
kreskowanie przekrojów
krzywa oporów układu pompowego
- pompowania graniczna (niestatecznej pracy)
krzywka syntetyczna
kształty odchyłki i tolerancje 
kształtowniki oznaczenia na rysunkach konstrukcji stalowych
lampy elektronowe
- gazowe
Leonarda układ
lepkość oleju 
- dynamiczna
- kinematyczna
- w stopniach Euglera
liczba cylindrów silnika spalinowego
- Reynołdsa
- wymiarowa
- promienia
- średnicy
- zębów graniczna  
- najmniejsza  
- rzeczywista 
- w kole łańcuchowym 
- zastępcza  
linia dwupunktowa cienka
- ciągła cienka
- gruba
- falista 
- kreskowa cienka 
- kreskowania przekroju
- przerwania
- przyporu (zazębienia)
- punktowa cienka
- gruba
- rysunkowa
- średnia profilu
- falistości
- środkowa profilu falistości
- urwania (przerwania)
- wymiarowa 
- zygzakowa 
linki
liny 
- dwuskrętne
- konopne   
- odprężone
- przeciwzwite
- stalowe     
- masa 
- siła zrywająca 
- średnica nominalna
- włókienne
- współzwite
- z drutu ocynkowanego
- z rdzenien stalowym lub azbestowym
lutowane połączenia   
- rysowanie 
lutowanie
- miękkie
- twarde
luz czołowy sprężarki z wirującymi tłokami
- dodatni
- graniczny 
- międzyzębny
- minimalny
- obwodowy przekładni zębatej 
- osiowy sprężarki łopatkowej
- promieniowy sprężarki łopatkowej
- z wirującymi tłokami
- roboczy w łożyskach tocznych
- ujemny (wcisk)
- w pasowaniach                            
- wierzchołkowy  
łańcuchy drabinkowe
- panwiowe
- sworzniowe (Galia)
- tulejkowe
- ogniwowe   
- pierścieniowe
- rolkowe precyzyjne
- rysowanie 
- sworzniowo-płytkowe     
- rolkowe
- zębate  
łączniki drogowe
- elektryczne 
- główne
- kategorie użytkowania
- pomocnicze
- hydrauliczne
- niskonapięciowe
- oczkowe nastawne z uszczelnieniem twardym
- połączeń gwintowych 
- rurociągów i armatury  
- rurowe gwintowe   
- z pierścieniem zacinającym 
- sprzęgłowe
- stycznikowe
- tyrystorowe
- wysokonapięciowe
- zamkowe
- zestykowe
łeb nitu
łby śrub i wkrętów 
łopatki pomp 
- sprężarek
- wentylatorów  
- osiowych drgania i hałaśliwość
łożyska    
- kulkowe
- poprzeczne (promieniowe)
- poprzeczno-wzdłużne 
- samosmarujące
- smarowane hydrostatycznie
- hydrodynamiczne
- powietrzem
- ślizgowe     
- dzielone
- niedzielone
- Kingsbury pomp
- materiały
- Michella pomp
- obliczanie
- poprzeczne 
- poprzeczno-wzdłużne 
- promieniowe pomp
- rowki smarowe 
- rysowanie 
- smarowanie   
- sztywne
- wahiiwe (samonastawne)
- wzdłużne 
- toczne
- baryłkowe
- dobór
- dwukierunkowe
- dwurzędowe
- igiełkowe
- jednokierunkowe
- jednorzędowe
- kulkowe poprzeczne
- skośne 
- wahiiwe 
- wzdłużne 
- zwykłe
- niepełne
- numeracja
- obliczenia
- odmiany
łożyska toczne pasowania
- pomp
- poprzeczne
- rozłączne
- rysowanie 
- skośne
- smarowanie
- stożkowe
- wahłiwe
- walcowe 
- wałeczkowe
- wielorzędowe
- współczynniki tarcia
- wzdłużne 
- złożenia 
- zwykłe (sztywne)
- wentylatorów drgania
- w spoczynku
- wzdłużne (oporowe)
łożyskowanie 
- pomp wirowych
luki) wymiarowanie
manometry symbole graficzne
masa azbestowo-kauczukowa na uszczelnienia rurociągów
- obrotowa układu korbowego
- postępowa układu korbowego
maszyny elektryczne
- napędzane charakterystyki mechaniczne statyczne
- prądu przemiennego
- stałego
- wirujące
- łącz synchronicznych (selsyny)
- sprężające podział
materiały łożyskowe 
- na rysunkach maszynowych oznaczanie
- uszczelniające
- azbestowe
- do rurociągów
- filcowe
- gumowe  
- korkowe 
- papierowe
- płytowe
- prętowe
- skórzane
- tkaninowe
- z tworzyw sztucznych
mechanika układu korbowego
- rozrządu 
mechanizm korbowy mechanika
- rozrządu mechanika 
mechanizmy dźwignic obliczenia dobór i projektowanie
- podstawowe elementy
metoda rzutowania europejska 
metr kwadratowy na sekundę
Michella łożyska
miedź na uszczelnienia rurociągów
mieszalnik 
mikrołącznik
mikropoślizgi przy tarciu tocznym
moc dostarczona czynnikowi przepływającemu przez wentylator
- napędu czerpadła śrubowego
- obrabiarki
- pompy     
- hydraulicznej
- łopatkowo-nurnikowej
- na wale-sprzęgle
- przy różnych rodzajach regulacji
- użyteczna (efektywna)
- wielotłoczkowej osiowej 
moc napędu pompy zębatej 
- przenośnika 
-  śrubowego na wale silnika
- sprężarki
- indykowana
-  na sprzęgle silnika
-  przepływowej rzeczywista
-  użyteczna
- wentylatora     
-  chłodzącego sprężarkę
-  promieniowego normalnego
- wielostopniowego
-  zespołów hydraulicznych
- przenoszona przez pas klinowy
- przekładnie cierne 
- pasowe
-  mechaniczne
- silnika elektrycznego
- spalinowego 
- krótkotrwała
- (rwała
- użyteczna (efektywna) 
- znamionowa (nominalna) 
- sprężania
moduł   
- czołowy
- nominalny 
- normalny
- ślimaka
- średni
Mohno pompa
moment bezwładności masowy koła zamachowego
- obrotowy silnika 
- indukcyjnego
- prądu stałego
-  spalinowego
- sprzęgła ciernego
- w układzie korbowym 
- zespołów hydraulicznych 
- oporu (obciążenia) maszyny napędzanej 
- rozruchowy silnika bocznikowego
- sił bezwładności
- tarcia hamulca różnicowego
- sprzęgła pierścieniowego
- tocznego
multiplikatory (przekładnie multiplikujące)
nachylenie odchyłka i tolerancja  
nacisk powierzchniowy na czopy w łożyskach 
- klin w połączeniu klinowym wzdłużnym
- wypusty i wpusty
- zęby
nadwyżka antykawitacyjna 
nakiełki wymiarowanie
nakrętki 
- rysowanie
- wymiary pod klucz
naoliwianie sprężonego powietrza
napęd elektryczny
- automatyzacja
- dobór silnika do maszyny napędzanej 
- instalowanie urządzeń
- wiadomości ogólne
- z regulacją położenia (pozycjonowanie)
- z silnikiem bocznikowym 
- indukcyjnym 
- pierścieniowym
- z przełącznikiem gwiazda-trójkąt 
- prądu przemiennego tyrystorowy 
- stałego
- tyrystorowy 
- synchronicznym
- w układzie Leonarda 
napęd hydrauliczny 
- dwunaczyniowy
napęd hydrauliczny jednonaczyniowy
- symbole graficzne
- właściwości
- pneumatyczny
- właściwości
- pneumohydrauliczny
- pomp wirowych
- wyporowych
- przenośników 
napędowe układy elektryczne
napięcie elektryczne doprowadzone do silnika
-  forsowania
- remanencji
-  sterowania zaworami rozdzielającymi
-  zwarcia transformatora
- pasa (cięgna)
napinanie pasa przekładni
napór osiowy w pompach wirowych 
- promieniowy w pompach wirowych
naprężenia dopuszczalne w zębach kół zębatych
nastawniki elektryczne
natężenie hałasu wytwarzanego przez sprężarkę
- przepływu przez sprężarkę
- szczelinę pierścieniową
- ze zbiornika ssawnego do tłocznego
- wydzielania spalin przez silnik spalinowy
- zużycia paliwa przez silnik spalinowy 
- powietrza przez silnik spalinowy
nawiercenia pod łby śrub i wkrętów
- stożkowe wymiarowanie
negacja logiczna
nierównomierność wydajności pompy tłokowej
niezawodność łożyska tocznego
nitowe połączenia
- rysowanie
nity
- dwucięte
- jednocięte
- kształty i wymiary 
nomogram do określania czasu suwu tłoka w cylindrze
pneumatycznym
- strat ciśnienia w zaworach pneumatycznych
- wyróżnika szybkobieżności i rodzaju pompy wirowej
-  zapotrzebowania powietrza przez siłowniki jednostronnego działania
normalizacja pomp informacje
normy pasowań i tolerancji
nośność łożyska tocznego ruchowa 
- spoczynkowa 
nurnik pompy  
obciążenie łańcucha dopuszczalne
- zrywające
- łożysk tocznych ruchowe równoważne (zastępcze)
- spoczynkowe równoważne (zastępcze) 
- pasa użyteczne wg Gehrkensa 
- transformatora
- zęba
obieg olejowy sprężarki przepływowej
objętość cylindra sprężarki
- komory sprężania
- skokowa silnika spalinowego
- sprężarki
- szkodliwa względna cylindra sprężarki
obliczanie kół zębatych stożkowych
- walcowych o zębach prostych
- śrubowych 
- łożysk ślizgowych
- tocznych
- połączeń klinowych 
- nitowych
- spawanych
obliczanie połączeń wpustowych i wielowypustowych
- zgrzewanych
- sprężyn śrubowych walcowych 
- śrub
- wałów i osi 
- zębów
obrabiarki moc silnika napędowego
obróbka cieplna oznaczanie na rysunkach
obsługa pomp
- sprężarek przepływowych
- tłokowych
obszar cząstkowy   
obwód scalony
ochrona maszyn elektrycznych wirujących
- przeciwpożarowa urządzeń elektrycznych napędowych
oczyszczanie sprężonego powietrza
odchyłka bicia osiowego
- promieniowego
- kąta
- kształtu
- nachylenia
- okrągłości 
- otworu 
- płaskości 
- położenia
- pozycji
- prostoliniowości
- prostopadłości 
- przecinania się osi
- równoległości
- symetrii
- walcowości 
- wałka
- współosiowości
- współśrodkowości
- wymiaru kątowego
- liniowego  
- na rysunku
- ścięcia i zaokrąglenia krawędzi
- zarysu przekroju wzdłużnego powierzchni walcowej
- złożona położenia i kształtu 
odcinek elementarny 
- pomiarowy chropowatości
oddzielacze
odległość osi przekładni zębatej
- zerowa (podstawowa)
odłączniki elektryczne
odporność na zacieranie się elementów maszyn
odprężnik (dekompresor)
odstęp falistości
odwilżanie sprężonego powietrza
odwodnienie w przemysłowym rurociągu sprężonego
powietrza
okrąg przylegający
okrągłość odchyłki i tolerancje  
okres trwałości przekładni zębatej
oleje do obróbki metali 
- sprężarek
- elektroizolacyjne
- grupy C i S
- hydrauliczne (hydrole) 
- konserwacyjne
- mineralne
- napędowe cechy fizyczne i chemiczne
- przekładniowe  
- samochodowe
- przemysłowe  
- roślinne
- silnikowe
- oznaczenia jakości
- smarowe (płynne)
- dobór
- klasyfikacja
- syntetyczne 
oleje zwierzęce
olejenie silników spalinowych
- obiegowe 
- z suchą miską olejową 
ołów na uszczelnienia rurociągów
opory przepływu przez kształtki
- w przewodzie ssawnym
- tłocznym
- w sieci z wentylatorem
- tarcia
- czynniki wpływające na opory
- dobór materiałów 
- granicznego 
- mieszanego 
- płynnego
- przy smarowaniu aerodynamicznym 
-  hydrodynamicznym
-  hydrostatycznym
-  ruchowego
- suchego
- ślizgowego
- tocznego 
-  w przenośniku członowym
- taśmowym 
oprawy łożysk tocznych 
- tolerancje średnic gniazd
organ pośredniczący
- wejściowy
- wykonawczy  
- do regulacji silników elektrycznych 
osie
- obliczenia wytrzymałościowe 
- odniesienia 
- ruchome
- stałe
osprzęt hydrauliczny
otwór podstawowy
- normalny odchyłki
- odciążający pompy
- do śrub i nakrętek średnice
- wielorowkowy rysowanie
oznaczenia (znaki) bicia promieniowego
- chropowatości powierzchni na rysunkach  
- Ra i R
- długości odcinka elementarnego
- falistości powierzchni na rysunkach  
- gwintów
- jakości olejów silnikowych
- kierunkowości struktury powierzchni 
- kształtowników na rysunkach
- łożysk tocznych
- materiałów na rysunkach
- nakiełków
- obróbki cieplnej na rysunkach
- połączeń zgrzewanych
- powierzchni powlekanych
- powłok na rysunkach
- pól tolerancji
- przekrojów
- spoin 
- tolerancji bicia osiowego i promieniowego
- kształtu  
- nachylenia
- okrągłości
- płaskości 
- położenia
- pozycji 
- prostoliniowości 
- prostopadłości 
- przecinania się osi
- równoległości 
- symetrii  
- walcowości
- współosiowości 
- zarysu przekroju wzdłużnego
pagórek sprawności (charakterystyka uniwersalna) pompy  
palety ładunkowe płaskie drewniane
- skrzynkowe metalowe 
palisada kierownicy 
- wirnika
paliwa silnikowe ciekłe cechy fizyczne i chemiczne
pamięć taktowa
papierowe materiały uszczelniające
papiery pakowe zwykłe
parametry pracy pompy
- regulacja
Pascala prawo
paskalosekunda
pasy klinowe
- moc przenoszona
- wymiary
- płaskie
- przekładni pasowej
pasowania
- ciasne 
- luźne
- łożysk tocznych
- mieszane 
- normalne
- uprzywilejowane
- wg zasady stałego otworu 
- wałka 
penetracja smarów
pętla 
piasta
pierścienie dociskowe do pierścieni uszczelniających
- podporowe do pierścieni uszczelniających
- uszczelniające gumowe wałki obrotowe 
- z metalową wkładką
- o przekroju kołowym
- okrągłym 
- rowkowym 
- tłokowe 
pismo pochyłe
- proste
- techniczne
płaskość odchyłka i tolerancja  
płaszczyzna odniesienia 
- przylegająca
- symetrii
- wspólna
płyty przyłączeniowe zaworów rozdzielających pne»-
matycznych 
- uszczelniające
- azbestowe prasowane
- azbestowo-kauczukowe 
- fenolowe warstwowe 
- gumowe 
- suberytowe
- z polichlorku winylu uplastycznionego
pneumatyczne urządzenia dyskretne
pochylenia wymiarowanie
podajniki
podcięcia obróbkowe wymiarowanie
podesty robocze  
- przesuwne  
- wiszące 
podgrzewacze rozruchowe elektryczne
- paliwowe
podkładki 
- rysowanie
podłączenia przewodów giętkich
podobieństwo dynamiczne pomp wirowych
- geometryczne pomp wirowych
- kinematyczne pomp wirowych
podstawki ładunkowe
podstawy konstrukcji maszyn
poduszka hydrostatyczna w łożysku
podziałka gwintu
podziałka koła zębatego
- łańcucha
- drabinkowego
- zębatego
- rysunkowa
- szwu nitowego
pojemnik (kontener) 
pojemność skokowa silnika
- zespołu hydraulicznego minimalna 
pole stosowalności pompy
- tolerancji
- kąta
- kształtu
- normalne
- okrągłości
- otworów normalne
- położenia
- prostoliniowości
- przy pasowaniu wg zasady stałego otworu
- wałka
- walcowości
- wałków normalne
- zarysu przekroju powierzchni walcowej 
polichlorek winylu uplastyczniony na uszczelnienia
połączenia części maszyn
- nierozłączne
- rozłączne
-i rysowanie
- dróg wewnętrznych symbole graficzne 
- gwintowe  
- rysowanie 
- typowe
- klejone rysowanie
- klinowe
- poprzeczne 
- wzdłużne 
- kołkowe
- lutowane   
- rysowanie 
- nitowe  
- mocne
- mocno-szczelne
- nakładkowe
- rysowanie 
- zakładkowe
- przewodów giętkich
- rurowe  
- gwintowe
- kielichowe
- kołnierzowe
- nierozłączne
- rozłączne
- w napędach i sterowaniu hydraulicznym
- silników prądu stałego
- skurczowe  
- spawane  
-i rysowanie 
- sprężyste   
- sworzniowe
- transformatora
- wciskowe  
- bezpośrednie
- pośrednie
- wielokarbowe   
- rysowanie 
- wielowypustowe    
- rysowanie 
- wpustowe 
- wtłaczane  
- zgrzewane 
- rysowanie 
położenie odchyłka i tolerancja
pomosty
pompoturbiny (pompy wirowe odwracalne) 
- Deriaza
pompoturbiny diagonalne
- helikoidalne
- o niezmiennym kierunku wirowania 
- osiowe z regulowanymi łopatkami wirnika i kierownicy 
- promieniowe
pompowanie
pompy
- bezdławnicowe hermetyczne
- diagonalne   
- jednostopniowe
- wielostopniowe
- do cieczy zanieczyszczonych zawiesiną ciał stałych
- dobór i współpraca z układem
- dozujące
- dwuprzeponowe przenośne z napędem sprężonym powietrzem
- garnkowe (wysokoprężne z jednolitym kadłubem)
- głębinowe 
- diagonalne
- odśrodkowe dwustrumieniowe
- pionowe
- wałowe
- helikoidalne  
- poziome
- hydrauliczne  
- symbole graficzne
- wielkości charakterystyczne
- informacje o normalizacji i produkcji
- konserwacja
- krążeniowe (samozasysające)
- krzywkowe (kłykciowe)
- typu RW
- labiryntowe
- łopatkowe   
- jednostronnego działania 
- obustronnego działania 
- wielkości charakterystyczne
- łopatkowo-numikowe 
- moc silnika napędowego
- napędy
- nurnikowe  
- jednostronnego działania
- rzędowe  
- trzycylindrowe 
- z napędem ręcznym
- o ruchu obiegowym organu roboczego
- obrotowo-zwrotnym organu roboczego
- obrotowym organu roboczego
- postępowo-zwrotnym   organu   roboczego
- procesyjnym organu roboczego
- o swobodnym przepływie 
- o wirującym pierścieniu wodnym 
- jednokomorowe samozasysające
- obsługa
- odśrodkowe  
- jednostopniowe 
- do czystej wody gorącej 
- zimnej
- o swobodnym przepływie do zawiesin w wodzie
węgla rudy i piasku 
- pionowe do ścieków mokre
- poziome do ścieków 
- wielostopniowe
- samozasysające 
- wielostopniowe
- o szeregowo-równoległym układzie wirników
- o szeregowym układzie wirników
- zasilające wysokoprężne 
- z wirnikiem dwustrumieniowym
- do czystej wody zimnej
- zanurzeniowe do ścieków
pompy odwracalne
- olejowe główne sprężarki przepływowej
- osiowe (śmigłowe)
- pionowe 
- poziome 
- parametry pracy
- peryferalne
- samozasysające
- promieniowe
- próżniowe
- przeponowe (membranowe)   
- z napędem elektrycznym
- puszkowe
- silniki hydrauliczne symbole graficzne
- skrzydełkowe poczwórnego działania
- podwójnego działania
- ślimakowe
- śmigłowe
- śrubowe    
- dwuwimikowe
- jednowimikowe
- wielowirnikowe 
- tłoczkowe osiowe
- tłokowe (nurnikowe) 
- bezkorbowe
- dozujące
- dwustronnego działania
- jednocylindrowe
- jednostronnego działania
- pionowe okrętowe 
- różnicowe 
- specjalne z napędem parowym
- wielocylindrowe 
- z napędem ręcznym
- typu Mohno
- Rootsa
- Vickersa
- wielotłoczkowe 
- osiowe
- o stałej wydajności 
-  zmiennej wydajności
- wysokociśnieniowe 
- z regulacją wydajności w czasie ruchu
- promieniowe
- z ręczną regulacją wydajności
- wirowe   
- diagonalne
- helikoidalne
- krążeniowe (pompy samozasysające)
- krętne (pompy wirowe) 
- napór osiowy 
- promieniowy
- o specjalnym przeznaczeniu
- odśrodkowe 
- odwracalne (pompoturbiny)
- parametry pracy
- podobieństwo dynamiczne wyróżnik szybkobieżności
- samozasysające 
- śmigłowe
- wtryskowe rozdzielaczowe
- sekcyjne
- wyporowe 
-  o ruchu obiegowym organu roboczego
-  obrotowo-zwrotnym organu roboczego
-  obrotowym organu roboczego
- postępowo-zwrotnym organu roboczego
- precesyjnym organu roboczego 
- przewodowe
- wysokoprężne
- o budowie członowej
- z jednolitym kadłubem (pompy garnkowe)
- zasilające kotły parowe
- z bocznymi kanałami pierścieniowymi
- z pierścieniem wodnym
- zatapialne
pompy zębate   
- o zazębieniu wewnętrznym 
- zewnętrznym 
- trójwimikowe dwustrumieniowe
- wielostrumieniowe 
poprawka Pfleiderera (współczynnik zmniejszenia poboru mocy)
poprzecznica (czołownica)
poślizg wirnika silnika elektrycznego
- w napędzie cięgnowym
potencjometr (dzielnik napięcia)
powierzchnia powlekana wymiarowanie
- przylegająca
- rzeczywista
- walcowa odchyłka zarysu i tolerancja 
powietrze zapotrzebowane przez siłownik 
powietrznik pompy
powłoki oznaczanie na rysunkach
pozycja odchyłka i tolerancja 
półprzekrój
półprzewodniki elementy
półwidok
praca dźwignicy grupy natężenia pracy 
- maszyn elektrycznych wirujących 
- ciągła
- dorywcza
- okresowa długotrwała ze zmianami prędkości obrotowej
- z hamowaniem elektrycznym
- przerywana z hamowaniem elektrycznym
- z rozruchem
- z przerwami jałowymi
- przerywana 
- z nieokresowymi zmianami obciążenia i prędkości obrotowej
- pomp
- o niestatecznej charakterystyce
- regulacja parametrów
- w układzie równoległym
- szeregowym 
- złożonym 
- przekaźników w układach napędowych
- silnika elektrycznego napędowego ciągła moc zapotrzebowana
- spalinowego efektywna
- indykowana 
- na opory mechaniczne
- sprężania t
- sprężarek przepływowych równoległa 
- szeregowa 
- układu pompowego 
- wentylatorów do gazów gorących
- zapylonych
- podział i zakres
- użyteczna
- w układzie równoległym
- szeregowym 
- zespołowa 
- z siecią
- wirnika pompy wirowej jednostkowa
prasa hydrauliczna zasilanie i sterowanie
prawo Pascala
prąd bazy
- do sieci
- emitera
- kolektora 
- rozruchu silnika bocznikowego
- w stosunku do prądu znamionowego wkładki
bezpiecznikowej
- twomika
- wkładek bezpiecznikowych zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych przewodów
- wzbudzenia
- zwarcia transformatora
prądnica bocznikowa
- bocznikowo-szeregowa
- obcowzbudna
- prądu przemiennego
- stałego
- samowzbudna
- tachometryczna
preszpan elektrotechniczny
prędkość obrotowa napędu elektrycznego przy przejściu z biegu jałowego na obciążenie znamionowe
- pompy łopatkowo-numikowej 
- śrubowej
- wielotłoczkowej osiowej
- wirowej 
- modelowej specjalnej
- zębatej
- silnika bocznikowego
- bocznikowo-szeregowego
- prądu stałego
- szeregowego
- spalinowego
- zespołu hydraulicznego 
- obwodowa czopów w łożyskach ślizgowych
- przekładni mechanicznej
- przepływu powietrza w przewodach pneumatycznych
- tłoka silnika spalinowego
- siłownika pneumatycznego 
- w układzie korbowym symetrycznym
pręty uszczelniające
- warstwowe z tworzyw sztucznych
procesy zużycia elementarne
produkcja pomp informacje
programator pneumatyczny z napędem elektrycznym
- pneumatycznym 
projektowanie układów pneumatycznych napędowych i sterujących
- z wieloma siłownikami
promień korby
- wymiarowanie
- zaokrąglenia krawędzi odchyłka
prosta odniesienia
- przylegająca
prostoliniowość odchyłka i tolerancja  
prostopadłość odchyłka i tolerancja 
prostowniki  
- kuprytowe 
- rtęciowe
- selenowe 
przecinanie się osi odchyłka i tolerancja  
przeglądy okresowe sprężarek przepływowych
przekazywanie impulsów z opóźnieniem 
- sygnałów analogowe
- cyfrowe
przekaźniki  
- bezstykowe (półprzewodnikowe)
- charakterystyka prądowa
- cieplne 
- elektromagnetyczne (stykowe)
- mocy
- napięciowe 
- o działaniu natychmiastowym
- pierwotne
- położenia pneumatyczne (zawory piloty)
- pomiarowe pneumatyczne
- pośredniczące
- półprzewodnikowe (bezstykowe)
- praca w układach napędowych
- prądowe 
- spolaryzowane
- stykowe (elektromagnetyczne)
- wtórne
- wyzwalające
- wzbudzane prądem przemiennym
- z przechwytem
przekaźniki zatrzaskowe
- zwłoczne 
przekładnie cierne 
- o stałym przełożeniu 
- o zmiennym przełożeniu 
- stożkowe
- walcowe o kołach rowkowych
- cięgnowe
- linowe
- łańcuchowe
- pasowe klinowe
- płaskie
- do przenoszenia ruchu obrotowego
- elektryczne
- Gleasona
- hydrauliczne  
- linowe
- łańcuchowe  
- rysowanie 
- mechaniczne (pasowe płaskie i klinowe linowe i łań-
cuchowe cierne i zębate)
- charakterystyka
- multiplikujące (multiplikatory)
- podatne
- przymusowe
- redukujące (reduktory)
- zębate 
- pasowe 
- klinowe
- o ciągłej zmianie przełożenia 
- płaskie
- rysowanie
- pneumatyczne
- ślimakowe     
- rysowanie
- walcowe 
- zębate 
- czołowe
- stożkowe (kątowe)
- o zębach łukowych
- prostych 
- zębatkowe
-  walcowe (równoległe)
- o zazębieniu wewnętrznym
- o zębach prostych 
- śrubowych
- zewnętrznych
- zębatkowe
- obiegowe rysowanie
- o zazębieniu wewnętrznym
- zewnętrznym 
- przyspieszające
- rysowanie 
- smarowanie
- śrubowe 
-  hyperboloidalne
-  ślimakowe
- walcowe
przekroje
- cząstkowe
przekształcenie czasu tworzenia impulsów
- ruchu obrotowego w ruch prostoliniowy
przełącznik gwiazda-trójkąt 
- ręczny
przełożenie przekładni multiplikującej
- redukującej
przemiennik czynnika pneumohydrauliczny 
przenośniki (urządzenia transportu ciągłego)
- bezcięgnowe  
- cieczy
- elektromagnetyczne 
- pneumatyczne
- powietrzne
- cięgnowe
- członowe  
przekaźniki członowe obliczenia 
- hydrauliczne  
- impulsowe i grawitacyjne    
- korytowe 
- kubełkowe 
- obliczenia
- szybkobieżne
- wolnobieżne
- miotające (wyrzutniki)   
- płytowe 
- pneumatyczne 
- podwieszone   
- obliczenia
- podział
- śrubowe (ślimakowe)    
- obliczenia
- taśmowe
- przewoźne  
- stałe  
- wałkowe i krążkowe napędzane   
- zabierakowe zaczepowe   
- wstrząsowe  
- wibracyjne 
- wstrząsane
- wydajność
- z ośrodkiem pośredniczącym  
- zabierakowe 
- zgamiakowe     
- zgrzebłowe     
przepona pompy
przepustowość zespołu hydraulicznego nominalna
przerywanie przedmiotów na rysunkach 
przestrzeń szkodliwa w cylindrze sprężarki
przesunięcie zarysu zęba 
przetworniki do układów pneumatycznych 
- energii 
- informacji
- elektropneumatyczne (zawory proporcjonalne)
- pneumoelektryczne 
przewody elektryczne dobór i zabezpieczenie 
- hydrauliczne
- giętkie 
- sztywne
- pneumatyczne  
- gumowe
- metalowe 
- z tworzyw sztucznych 
- wentylacyjne nagle rozszerzone
- zwężone 
przyciski pneumatyczne
przyłącza  
- gwintowe
- kołnierzowe ciężkie z uszczelnieniem gumowym
- miedzianym
- z wypustem i wpustem
- wtykowe
przyłączki pneumatyczne
- wtykowe
przyrządy kontrolne sprężarki
przyspieszenie tłoka w układzie korbowym symetrycznym
punkt pracy sieci wentylacyjnej
- wentylatora (dmuchawy) 
- pompowania
- współpracy sprężarki z siecią 
ramy paletowe
rdzeń liny
reaktory katalityczne
- redukujące 
- utleniające 
- wielofunkcyjne 
- regulowane (trój drożne)
recyrkulacja spalin
regulacja napędu elektrycznego
- analogowa
- automatyczna
- elementy
- układy
- cyfrowa
- położenia
- pomp
- chwilowa
- dławieniowa
- okresowa
- przez zmianę kąta nastawienia łopatek kierownicy wlotowej
- wirnika
- przy stałej prędkości obrotowej
-  zmiennej prędkości obrotowej
- stała  
- wirowych
- przez zmianę prędkości obrotowej wirnika
- przy stałej prędkości obrotowej wirnika 
- wyporowych 
- przez zmianę prędkości obrotowej organu roboczego 
- przy stałej prędkości obrotowej organu roboczego
- pozycjonowania
- prędkości obrotowej silnika elektrycznego 
- bocznikowego
-bocznikowo-szeregowego
-klatkowego przez zmianę napięcia zasilania
- prądu stałego
- przy stałej mocy 
- stałym momencie obrotowym
- silnika spalinowego 
- sieci wentylacyjnej
- przez nastawialne kierownice wstępne 
- łopatki wirnika
- zmianę prędkości obrotowej 
- sprężarek   
- przepływowych 
- rotacyjnych 
- tłokowych
- automatyczna
- ciągła
- ręczna
- skokowa 
regulatory prędkości obrotowej silników spalinowych
- ruchów odbiorników cieczy 
- przepływu nienastawialne 
- w obwodach wzbudzania silników prądu stałego
remonty sprężarek przepływowych
Reynoidsa liczba
Rootsa pompa
- sprężarka 
rowki smarowe w łożyskach ślizgowych 
rozbieganie silnika
rozdzielacze hydrauliczne    
- blokowe suwakowe 
- suwakowe trzydrogowe i czterodrogowe
- symbole graficzne 
- pneumatyczne
rozłączniki elektryczne
rozmnażanie impulsów
rozruch silnika bocznikowego  
- klatkowego
- spalinowego
rozrusznik silnika indukcyjnego trójfazowego pierścieniowego
- pierścieniowego
- prądu stałego
rozrząd mechanika 
równanie przepływu pompy wirowej
równanie stanu 
równoległość odchyłka i tolerancja 
ruch obrotowy przekształcanie w ruch prostoliniowy
rurociągi
- instalacji sprężarkowych
rurowe połączenia 
rury     
- instalacyjne aluminiowe
- miedziane
- stalowe ocynkowane
- prasowane z tworzyw sztucznych
- w napędach i sterowaniach hydraulicznych stalowe
rusztowania
rysowanie części maszyn
- gwintów śrub nakrętek i wkrętów 
- kładówt
- nakrętek
- otworów wielorowkowych
- podkładek
- połączeń części maszyn
- gwintowych 
- lutowanych
- klejonych
- nitowych 
- spawanych 
- wielokarbowych 
- wielowypustowych 
- zgrzewanych 
- przekładni łańcuchowych 
- pasowych
- zębatych
- obiegowych
- stożkowych
- walcowych
- spoin
- sprężyn 
- śrub
- ułoży skowań wałów i osi
- wałków wielokarbowych
- wielowypustowych
- wkrętów
- zawleczek
rysunek techniczny maszynowy
- schematyczny
rzutowanie wg metody europejskiej E 
rzuty prostokątne na arkuszu rozmieszczenie
samohamowność przekładni ślimakowej
samoregulacja pomp wirowych
schematy mechaniczne
selsyny (maszyny łącz synchronicznych)
- jednofazowe
sercówki (kausze) 
sieć zasilająca sprężonego powietrza
silnik
silniki cieplne
- o spalaniu wewnętrznym
- zewnętrznym
- tłokowe
- turbinowe (turbiny)
- elektryczne   
- dobór do maszyny napędowej 
- charakterystyki mechaniczne statyczne
- liniowe
- napędowe
- prądu przemiennego  
- asynchroniczne do napędu pompy
- indukcyjne asynchroniczne
- z wirnikiem klatkowym
- pierścieniowym
- klatkowe do napędu pompy
- dźwignicowe 
silniki elektryczne prądu przemiennego indukcyjne kla-
tkowe trójfazowe ze zmianą kierunku wirowania
- kondensatorowe z wirnikiem klatkowym
- kubkowym
- pierścieniowe   
- układy napędowe
- z rozrusznikiem do napędu pompy
- układy napędowe 
- klatkowe  
- dźwignicowe
- jednofazowe
- o zwiększonym poślizgu
- przekładniowe
- regulacja prędkości obrotowej przez zmianę
napięcia zasilania
- wielobiegowe
- komutatorowe 
- synchroniczne     
-  do napędu pompy
-  trójfazowe
- układy napędowe 
- tyrystorowe 
- stałego
 bocznikowe   
- hamowanie napędu
- rozruch napędu 
- bocznikowo-szeregowe 
- szeregowe  
- reluktancyjne skokowe 
- samohamowne z wirnikiem o kształcie stożkowym
- symbole graficzne 
- wykonawcze 
- zabezpieczenia 
- hydrauliczne   
- symbole graficzne
- tłokowe promieniowe wysokomomentowe stałej chłonności 
- wielkości charakterystyczne
- wielotłoczkowe osiowe stałej chłonności
- obrotowe do napędu pomp
- odrzutowe (przelotowe i rakietowe)
- parowe gazowe wodne i wiatrowe
- pneumatyczne
- łopatkowe
- o ruchu obrotowym 
- postępowo-zwrotnym
- zębate
- spalinowe tłokowe
- bez doładowania (wolnossące)
-  chłodzone cieczą
- powietrzem
-   ciągników i maszyn roboczych 
- czterosuwowe 
- doładowane
- do napędu pompy
- zębatej
-   dwupaliwowe
-   dwusuwowe 
- jednocylindrowe
- kolejowe
- obrotowe
- o cylindrach przeciwległych (układ bokser)
- okrętowe
- o zapłonie iskrowym (Zł) 
- samoczynnym (ZS)
- wymuszonym
- parametry charakterystyczne
- podział
- rodzaje
- rzędowe
- samochodowe 
- suwowe
- widlaste
- wielocylindrowe
- z turbosprężarką
silniki spalinowe typu Wankla
- wodne
siła bezwładności na pokonanie sprężyny mechanizmu rozrządu
- w układzie korbowym
- docisku kół przekładni ciernej
- działająca na łopatkę pompy osiowej
- elektromotoryczna
- samoindukcji
- naporu w pompach wirowych
- na tłoczy sku siłownika pneumatycznego 
- osiowa w pompie wyrównoważenie
- pociągowa przenośnika  
- członowego
- kubełkowego
- podwieszonego
- taśmowego
- promieniowa w pompie wyrównoważenie
- rozciągająca linę przenośnika 
- łańcuch przenośnika
- taśmę przenośnika
- tarcia ślizgowego
- tocznego
- w przekładni ciernej
- unosząca w klinie smarnym
siłowniki pneumatyczne 
- beztłoczyskowe 
- budowa i wymiary
- dobór średnicy tłoka
- dwukomorowe
- dwustronnego działania   
- jednostronnego działania 
- membranowe
- miniaturowe
- nurnikowe
- wymagania
- teleskopowe
- tłokowe
- wahadłowe
- wielopołożeniowe
- wirujące
- pneumohydrauliczne
skok gwintu
- calowego
- rurowego stożkowego
- walcowego
- stożkowego calowego
- trapezowego symetrycznego
- zwykłego
- nurnika
skóra na uszczelnienia 
skurczowe połączenia 
smamość
smarowanie   
- aerodynamiczne 
- hydrodynamiczne
- hydrostatyczne
- kroplowe
- łożysk ślizgowych   
- bezciśnieniowe
- ciągłe
-  dopływowe 
-  niskociśnieniowe
-  obiegowe
-  okresowe
-  podciśnieniowe
-  wysokociśnieniowe
- tocznych 
- mgłą olejową
- natryskowe (obiegowe)   
- przekładni łańcuchowych zębatych
- zębatych 
- natryskowe (obiegowe)
-  zanurzeniowe
- przez nakładanie smaru mazistego
smarowanie przy użyciu oliwiarki
- systemy
- smarami stałymi 
- zanurzeniowe 
smarownice
- sprężonego powietrza
- selekcyjne 
- smoczkowe 
smarowniczki do smarowania dopływowego łożysk ślizgowych 
smary  
- glinowe
- grubość warstwy
- litowe
- maziste (plastyczne)
- badania
- kryteria oceny
- przepracowane gospodarka
- sodowe
- stałe 
- wapniowe
- zagęszczone mydłami
- węglowodorami
sonda lambda
spalanie w silniku spalinowym
- zapoczątkowane zapłonem samoczynnym
spaliny silnikowe
- silnika o zapłonie iskrowym orientacyjny skład
- sposoby ograniczenia emisji składników toksycznych
spawane połączenia
spawanie 
- elektronowe
- elektryczne
- gazowe
- laserowe
- termitowe
spiętrzenie wentylatora (dmuchawy) 
- całkowite  
- statyczne
- wielostopniowego
spo ny spawane   
- obliczenia
- rysowanie 
- wymiarowanie
- znaki
- zgrzewane rysowanie 
sposoby chłodzenia maszyn elektrycznych
- ograniczenia emisji składników toksycznych spalin
- regulacji sieci wentylacyjnej
- sterowania symbole graficzne
sprawdzenie działania urządzeń do uruchamiania napędu
Sprawność pompy  
 - do cieczy zanieczyszczonych zawiesiną ciał stałych
- helikoidalnej
- hydrauliczna
- krzywkowej
- łopatkowej 
- mechaniczna
- objętościowa
- odśrodkowej
- skrzydełkowej
- śmigłowej
- tłokowej
- wielotłoczkowej 
- wirowej
- zębatej
- przekładni  
-  mechanicznej
- ślimakowej
- śrubowej
sprawność silnika spalinowego mechaniczna
- sprężania izotermiczna
- politropowa
- sprężarki 
- izentropowa
- promieniowej
- wentylatora  
spręż sprężarki  
- n-stopniowej
sprężanie
- izentropowe
- izotermiczne
- politropowe bez chłodzenia
- z chłodzeniem
- w sprężarce tłokowej 
- wielostopniowe 
- bez chłodzenia międzystopniowego 
- z chłodzeniem międzystopniowym
sprężarki
- gazowe
- klasyfikacja
- objętościowe (wyporowe)  
- bezkorbowe (silnikosprężarki)
- membranowe
- rotacyjne
- eksploatacja 
- łopatkowe
- regulacja instalacja i eksploatacja 
- śrubowe
- typu Rootsa 
- z pierścieniem wodnym 
- podwójnego działania (dwukomorowe)
- pojedynczego działania (jednokomorowe)
- z wirującymi tłokami
- tłokowe 
- bezsmarowe
- bezwodzikowe
-  chłodzone powietrzem
- wodą
- dwustopniowe
- dwustronnego działania
- eksploatacja
- instalacja
- jednostopniowe
- jednostronnego działania
- obsługa
- o kątowym układzie cylindrów 
-   o stojącym układzie cylindrów 
- o widlastym układzie cylindrów
- rozwiązania konstrukcyjne
- różnicowe
- smarowane olejem
- wielostopniowe
- wodzikowe
- powietrzne
- produkcji krajowej
- przepływowe (wirowe) 
- charakterystyka
- diagonalne
- instalacja i eksploatacja 
- jednostopniowe
- naddżwiękowe
- okołodźwiękowe
- osiowe 
- osiowo-promieniowe
- poddźwiękowe
- podstawowe parametry 
- promieniowe 
- czterostopniowe 
- jednostopniowe
- wielostopniowe
- regulacja 
- wielostopniowe 
- współpraca z siecią 
sprężarki przepływowe zakres niestatecznej pracy
- zasada działania 
- stacyjne
- trakcyjne
- zakres zastosowania 
sprężone powietrze naoliwianie
- oczyszczanie
- odwilżanie
sprężyny    
- pierścieniowe
- płytkowe
- mechanizmu rozrządu
- rysowanie 
- spiralne
- śrubowe naciągowe 
- stożkowe naciskowe
- walcowe naciągowe 
- naciskowe
- obliczanie 
- talerzowe
sprężynice
sprężyste połączenia
sprzęgi
sprzęgła  
- Cardana (odchylne przegubowe wychylne) 
- cierne (tarczowe odśrodkowe wielopłytkowe)
- rysowanie
- dwukierunkowe 
- dźwignicowe
- dwuwieńcowe zębate niepodatne 
- jednowieńcowe zębate niepodatne 
- sprężyste podatne skrętnie 
- elektryczne (elektrostatyczne elektromagnetyczne)
- hydrauliczne (hydrostatyczne hydrokinetyczne)
- hydrokinetyczne
- jednocierne
- jednokierunkowe
- kłowe  
- rysowanie
- kompensacyjne 
- odśrodkowe
- Oldhama 
- oponowe 
- palcowe 
- pierścieniowe
- posiłkowe 
- poślizgowe
- przeciążeniowe 
- przymusowe (bezpoślizgowe) 
- rozłączne
- rozruchowe 
- rozruchowo-poślizgowe 
- stałe (nierozłączne)
- sztywne 
- tarczowe (kołnierzowe)
- tulejowe
- wielocieme
- wielopłytkowe (wielotarczowe) 
- wielowypustowe
- wychylne (odchylne przegubowe Cardana)
- wyprzedzeniowe 
- zębate   
stała czasowa
stan pracy transformatora jałowy
sterowanie automatyczne
- elementy
- siłownikiem pneumatyczne układy
- elektryczne
- układy
- hydrauliczne
- symbole graficzne
- impulsami jednoobwodowymi 
- wieloobwodowymi 
średnie kwadratowe odchylenie profilu falistości
środki smarujące dobór
śruba Archimedesa (czerpadło śrubowe) 
śruby
- nawiercenia pod łby walcowe wieńcowe i stożkowe
- rysowanie
- średnice otworów przejściowych
- wymiary pod klucz
- wytrzymałość
- z gwintem metrycznym zakończenia
świeca zapłonowa 
- żarowa
sterowanie mechaniczne
- napełnianiem zbiornika
- pneumatyczne
- wymagania 
- przez spadek ciśnienia (strumieniem wpustowym)
- wzrost ciśnienia (strumieniem napełniającym)
- sekwencyjne
- silników pneumatycznych
- siłą mięśni 
- siłowników jednostronnego działania
- tyrystorowe 
- w układzie otwartym
- zaworami
- ze wspomaganiem pneumatycznym
sterownik elektryczny
- pneumatyczny sekwencyjny uniwersalny
stokes
stopa zęba 
stopień doładowania
- napełnienia w silniku czterosuwowym bez doładowania
- pokrycia (liczba przyporu wskaźnik przyporu wskaźnik zazębienia przekładni)
- czołowego
- skokowy
- sprężania
- uproszczenia części maszyn
stożek podziałowy
- tolerancje 
straty ciśnienia w chłodniach gazowych
- w zaworach pneumatycznych 
- przepływu przez ciąg kominowy 
- dyfuzory 
- kolana łagodnie wygięte 
- konfuzory
-  nagłe rozszerzenie przewodu
-   zwężenie przewodu
- odcinki proste
- przy wejściu do przewodu prostego 
- w sieci z wentylatorem 
struktura powierzchni bezkierunkowa znaki i szkice
- jednokierunkowa znaki i szkice
- wielokierunkowa znaki i szkice
strumienice (injektory ejektory) 
strumień masy sprężarki
- objętości sprężarki    
- dwukomorowej
-  jednokomorowej
- łopatkowej
-  osiowej
-  promieniowej 
- śrubowej
- z jednego cylindra
- z wirującymi tłokami
styczniki (łączniki stycznikowe)
- olejowe
- suche
suberytowe płyty uszczelkowe
substancje toksyczne w spalinach sposoby ograniczenia
suw
suwaki w pompach próżniowych
suwnice
- bramowe  
- natorowe 
- hutnicze
- kontenerowe  
- jezdniowe
- magazynowe
- mostowe
- odlewnicze
- pomostowe
- bramowe
- natorowe 
- pólbramowe 
suwnice wspornikowe
sworznie
sworzniowe połączenia
sygnał pneumatyczny binarny
- nieciągły (dyskretny)
symbole graficzne funkcji logicznych pneumatycznych
elementów logicznych
- napędów i sterowań hydraulicznych
- przekaźników i aparatów elektrycznych 
- urządzeń pneumatycznych
symetria odchyłka i tolerancja  
synchronizatory prędkości przepływu (zawory dozujące) symbole graficzne
- ruchu tłoków (nurników)
system INTEPNEDYN 
systemy chłodzenia silników spalinowych
- olejenia silników spalinowych
- smarowania
- przekładni zębatych
- zasilania silników spalinowych
- gaźnikowe
- wtryskowe 
szczelina
szczeliwa  
- azbestowe 
- bawełniane
szerokość wieńca zębatego
szwy nitowe  
- jednorzędowe
- niepełne
- pełne
- rysowanie
- wielorzędowe
ścięcia krawędzi odchyłki
- rysowanie
- wymiarowanie
ślimacznica (koło ślimakowe) 
- rysowanie
ślimak  
- rysowanie                         
ślizgi 
średnica bębna (krążka) linowego
- cylindra hydraulicznego 
- silnika spalinowego
- drutu liny stalowej 
- hydrauliczna
- koła zębatego dna wrębów 
- podziałowa 
- zastępcza
- wierzchołkowa   
- liny nominalna
- łańcucha drabinkowego podziałowa
- zębatego podziałowa
- łopatek wirnika
- otworu łożyska tocznego
- przejściowego do śrub i wkrętów
- pasa klinowego równoważna
- przekładni klinowej równoważna
- linowej skuteczna
- łańcuchowej podziałowa
- pasowej skuteczna
- przelotu nominalna  
- rurociągu
- tłocznego sprężarek
- stożka tolerancja
- tłoczyska cylindra hydraulicznego 
- tłoka siłownika napędowego dobór
- wału pompy wirowej
średnice wałków i otworów pasowanych ruchowo normalne 
- wymiarowanie
średni odstęp falistości
średnie arytmetyczne odchylenie profilu falistości
- od linii średniej
taran hydrauliczny
tarcie
- a smarowanie 
- graniczne  
- mieszane  
- niepożądane
- płynne
- pożądane
- ruchowe 
- spoczynkowe
- suche 
- ruchowe
- szkodliwe w przekładni
- ślizgowe
- toczne
- czyste
- użyteczne w przekładni
- wewnętrzne
- wiertne (krętne) 
- zewnętrzne
- fizycznie suche
- technicznie suche
tarcza hamulcowa dźwignicowa
- linowa cierna
- odciążająca pompy 
- równoważąca pompy
taśma elastyczna  
- specjalna
tektura introligatorska
- pudełkowa
- techniczna na uszczelnienia rurociągów
- uszczelniająca azbestowa
- twarda
temperatura kropienia smarów mazistych
- powierzchni sprzęgieł ciernych i hamulców dopuszczalna                             
- punktu rosy
- spalania w silniku spalinowym
- sprężania końcowa wykres
- użytkowania elementów i zespołów hydraulicznych
- zapłonu
termoemisja
tkaninowe materiały uszczelniające
tłoczenie paliwa w sekcji pompy wtryskowej
tłok pompy równoważny
- tarczowy
- silnika spalinowego
- siłownika napędowego dobór średnicy
toksyczne składniki spalin
tolerancja bicia osiowego   
- promieniowego  
- falistości
- kąta
- na zewnątrz materiału
- stożka 
- symetryczna
- w głąb materiału
- kształtu
- niezależna
- powierzchni
tolerancja kształtu stożka 
- zależna
- zarysu
- nachylenia  
;    okrągłości 
- płaskości 
- położenia
- niezależna
- zależna
- pozycji 
- prostoliniowości 
- prostopadłości  
- przecinania się osi  
- równoległości
- stożka 
- symetrii  
- średnicy czopa do łożyska tocznego
- gniazda w oprawie łożyska tocznego
- stożka
- walcowości 
- współosiowości  
- wymiarów liniowych
- na rysunku
- współrzędnych
- zarysu przekroju wzdłużnego 
- złożona (położenia i kształtu)  
tolerowanie asymetryczne dwustronne
- jednostronne
- bicia osiowego 
- promieniowego
- kształtu i położenia elementów przedmiotów
- liczbowe
- na zewnątrz materiału 
- nachylenia
- normalne
- pozycji
- prostopadłości
- przecinania się osi
- równoległości
- swobodne
- symbolowe
- symetrii
- symetryczne
- w głąb materiału 
- współosiowości
- wymiarów 
transformatory  
- blokowe
- jednofazowe
- obrotu
- położenia kątowego
- sieciowe
- trójfazowe 
tranzystory 
- mocy
- warstwowe
tribologia
tribotechnika
trioda
trwałość łączników elektrycznych łączeniowa
- mechaniczna
- łożysk tocznych
- przekładni zębatych
trzon nitu
tulejki różnicowe
turbiny cieplne
- parowe do napędu pompy
turbosprężarki
twardość biegu silnika spalinowego
- warstw wierzchnich trących się elementów
tworzywa korkowo-gumowe na uszczelnienia 
- sztuczne na uszczelnienia
tyratron
tyrystor
- charakterystyka statyczna
- sterowanie 
tyrystorowe układy napędowe z silnikami prądu przemiennego 
- stałego 
uchwyty elektromagnetyczne 
- kleszczowe 
- pneumatyczne
udźwig dźwignicy
układ chłodzenia silnika spalinowego
- cylindrów silnika spalinowego
- gwiaździsty
- o przeciwległych cylindrach (bokser)
- tłokach
- rzędowy
- widlasty
- sprężarki
- hamowania dynamicznego
- hamulcowy
- korbowy asymetryczny
- mechanika
- symetryczny
- Leonarda 
- linowy cięgnowy
- napędowy elektryczny
- jednofazowy z mostkiem tyrystorowym
- z transformatorem
-- jednokwadratowy
-  trójfazowy nawrotny
-  tyrystorowy do pracy nawrotnej 
- nienawrotnej
-  z silnikiem prądu przemiennego
- stałego 
-  z przełącznikiem gwiazda-trójkąt 
-  z silnikiem bocznikowym 
- indukcyjnym 
- pierścieniowym
- prądu stałego
- synchronicznym
- pasowy płaski
- pneumatyczny projektowanie
- zalecenia normalizacyjne
- z wieloma siłownikami projektowanie
- olejenia silnika spalinowego
- połączeń prądnic prądu stałego
- silników prądu stałego
- transformatora
- pompowy parametry pracy 
- ssąco-tłoczący
- ssący
- tłoczący
- z pompą wirową
- wyporową (tłokową)
- prostownikowy
- przekazywania sygnałów analogowo-numeryczny
-  analogowy
-  cyfrowy
- przekształtnikowy
- regulacji automatycznej
- rozrządu mechanika 
- smarowania obiegowego przekładni zębatej do napędu klatek walcowniczych
- sterowania automatycznego
- siłownikiem   pneumatycznym   (cylindrem)
- ciśnieniowy uszkodzenia
- elektryczny
- nadążny (śledzący) 
- strumienicowo-pompowy 
- tyrystorowy
- wskaźnikowy z jednofazowymi selsynami
- wtryskowy silnika z zapłonem iskrowym
- zapłonowy elektroniczny
- zasilania silnika spalinowego
układnice  
- podwieszone
układnice przejezdne po szynach
- ramowe 
- słupowe 
ułoży skowania wałów i osi rysowanie
uproszczenia części maszyn 
- schematyczne
uruchamianie silników synchronicznych
urywanie przedmiotów na rysunkach 
urządzenia dźwigowe (dźwignice) 
- charakterystyka
- eksploatacja 
- obliczanie
- podstawowe elementy
- wózki
- dźwigowo-transportowe
- elektryczne
- napędowe eksploatacja i ochrona przeciwpożarowa
- instalowanie
- wyzwalające
- hydrauliczne 
- napędowe 
- sterujące
- pneumatyczne
- do automatycznego wprowadzania informacji
- budowy układów sterowania i napędu pneumaty-
cznego
- przygotowania sprężonego powietrza do układów
- przewodzenia i gromadzenia czynnika w układzie
- dyskretne
- do poboru i wprowadzania informacji
-  przetwarzania informacji
- klasyfikacja
- napędowe 
- przetwarzające energię sprężonego powietrza na
pracę mechaniczną
- sterujące
- energią sprężonego powietrza w układach
- symbole graficzne
- pneumohydrauliczne
- transportu ciągłego (przenośniki)
- przerywanego (wózki transportowe)
- ważąco-dozujące 
ustawianie siłowników
ustroje nośne dźwignic obliczanie 
uszczelki
- do armatury przemysłowej
- elementów maszynowych ogólnego zastosowania
- instalacji centralnego ogrzewania
- chłodniczych 
- w pożarnictwie
- wodociągowych
- kotłów parowych
- maszyn budowlanych
- napędów i sterowań hydraulicznych
- pomp i sprężarek
- przewodów i armatury napędów i sterowań hydraulicznych
- rurociągów
- i armatury w energetyce i górnictwie
- silników spalinowych 
- środków transportu
- urządzeń w energetyce i górnictwie
- w przemyśle chemicznym
- maszynowym 
- łożysk oznaczenia
- ogólnego przeznaczenia
- pierścienia azbestowo-blaszane 
- płaskie do manometrów przemysłowych
- z płyt azbestowo-kauczukowych
- ruchowe
- spoczynkowe
uszczelki suberytowe
- w energetyce instalacjach sanitarnych i gospodarczych
- w kolejnictwie 
- w lotnictwie
- w motoryzacji
- w okrętownictwie
- w wiertnictwie
- z tworzywa korbowo-gumowego 
uszczelniające materiały azbestowe
- do rurociągów
- filcowe
- gumowe  
- korkowe 
- papierowe
- płytowe
- prętowe
- skórzane
- tkaninowe
- z tworzyw sztucznych
uszczelnienia  
- kołnierzowe rurociągów materiały 
- na wlocie do wirnika
- nierozłączne
- przez wgniecenie
- zgniecenie
- rozłączne
- ruchowe  
- nurnika w dławnicy
- spoczynkowe  
- w napędach i sterowaniach hydraulicznych 
- złącza kołnierzowego z wpustem
- złożone (spoczynkowo-ruchowe) 
uszkodzenia maszyn elektrycznych
uzębienie kół zębatych
- obliczenia wytrzymałościowe
- stożkowych
-  rysowanie
- walcowych
- rysowanie
- śrubowych
- zasadnicze wielkości
- ślimacznicy (koła ślimakowego) 
- rysowanie
- ślimaka  
- rysowanie
uzwojenie dolne (niższe) napięcia transformatora
- górne (wyższe) napięcia transformatora
Vickersa pompa
wagi automatyczne
walcowość odchyłka i tolerancja 
walec przylegający
wał
- bierny (napędzany)
- czynny (napędzający)
- giętki (podatny)
- gładki
- korbowy
- kształtowy (schodkowy stopniowy)
- obliczenia wytrzymałościowe 
- pompy wirowej 
- rozrządu
- rysowanie
- wykorbiony
wałek podstawowy
- wielokarbowy rysowanie
- wielowypustowy rysowanie
wałki normalne odchyłki
Wankla silnik
warstwa graniczna
- wierzchnia trących się elementów
washcoat
wazelina techniczna
wciągarki   
- stojakowe kozłowe 
- stałe  
wciągniki  
- linowe
- łańcuchowe 
wcisk
wciskowe połączenia  
wentylatory 
- do gazów gorących
- zanieczyszczonych
- diagonalne   
- moc silnika napędowego
- osiowe
- do chłodni kominowych
- dwustopniowe
- jednostopniowe 
- normalne
- przeciwbieżne  
- rewersy jne
- śmigłowe
- ścienne
-  ścienno-stropowe
- typowe
- wielostopniowe 
- osiowo-akcyjne  
- promieniowe 
- bębnowe  
- normalne
- poprzeczne  
- przeciwwybuchowe 
- typu Mustang
- wskazania wyboru
- współpraca z siecią
- z urządzeniami regulacyjnymi
węże (przewody giętkie)    
wiązania 
wielokarbowe połączenia 
wielokarby rysowanie 
wielowypustowe połączenia  
wielowypusty rysowanie 
wieniec wielorowkowy koła ciernego
- wirujący sprężarki przepływowej
- zębaty
wilgotność bezwzględna powietrza
- względna powietrza 
wirniki pomp
- do cieczy zanieczyszczonych zawiesiną ciał stałych
- głębinowych
- helikoidalnych 
- odśrodkowych
- osiowych
- śmigłowych
- średnica łopatki
- wirowych 
- ustawienie równoważące
- zniszczonych przez kawitację
- wentylatorów 
wkręty
- nawiercanie pod łby walcowe wieńcowe i stożkowe
- rysowanie
- średnice otworów przejściowych
- zakończenia
wlot do przewodu ostrościęty 
- prosty 
- wyoblony
włączanie hamulców
woda chłodząca w sprężarce przepływowej zapotrzebo-
wanie
wózki transportowe (urządzenia transportu przerywa-
nego)
- jezdniowe
wózki transportowe jezdniowe napędzane
- naładowne
- podnośnikowe
- unoszące  
-  ręczne i doczepne 
- naładowane
- podnośnikowe
- unoszące  
-  taczkowe dwukołowe 
-  unoszące ramowe i widłowe 
- podział
- szynowe  
- ciągnikowe
- doczepne  
- kolebowe
-  platformowe
- samojezdne  
- specjalne
- wodzone
- widłowe  
wpustowe połączenia 
wpusty
- czółenkowe
- pryzmatyczne
wręby do łańcuchów drabinkowych
wskaźnik emisji składników spalin
- kształtu cylindra 
- lepkości (indeks wiskozowy)
- obciążenia wentylatora
- przepływu przez wentylator
wskaźniki bezwymiarowe charakterystyk wentylatora
 wspornik (przy zamykaniu nitu)
współczynnik do obliczenia elementów mechanizmów
dźwignic
- wydajności przenośników 
- granicznego przesunięcia zarysu zęba 
- lepkości dynamicznej
- nadwyżek dynamicznych
- nadmiaru powietrza w silniku 
- napełnienia w silniku czterosuwowym bez doładowania
- nierównomiemości biegu silnika 
- wydajności pompy wielotłoczkowej
- objętości sprężarki
- łopatkowej
- oporu przepływu w przewodzie ssawnym
- tłocznym
-  ruchu przy obliczaniu siły pociągowej przenośnika
członowego
- powrotu
- przeciążenia przekładni pasowej
- zębatej 
- przełożenia przekładni pasowej klinowej 
- przesunięcia zarysu zęba     
- przetworzenia
- resztek spalin w silniku czterosuwowym bez doładowania
- rozproszenia ciepła w łożyskach
- składu mieszanki (nadmiaru powietrza) w silniku
- strat przepływu na wlocie ściętym
- przez nagłe rozszerzenie przewodu
- sieć wentylacyjną
- tarcia
- granicznego
- kinetycznego
- łożysk smarowanych hydrostatycznie
- mieszanego 
-  między bębnem napędowym i taśmą gumową
- płynnego 
- przekładni ślimakowej
- przy przepływie przez odcinki proste
- ruchowego 
- spoczynkowego
- sprzęgieł ciernych i hamulców
współczynnik tarcia suchego  
- ruchowego niektórych materiałów
- spoczynkowego niektórych materiałów
- w przekładniach mechanicznych 
- ślizgowego
- tocznego 
- łożysk tocznych
- trwałości pasa 
- zębów
- wpływu lepkości oleju na naprężenia dopuszczalne w zębach 
- wymiarowy zaworu pneumatycznego
- wysokości zęba    
- wytrzymałości zęba 
- wzmocnienia mocy
- napięciowego
- prądowego 
- zależny od długości pasa 
-  kąta opasania 
- zbliżenia osi przekładni zębatych
- zmniejszenia poboru mocy (poprawka Pfleiderera)
pompy wirowej
- X i Y dla łożysk tocznych
współosiowość odchyłka i tolerancja  
współśrodkowość odchyłka i tolerancja  
współpraca pomp o niestatecznej charakterystyce
- w układzie równoległym
- szeregowym 
- złożonym 
- sprężarek przepływowych równoległa 
- szeregowa 
- wentylatora z siecią
wtłaczane połączenia 
wtryskiwacz czopikowy
- grzybkowy
- jednootworowy
- sterowany elektromagnetycznie
- wielootworowy
- z płaską iglicą
wtryskowe systemy zasilania 
wyciągi
- elektryczne
- masztowe (przyścienne)
- wolnostojące (dźwigi budowlane pionowe)
- szybowe
- towarowe linowe
- łańcuchowe
wydajność czerpadła śrubowego
- pompoturbiny
- pompy 
- krzywkowej
- łopatkowej obustronnego działania
- lopatkowo-numikowej 
- skrzydełkowej podwójnego działania
- śrubowej  
- jednowimikowej
- wielowimikowej
- tłokowej dwustronnego działania
- jednostronnego działania
- wielotłoczkowej   
- osiowej  
- siedmiocylindrowej
-  wirowej
- zębatej
- przenośnika 
- śrubowego
- sprężarki
- wentylatora 
- poprzecznego
- promieniowego
- zespołów hydraulicznych 
wykres indykatorowy silnika spalinowego tłokowego
otwarty
- zamknięty
- sprężarki tłokowej jednostopniowej
wyłączniki elektryczne 
wyłączniki odśrodkowe
wymiana ładunku w cylindrze silnika 
- czterosuwowego bez doładowania
- oleju przy smarowaniu przekładni 
wymiarowanie 
- cięciw
- elementów kwadratowych
- sześciokątnych 
- gwintów
- kątów 
- łuków 
- nakiełków
- nawierceń stożkowych
- pochyleń
- podcięć obróbkowych
- powierzchni powlekanych
- powtarzających się fragmentów przedmiotów
- promieni
- spoin spawanych
- ścięć krawędzi
- średnic
- zbieżności
wymiary kątowe
~» kierunki wpisywania
- tolerancje
- liniowe    
- graniczne
- kierunki wpisywania
" materTaluT materiału (asada tolerowania w b
- mieszane 
- minimum materiału (zasada tolerowania na zewnątrz materiału)
- nietolerowane (swobodne)
- nominalne
- pod klucz śrub i nakrętek
- pośrednie 
- rzeczywiste
- tolerowanie (tolerancje)  
- współrzędne                           
- wewnętrzne  
- zewnętrzne  
wyposażenie pompy i układu pompowego 
wyrownoważenie sił bezwładności i ich momentów
w układzie korbowym
- naporu osiowego w pompie 
- promieniowego w pompie 
wyróżnik kawitacji
- podnoszenia bezwymiarowy pompy
- szybkobieżności pompy 
- wirowej
- wydajności bezwymiarowy pompy
wyrzutniki (przenośniki miotające)  
wysięg żurawia samojezdnego
- wieżowego
wysięgniki
wysokość zęba      
- chropowatości wg dziesięciu punktów profilu 
- głowy zęba    
- nierówności profilu
- podnoszenia dźwigów przyściennych
- pomp     
- manometryczna
- teoretyczna
- tłokowych
- użyteczna (efektywna) 
- wirowych 
- przenośników kubełkowych prostych
- suwnic pomostowych bramowych
- układu pompowego 
- dynamiczna
- statyczna
- użyteczna (efektywna)
- wciągników linowych z napędem elektrycznym
- wyciągów masztowych
- żurawi samojezdnych
- wieżowych
- ssania pompy   
- maksymalna 
- manometryczna
- stopy zęba    
- stożka wierzchołkowego   
- tłoczenia pompy 
- manometryczna
- wzniesień profilu falistości
wytrzymałość na wyboczenia siłowników
- połączeń klinowych 
- nitowych
- spawanych
- wpustowych i wielowypustowych
- śrub
- taśmy przenośnika 
- wałów i osi 
- warstw wierzchnich Wch się elemcn-
- zębów 
wyzwalacz elektromagnetyczny
- elektryczny
- termobimetaliczny
wzmacniacz ciśnienia hydrauliczny symbol graficzny
- pneumohydrauliczny 
- elektromaszynowy (amplidyna)
- lampowy
- magnetyczny
- mocy
- tranzystorowy 
wzory Hertza  
zabezpieczania linii zasilających
- silników elektrycznych 
zabudowa łożysk tocznych
zaczernianie przekrojów
zaownkamatyczny sygnałów Poetycznych
zakuwka
zalecenia normalizacyjne dotyczące stosowania elementów i układów pneumatycznych
zamek hydrauliczny
zanizyszczenia sprężonego powietrza mechaniczne
- oczyszczanie
- olejem
zapadka dźwignicowa 
zapłon  
- bateryjny
- elektroniczny
- iskrowy 
- normalny
- stukowy (detonacyjny)
- samoczynny
- strumieniowy 
- żarowy
zapłonowy aparat
T powietra prz€z siłownik Pneumatycz-
zarys przekroju wzdłużnego tolerancja 
- przylegający            
- zęba 
zasada stałego otworu 
- wałka 
zasilanie silników spalinowych
- gaźnikowe 
- mieszane
- wtryskowe  
zawiesia  
zawleczki rysowanie
Skorowidz
zawory bezpieczeństwa    
- hydrauliczne 
- pneumatyczne 
- sprężarki
- hydrauliczne
- automatycznego rozładowania 
- bezpieczeństwa 
- dławiące 
-  symbole graficzne
- dlawiąco-zwrotne symbole graficzne
-  dozujące symbole graficzne
- odcinające 
- symbole graficzne
-  odpowietrzające grzybkowe 
- kulkowe 
-  stożkowe
- przelewowe  
- symbole graficzne
- redukcyjne
- rozdzielające (rozdzielacze) symbole graficzne
- sterujące ciśnieniem symbole graficzne
-  natężeniem przepływu symbole graficzne
-  wielkości charakterystyczne
- zamykające
- zwrotne  
- symbole graficzne
- pneumatyczne   
- bezpieczeństwa 
- czterodrogowe 
- dławiące 
- dwukierunkowe
- jednokierunkowe sterowane mechaniczne
- ręcznie
- gniazdowe 
- grzybkowe  
- normalnie otwarte 
- zamknięte 
- odcinające
- piloty 
- proporcjonalne 
- redukcyjne
- rozdzielające (rozdzielacze)
- dwudrogowe  
- pięciodrogowe  
- sterowane elektrycznie 
- mechanicznie 
- nożnie
- pneumatycznie
- ręcznie
- trzydrogowe    
- spustowe
- sterujące kierunkiem przepływu
- szybkiego spustu
- suwakowe   
- tłoczkowe 
- wymagania
- zabezpieczające
- zwrotne
- silnika spalinowego tłokowego
- sprężarki 
zazębienie koła stożkowego z zębatką pierścieniową
- walcowego z zębatką prostą
- korygowane 
- wewnętrzne
- zerowe 
- zewnętrzne
zbieżność wymiarowanie
zbiorniki hydrauliczne   
- symbole graficzne
- oleju sprężarki przepływowej 
- pneumatyczne kompensacyjne
- wyrównawcze sprężarki
zblocza
zdolność samoregulacji pomp wirowych
zespoły hydrauliczne
zespoły hydrauliczne klasyfikacja
- parametry i zasadnicze wymiary
- pomp główne
zestyki mostkowe dwuprzerwowe
- przełączne
- rozwieme
- zwieme
zębatka pierścieniowa (koronowa)
- prosta
zęby daszkowe
- dzikie 
- eloidalne
- globoidalne
- korygowane
- kół do łańcuchów drabinkowych
- łukowe
- niskie
- normalne
- obliczenia wytrzymałościowe
- o zarysie cykloidalnym
- ewolwentowym
- specjalnym
- pomp
- proste
- rysowanie 
- stożkowe (hypoidalne)
- strzałkowe
- śrubowe
- walcowe
- wysokie
- zerowe
zgrzeiny czołowe iskrowe
- garbowe
- gazowe
- oporowe
- punktowe
- termitowe
- znaki
zgrzewane połączenia
zgrzewanie 
- doczołowe
- garbowe
- gazowe
- iskrowe
- liniowe
- oporowe
- punktowe
- termitowe
złącza     
- gwintowe rysowanie
- kołnierzowe ciężkie
- nitowe
- spawane 
znak łuku
- pochylenia
- zbieżności
znaki patrz też oznaczenia
- spoin spawanych
- tolerancji kształtu
- położenia
- parametrów chropowatości
- zgrzein
zsuwnie 
zużycie części maszyn 
- oleju przez silnik spalinowy
- paliwa przez silnik spalinowy
zwarcie transformatora
zwłoka zapłonu
źródło (podajnik) cieczy wysokiego ciśnienia
żurawie
żurawiki 
żyły lin

TOM I

Od wydawcy

Część pierwsza
NAUKI MATEMATYCZNO-FIZYCZNE

I.    Matematyka

A.   Tablice matematyczne  

B.   Zbiory i funkcje  dr Jan Nawrocki
1. Zbiory 
2. Działania na zbiorach  
3. Własności działań na zbiorach
4. Relacje 
5. Szczególne relacje q określone w zbiorze A (q c A x A)
6. Odwzorowania 
7. Sposoby określania funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej
8. Własności funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej   
9. Funkcja złożona i funkcja odwrotna
10. Przegląd podstawowych funkcji elementarnych  

C.   Arytmetyka  dr Jan Nawrocki
1. Zbiory liczbowe i działania arytmetyczne    
2. Ułamki i działania na nich
3. Własności równości i nierówności liczb rzeczywistych 
4. Elementy teorii podzielności w zbiorze liczb naturalnych 
5. Procenty i promile  

D.  Algebra  dr Jan Nawrocki
1. Działania algebraiczne   
2. Wielomiany i ich własności  
3. Logarytm    
4. Funkcje algebraiczne 
5. Rozwiązywanie równań  
6. Rozwiązywanie układów równań
7. Nierówności   
8. Proporcja prosta i odwrotna 
9. Średnia arytmetyczna i średnia geometryczna    
10. Postęp arytmetyczny i geometryczny
11. Elementy kombinatoryki 

E.   Planimetria  dr im. Kazimierz Ochęduszko
1. Punkt, prosta, płaszczyzna  
2. Kąty   
3. Trójkąty  
4. Okrąg  
5. Czworokąty  
6. Wielokąty    
7. Konstrukcje geometryczne 
8. Symetria  
9. Pola i zależności miarowe w figurach płaskich 
F. Stereometria  dr inż. Kazimierz Ochęduszko
1. Punkt, prosta i płaszczyzna w przestrzeni  
2. Wielościany  
3. Ostrosłupy
4. Graniastosłupy, pryzmatoidy i pryzmy
5. Stożek, walec i kula 
6. Pola powierzchni i objętości brył

G. Trygonometria    dr Jan Nawrocki
1. Kąty i mierzenie kątów
2. Funkcje   trygonometryczne   kąta ostrego
3. Definicje funkcji trygonometrycznych   
4. Własności funkcji trygonometrycznych   
5. Zależności między funkcjami trygonometrycznymi    
6. Szczególne wartości funkcji trygonometrycznych   
7. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy dwóch kątów 
8. Sumy i różnice dwóch funkcji trygonometrycznych 
9. Funkcje trygonometryczne wielokrotności i podwielokrotności kątów
10. Wzory redukcyjne   
11. Podstawowe twierdzenia trygonometryczne w trójkącie 
12. Równania i nierówności trygonometryczne 

H. Geometria analityczna na płaszczyźnie  dr Jan Nawrocki
1. Podstawowe definicje związane z wektorem  
2. Działania na wektorach  
3. Zastosowania iloczynu skalarnego
4. Układy współrzędnych na płaszczyźnie  
5. Odległość między punktami
6. Wektor w prostokątnym układzie współrzędnych 
7. Równania prostej w prostokątnym układzie współrzędnych  
8. Odległość punktu od prostej  
9. Zależności między dwiema prostymi
10. Okrąg  
11. Elipsa  
12. Hiperbola    
13. Parabola  
14. Stożkowe — wspólne własności
15. Równania stożkowych w postaci parametrycznej i we współrzędnych biegunowych   
16. Równania stycznych i normalnych do stożkowych  
17. Przekształcenia układu współrzędnych  
18. Krzywe stopnia drugiego  
19. Szczególne krzywe płaskie  

I. Rachunek różniczkowy i całkowy  dr Jan Nawrocki
1. Ciągi liczbowe 
2. Twierdzenia o ciągach liczbowych
3. Granica funkcji   
4. Twierdzenia dotyczące granic funkcji  
5. Ciągłość funkcji
6. Twierdzenia o funkcjach ciągłych
7. Asymptoty funkcji   
8. Pochodna funkcji  
9. Pochodne podstawowych funkcji elementarnych  
10. Podstawowe wzory dla pochodnych funkcji   
11. Twierdzenia o funkcjach różniczkowalnych 
12. Całka nieoznaczona 
13. Całki nieoznaczone funkcji elementarnych  
14. Podstawowe wzory na całkowanie funkcji   
15. Całka oznaczona  
16. Zastosowanie geometryczne całki oznaczonej   

J. Rachunek prawdopodobieństwa   dr Jan Nawrocki
1. Zdarzenia losowe  
2. Prawdopodobieństwo    
3. Własności prawdopodobieństwa
4. Zastosowanie kombinatoryki do obliczania prawdopodobieństwa  
5. Prawdopodobieństwo   warunkowe
6. Zdarzenia niezależne  
7. Schemat Bemoulliego  
8. Zmienna losowa  
9. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych  
10. Parametry zmiennej losowej 

II. Jednostki miar mgr inż. Heliodor Chmielewski
1. Wielkości fizyczne i wielkości rozliczeniowe 
2. Równania definicyjne, wielkościowe i wymiarowe 
3. Wzory (równania) liczbowe 
4. Układy wielkości fizycznych 
5. Rodzaje jednostek miar  
6. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar - SI  
7. Jednostki podstawowe układu SI
8. Pisownia nazw jednostek miar i ich oznaczeń  
9. Na co należy zwrócić uwagę w układzie SI  
10. Zagadnienie prawne układu SI
11. Zamiana jednorodnych jednostek miar   
Literatura
 
III. Wybrane pojęcia i własności fizyczne doc. mgr inż. Zdzisław Bańkowski
1. Ogólna charakterystyka stanów skupienia materii 
2. Przemiany fazowe i związane z nimi własności fizyczne  
3. Inne specyficzne własności fizyczne
Definicje innych wielkości i zjawisk fizycznych   
4. Charakterystyczne własności różnych postaci występowania materii 
5. Tablice fizyczne
Literatura  

IV. Chemia doc. mgr inż. Zdzisław Bańkowski

A.   Podstawowe pojęcia chemiczne i definicje
1. Cząstki elementarne  
2. Atom  
3. Liczba atomowa pierwiastka 
4. Liczba masowa 
5. Masa atomowa względna pierwiastka    
6. Izotopy  
7. Pierwiastki chemiczne  
8. Układ okresowy pierwiastków
9. Wartościowość 
10. Potencjał jonizacyjny
11. Powinowactwo elektronowe
12. Elektroujemność   
13. Cząsteczki    
14. Masa cząsteczkowa względna 
15. Mol    
16. Równoważnik  chemiczny
17. Gramorównoważnik 
18. Wiązania chemiczne 
19. Związki chemiczne  
20. Woda  
21. Stężenie roztworu  
22. Dysocjacja elektrolityczna  
23. Kwasy   
24. Zasady   
25. Sole    
26. Wykładnik jonów wodorowych (pH) lub wodorotlenkowych (pOH)
27. Potencjał normalny i szereg napięciowy metali   
28. Prawa elektrolizy Faradaya i równoważnik elektrochemiczny

B.   Własności niektórych pierwiastków i związków
Literatura  

V.   Mechanika ogólna dr inż. Tadeusz Obalski

Wstęp  

A.   Statyka
1. Pojęcia podstawowe 
2. Aksjomaty statyki  
3. Środkowy układ sił 
4. Płaski układ sił 
5. Tarcie  
6. Przestrzenny układ sił  
7. Równoległy układ sił. Środki ciężkości  
8. Elementy statyki wykreślnej

B.   Kinematyka
1. Ruch punktu, tor, równania ruchu
2. Prędkość i przyśpieszenie punktu
3. Ruch złożony punktu  
4. Podstawowe ruchy ciała sztywnego

C.   Dynamika
1. Dynamika punktu materialnego
2. Dynamika układu punktów materialnych   
3. Momenty bezwładności  
4. Dynamika ciała sztywnego
Literatura
 
D.  Kinematyka i dynamika mechanizmów i maszyn   mgr inż. Stanisław Bruno Trzaska
1. Pojęcia podstawowe  
2. Struktura mechanizmów
3. Kinematyka mechanizmów płaskich
4. Mechanizmy krzywkowe 
5. Kinematyka mechanizmów zębatych
6. Dynamika mechanizmów 
7. Dynamika maszyn 
Literatura  

VI.  Wytrzymałość materiałów prof. dr hab. inż. Zbigniew Orłoś, dr inż. Kazimierz Tomaszewski
1. Pojęcia podstawowe 
2. Badania wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych 
3. Zasada de Saint-Venanta
4. Wytężenie materiału 
5. Spiętrzenie naprężeń 
6. Podstawowe metody obliczeń wytrzymałościowych  
7. Osiowe rozciąganie i ściskanie prętów prostych 
8. Techniczne uproszczone obliczenia na ścinanie i na docisk  
9. Skręcanie    
10. Zginanie  
11. Złożone przypadki wytrzymałościowe
12. Stateczność prętów prostych
13. Pręty o osi zakrzywionej 
14. Układy prętowe  
15. Płyty cienkie   
16. Zbiorniki cienkościenne osiowo symetryczne   
17. Problemy reologiczne, naprężenia cieplne
Literatura  

VII. Wybrane pojęcia z mechaniki cieczy (hydromechaniki) mgr inż. Mieczysław Stępniewski
1. Podstawowe określenia i własności cieczy  
2. Wybrane zagadnienia z hydrostatyki
3. Wybrane zagadnienia z przepływu cieczy
4. Wybrane zagadnienia wypływu cieczy 
5. Ruch okrężny cieczy 
6. Pomiary podstawowych parametrów cieczy  
Literatura 
 
VIII. Ciepło prof. dr hab. inż. Stefan Wiśniewski
1. Zasady termodynamiki  
2. Gazy doskonałe   
3. Przemiany odwracalne gazów doskonałych  
4. Para wodna
5. Wymiana ciepła
6. Spalanie paliw
Literatura

IX. Elektrotechnika doc. mgr inż. Andrzej Mystkowski
1. Ładunek  elektryczny.   Potencjał. Napięcie
2. Przewodniki. Dielektryki 
3. Elektryzowanie ciał  
4. Kondensatory  
5. Łączenie kondensatorów  
6. Prąd elektryczny. Napięcie źródłowe. Rezystancja. Prawo Ohma
7. Obwód elektryczny. Prawo Kirchhoffa   
8. Łączenie rezystorów. Rezystancja wypadkowa  
9. Obwody RC 
10. Moc i praca prądu. Ciepło Joule'a
11. Elektrochemiczne działanie prądu elektrycznego 
12. Magnetyzm.    Elektromagnetyzm. Pojęcia podstawowe
13. Obwód magnetyczny. Natężenie pola magnetycznego
14. Materiały ferromagnetyczne. Magnetowody. Histereza magnetyczna
15. Indukcja elektromagnetyczna 
16. Indukcja własna (samoindukcja)
17. Samoindukcyjność w obwodzie prądu stałego  
18. Prąd zmienny. Prąd przemienny
19. Zależności między prądem i napięciem w obwodach prądu sinusoidalnego   
20. Moc prądu przemiennego 
21. Źródła prądu 
22. Przesyłanie energii elektrycznej na większe odległości  
23. Prąd trójfazowy   
24. Wirujące pole magnetyczne 
25. Mierniki wielkości elektrycznych
26. Podstawowe zasady pomiaru wielkości elektrycznych. Ocena błędu pomiaru  
27. Grzejnictwo elektryczne 
28. Technika oświetlania 
29. Instalacje elektryczne   

Część druga
MATERIAŁOZNAWSTWO

I.    Metaloznawstwo prof. mgr inż. Paweł Kosieradzki

A.   Wiadomości ogólne
1. Struktura stopów żelaza na tle wykresu żelazo-węgiel  
2. Obróbka cieplna stopów żelaza
3. Pomiary twardości  

B.   Metale żelazne i ich stopy
1. Żeliwa 
2. Stale i staliwa węglowe i stopowe

C. Stellity i węgliki spiekane
1. Stellity    
2. Węgliki spiekane  

D. Metale nieżelazne i ich stopy
1. Metale nieżelazne  
2. Stopy metali nieżelaznych 

II. Materiałoznawstwo niemetalowe dr im. Andrzej Ciszewski, dr im. Tadeusz Radomski
A. Materiały niemetalowe konstrukcyjne   
1. Drewno
2. Tworzywa sztuczne 
3. Guma
4. Szkło   
5. Spieki ceramiczne i ceramiczno-metalowe  
6. Wyroby ceramiczne
7. Wyroby z tworzyw węglowych
8. Leizna kamienna  
Literatura

B.   Materiały niemetalowe pomocnicze 
1. Wyroby lakierowe 
2. Kity    
3. Kleje   
4. Wytwory papiernicze 
5. Skóry  
6. Inne materiały niemetalowe
7. Paliwa  
Literatura
 
III. Tablice wyrobów hutniczych Tadeusz Dobrzański
Tablice

Skorowidz

TOM II

Od wydawcy

Część trzecia
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

I.   Rysunek techniczny maszynowy (wybrane zagadnienia) Tadeusz Dobrzański
1. Wiadomości podstawowe 
2. Wymiarowanie przedmiotów na rysunkach   
3. Tolerowanie kształtu i położenia elementów przedmiotów na rysunkach
4. Oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni na rysunkach 
5. Oznaczanie na rysunkach obróbki cieplnej i powłok 
6. Rysowanie części maszyn 
7. Rysunki schematyczne  

II.   Tolerancje i pasowania. Chropowatość i falistość powierzchni Tadeusz Dobrzariski
1. Tolerancje i pasowania wymiarów liniowych  
2. Tolerancje kształtu i położenia 
3. Chropowatość powierzchni 
4. Falistość powierzchni 

III. Części maszyn Tadeusz Dobrzański

A.   Połączenia  
1. Połączenia spawane  
2. Połączenia lutowane  
3. Połączenia zgrzewane   
4. Połączenia wciskowe  
5. Połączenia nitowe  
6. Połączenia klinowe   
7. Połączenia wpustowe i wielowypustowe   
8. Połączenia sworzniowe i kołkowe
9. Połączenia gwintowe 
10. Połączenia sprężyste 
11. Połączenia rurowe  
Normy części złącznych o szerszym zastosowaniu

B.   Łożyskowanie
1. Osie i wały 
2. Łożyska   
3. Sprzęgła   
4. Hamulce

C.   Przekładnie mechaniczne dr inż. Kazimierz Ochęduszko
1. Uwagi ogólne  
2. Przekładnie cięgnowe 
3. Przekładnie cierne  
4. Przekładnie zębate  
Literatura  

IV. Napęd i sterowanie elektryczne dr inż. Zbigniew Kratochwil
1. Maszyny elektryczne 
2. Aparatura sterownicza, łączeniowa i regulacyjna w układach napędowych
3. Elementy energoelektroniki 
4. Wiadomości ogólne z napędu elektrycznego 
5. Układy napędowe  
6. Instalowanie elektrycznych urządzeń napędowych   
7. Eksploatacja i ochrona przeciwporażeniowa elektrycznych urządzeń napędowych  
Literatura  

V. Napędy i sterowanie pneumatyczne mgr inż. Dariusz Stawiarski
1. Wiadomości wstępne  
2. Urządzenia (elementy) do przygotowania czynnika (sprężonego powietrza) do układów 
3. Urządzenia (elementy) przetwarzające energię sprężonego powietrza na pracę mechaniczną  
4. Urządzenia (elementy) sterujące energią sprężonego powietrza w układach pneumatycznych    
5. Pneumatyczne urządzenia dyskretne
6. Urządzenia (elementy) do przewodzenia i gromadzenia czynnika w układach
7. Wytyczne doboru elementów pneumatycznych do układu 
8. Wytyczne projektowania pneumatycznych układów napędowych i sterujących 
9. Wybrane zalecenia normalizacyjne dotyczące stosowania elementów i układów pneumatycznych

VI. Napędy i sterowanie hydrauliczne prof. mgr inż. Leon Gosztowtt i dr im. Artur Karaszkiewicz
1. Wiadomości wstępne 
2. Parametry, wielkości charakterystyczne i zasadnicze wymiary elementów i zespołów hydraulicznych 
3. Elementy i zespoły hydrauliczne
4. Symbole graficzne  
Literatura  

VII. Uszczelnienia techniczne prof. mgr inż. Leon Gosztowtt i dr inż. Artur Karaszkiewicz
1. Wiadomości wstępne  
2. Nazwy i określenia  
3. Szczelina i jej teoria  
4. Klasyfikacja uszczelnień technicznych
5. Materiały uszczelniające  
6. Uszczelki
Literatura

VIII. Tarcie i smarowanie prof. dr hab. inż. Ryszard Marczak
1. Wiadomości wstępne
2. Tarcie   
3. Smarowanie  
4. Oleje i smary  
Literatura 
 
Część czwarta
MASZYNOZNAWSTWO

I. Silniki spalinowe tłokowe prof. dr inż. Maciej Bernhardt
1. Rodzaje silników spalinowych tłokowych   
2. Parametry i charakterystyki silników
3. Zapłon i spalanie w silnikach 
4. Wymiana ładunku cylindra 
5. Układy zasilania   
6. Instalacja zapłonowa  
7. Mechanika układu korbowego
8. Mechanika układu rozrządu
9. Układy chłodzenia  
10. Układy olejenia
11. Rozruch silnika
12. Toksyczne składniki spalin i sposoby ograniczania ich emisji  
Literatura  

II.   Pompy mgr inż. Mieczysław Stępniewski
1. Wiadomości wstępne
2. Parametry pracy pompy i układu pompowego
3. Pompy wyporowe
4. Pompy wirowe 
5. Główne elementy i zespoły pomp
6. Dobór pomp i ich współpraca z układem   
7. Regulacja parametrów pracy pomp
8. Napór osiowy i promieniowy w pompach wirowych
9. Wytyczne instalowania i eksploatacji pomp   
10. Informacje o produkcji i normalizacji pomp w Polsce
Literatura  

III. Sprężarki doc. dr inż. Karol Hausman
1. Wiadomości wstępne 
2. Sprężarki tłokowe  
3. Sprężarki rotacyjne  
4. Sprężarki przepływowe  
5. Informacje o produkcji krajowej sprężarek    
Literatura  

IV. Wentylatory i dmuchawy prof. dr inż. Stanisław Kuczewski
1. Ogólne definicje i wielkości charakterystyczne   
a. Pojęcia podstawowe  
b. Charakterystyki pracy
2. Podział i zakresy pracy wentylatorów
3. Wentylatory osiowe
4. Wentylatory i dmuchawy promieniowe
5. Wentylatory diagonalne  
6. Wentylatory osiowo-akcyjne 
7. Współpraca z siecią 
8. Sposoby regulacji  
9. Zespołowa praca kilku wentylatorów
10. Niektóre problemy eksploatacji
Literatura  

V. Urządzenia dżwigowo-transportowe inż. Henryk J. Świątkiewicz
1. Dźwignice  
2. Wózki transportowe  
3. Przenośniki 
4. Eksploatacja urządzeń dźwigowo-transportowych  
Literatura    

Skorowidz

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry