meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

Hobby

 (147)

hodowla ryb


Zagadnienia związane z hodowlą, od pielęgnacji stawu i wody stawowej a kończąc na chorobach, szkodnikach, rozmnażaniu
Powiadom gdy będzie dostępny
E-mail   Telefon
Autor: Franz Geldhauser, Peter Gerstner
Tytuł: HODOWLA RYB
Tytuł oryginału: Der Teichwirt
Tłumaczenie: Jacek Stopikowski
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 256
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-7243-617-7
Wydawnictwo: RM (157)

Opis
Spis treści

HODOWLA RYB

W książce tej w przystępny sposób objaśniono podstawy klasycznej gospodarki stawowej, tradycyjne metody hodowli oraz jej tło naukowo-przyrodnicze. Szczegółowo omówiono wszystkie zagadnienia związane z hodowlą, poczynając od pielęgnacji stawu i wody stawowej a kończąc na chorobach, szkodnikach, rozmnażaniu, odławianiu oraz karmieniu (także naturalnym).

W książce podano też przepisy na wyjątkowe dania z karpia, amura i innych ryb.

Hodowcom ryb, rybakom, a nawet właścicielom stawów ogrodowych, obrońcom przyrody i wędkarzom książka ta dostarczy wielu pożytecznych wskazówek i obszernych informacji na temat tradycyjnego, bliskiego naturze gospodarowania stawami.

Od czasu poprzedniego wydania w gospodarce stawowej zmieniło się bowiem wiele spraw zasadniczych oraz pojawiło się kilka nowych rozwiązań praktycznych. Oprócz tego, bawarska i saksońska gospodarka stawowa to dzisiaj dwie struktury mające biegunowo różne sposoby działania. Pewne rozwiązania z gospodarki stawami z Saksonii w zakresie techniki zostały uwzględnione w obecnym wydaniu.

Niektóre rozdziały, np. marketing, przesadki, ryby dodatkowe, stawy wędkarskie, sprzedaż oraz rentowność lub karpie koi zostały w całości napisane na nowo. Także część dotycząca przepisów kulinarnych zupełnie się zmieniła i teraz dotyczy głównie tego, jak podczas przyrządzania potraw unikać ości, by tym samym zachęcić do spożywania karpia szersze grono konsumentów. Następnie zmieniony został zasadniczo podrozdział dotyczący narybku letniego Kw. Do nowego opracowania podrozdziału na temat hodowli raków udało nam się pozyskać - za co wyrażamy głęboką wdzięczność - dr. Erica Bohla. Przy aktualizowaniu opisu zdolności wiązania (zobojętniania) kwasów (ZWK) pomógł nam mgr biologii Kari Bauer-Schiemenz, któremu serdecznie dziękujemy.

Uwadze naszego czytelnika nie ujdzie fakt, że w wielu miejscach zostały wprowadzone dodatkowe informacje. Opisujemy na przykład, jak rozpoznać dojrzałość ikry różnych ryb, biorąc pod uwagę czas kwitnienia pewnych roślin lub które rośliny wodne należy zredukować poprzez działanie mrozu czy też liście jakich gatunków drzew bardziej lub mniej ulegają rozkładowi. Poza tym przez cały czas zmieniają się przepisy prawne. Według nich nie wolno już stosować wapna chlorkowego. Samodzielne stosowanie środków leczniczych obecnie jest prawie niedozwolone.

W ostatnich latach istotne stały się problemy rynku oraz wspierania sprzedaży. Ten fakt również uwzględniliśmy w naszej książce. Jednakże w dalszym ciągu hodowla ryb wysokiej jakości stanowi warunek sprzedaży przynoszącej zyski. Naszą intencją było, aby te skomplikowane procesy przedstawić w sposób zrozumiały, a przy tym wyjaśnić sens metod tradycyjnych. Poprzez połączenie starego typu sposobów gospodarowania z praktycznymi doświadczeniami oraz aktualnymi wnioskami naukowymi książka ta opisuje także tak zwaną „dobrą fachową praktykę", jaka jest wymagana przez prawo.

Nota do polskiego wydania
Gospodarka stawowa jest tradycyjną formą działalności polegającej na produkcji ryb w sztucznych zbiornikach wodnych. W każdym kraju, mimo wspólnych podstaw, wykształciły się specyficzne metody i sposoby działania. Jednym z przykładów jest prezentowana książka. Przedstawia ona charakterystyczne dla niemieckiej gospodarki stawowej rozwiązania zgodne z tradycją i aktualnymi wymogami prawnymi oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi. Nie zmienia to faktu, że dla mniej lub bardziej doświadczonych polskich hodowców ryb w stawach stanowić może ciekawe źródło informacji oraz inspirację do wprowadzenia nowych sposobów chowu ryb. Stąd też na przykład zachowano w treści specyficzne dla naszych sąsiadów pojęcia z zakresu fachowego takie jak: „gospodarz stawu", „ryby pokarmowe" czy „pielęgnacja stawu". Należy zdawać sobie sprawę, że treści zawarte w podręcznikach czy poradnikach nie zawsze mogą być traktowane jako jedynie słuszne. Tak jest również i w tym przypadku. W polskiej gospodarce stawowej już wkrótce nastąpią zmiany, które niemieccy hodowcy mają już za sobą. Warto więc zapoznać się z nimi na podstawie lektury tej książki, aby skorzystać z ich bogatych doświadczeń.

Gospodarka stawowa zaczęła na ziemiach niemieckich coraz bardziej tracić na znaczeniu aż do połowy XIX wieku. Szczególnie w jego pierwszej połowie większa część powierzchni stawów została ponownie przeznaczona do celów rolniczych i zasiana zbożami. Powodem tego był przyrost naturalny ludności i związany z tym duży popyt na zboża. W latach osiemdziesiątych XIX wieku w gospodarce stawowej ponownie można zaobserwować szybki rozwój. Pozyskanie z krajów zamorskich tanich zbóż oraz zwiększający się dobrobyt miały wpływ na znaczny przyrost powierzchni stawowych; w tych czasach zaczęły pojawiać się pierwsze naukowe opracowania kwestii związanych z gospodarką stawową. Jednak dopiero po drugiej wojnie światowej dzięki programom w zakresie budownictwa stawowego powierzchnie stawowe zostały znacząco powiększone. Jednocześnie aż do lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku miała miejsce intensyfikacja zagospodarowania stawów. Sukcesy ekonomiczne osiągano początkowo dzięki zwiększaniu obsad i dokarmianiu ryb paszami. Jednak po osiągnięciu poziomu obsad ryb – który ma swoje granice, wyznaczane przez wiele czynników, np. choroby – znacznie wzrosły nakład pracy i ryzyko, zaś cena karpi w stosunku do ponoszonych kosztów coraz bardziej spadała. To pogorszenie warunków ekonomicznych, także rozmaite ograniczenia związane z ochroną środowiska i brak terenów do zakładania stawów oraz zasobów wodnych stoją na przeszkodzie dalszemu rozwojowi gospodarki stawowej.

Od kilku lat na całym świecie popyt na ryby przekracza ich podaż. Statystycznie średnie spożycie ryb w Niemczech znacznie wzrosło z trwającej wiele lat liczby 11 kg do 14 kg na jednego mieszkańca rocznie. Spożywa się tam ok. 3 kg ryb słodkowodnych, w tym ok. 1,6 kg łososia, 0,7 kg pstrąga, 0,2 kg karpia i 0,5 kg pozostałych. Do tych ostatnich zaliczają się m. in. okoń nilowy i sum. W Polsce spożycie karpia i innych gatunków ryby słodko- wodnych w 2007 wyniosło 3,5 kg na osobę. Ogólne spożycie ryb wyniosło łącznie 12,7 kg na osobę. Na rynku jest coraz mniej ryb morskich. Ceny hurtowe w ostatnich latach podwoiły się, a czasami nawet wzrosły trzykrotnie. Nowe ograniczenia połowowe w rybołówstwie morskim spowodują dalszą podwyżkę cen tych ryb. Udział produktów akwakultury w żywieniu człowieka wzrasta na całym świecie, a w szczególności tam, gdzie ceny rosną wolniej. Od 2001 roku także ceny importowe dla karpi i pstrągów są znacznie wyższe. Sprzyja to krajowej produkcji gospodarstw stawowych. Aktualne badania rynkowe wskazują, że właśnie niemieccy konsumenci uważają za bardzo wartościową hodowlę zgodną z prawem ochrony gatunkowej i ochroną zwierząt, a także nie akceptują produkcji masowej stosującej medyczne środki chemiczne czy też podobne rozwiązania. Szczególnie wysoko oceniana jest nieprzetworzona, zbliżona do naturalnej pasza oraz oszczędzanie zasobów naturalnych. Wymagania te są idealną pozycją wyjściową dla hodowców karpi. Z tych samych badań wynika, że w przyszłości największy wzrost sprzedaży ryb będzie mieć miejsce poza granicami Niemiec. Duży nacisk będzie kładziony na niskotłuszczowe, zdrowe odżywianie. Niestety, konsumenci często jeszcze nie wiedzą, że karpie mają o połowę mniej tłuszczu niż mięso wieprzowe oraz że tłuszcze karpi zawierają w większości pożądane nienasycone kwasy tłuszczowe. Informowanie o tym konsumentów poprzez zręczne posunięcia marketingowe powinno stać się szeroko stosowaną praktyką. Jeżeli ponadto najlepszej jakości karpie będą oferowane przez cały rok, wtedy wzrosną zyski gospodarzy stawów oraz ich udział w rynku. Autor proponuje następujące hasło reklamowe: Świeżo ubite karpie niemieckie smakują, ale nie mają „zapachu" - wcześniej ubite karpie zapakowane w lodzie lub w folii mają zapach, ale nie smakują.

Dzięki obowiązkowi etykietowania z podaniem pochodzenia ryb i sposobu produkcji rynek wreszcie stanie się przejrzysty. Te cechy jakościowe pomogą sprzedawcom bezpośrednim, szczególnie w głównych obszarach produkcyjnych górnego Palatynatu i Frankonii. Poprzez kontrolowaną i sprawdzalną jakość musimy w handlu odgraniczyć się od produktów tanich; wówczas będziemy mogli sprzedawać nasze produkty rybne z zyskiem. Pomocne jest to, że cena importowa karpi bez cła wzrosła o ponad 50% - 1,70 € za kilogram. Fakt importowania karpi z takim samym standardem jakościowym niewiele będzie przeszkadzać. Karpie ubijane przez handlowców przechowywane w lodzie mają niską jakość z powodu długiego okresu zbytu. Możliwość korzystnego wydzierżawiania stawów karpiowych wędkarzom zmniejszy masową ofertę podaży karpi spożywczych i stworzy popyt na droższe ryby lub materiał zarybieniowy. Jednocześnie dzięki temu zmniejszy się nacisk wędkarzy na warte ochrony biotopy w rzekach, strumieniach i jeziorach. Przy wyborze dzierżawców trzeba zawsze zwracać uwagę na to, aby substancja stawów była właściwie zabezpieczona poprzez prawidłowe użytkowanie.

Po wojnie w Niemczech Zachodnich i Wschodnich było około 250 tysięcy wędkarzy, dzisiaj liczba ta wzrosła do ponad l ,5 miliona - w Polsce tyle samo, w tym 600 tyś. członków PZW. Ponieważ powierzchnia wód wędkarskich na terenie Niemiec zmniejsza się z powodu przepisów dotyczących ochrony środowiska, zwiększy się intensywność obsady stawów użytkowanych wędkarsko. Dotychczasowe rozsądne zalecenia dotyczące obsady ryb młodych pozwolą w przyszłości na obsadzenie w stawach większej ilości ryb przeznaczonych do połowów wędkarskich. Gospodarze stawów muszą czuwać nad tymi sprawami i sprzedawać wędkarzom ryby spożywcze o jakości ryb obsadowych. Jeżeli połów przez dłuższy czas będzie zbyt mały, liczba wędkarzy zmniejszy się, a wędkowanie może stać się jedną z atrakcji urlopu spędzanego za granicą. Przy rozpatrywaniu zmian ustawowych związanych z postulatami obrońców zwierząt powinno się brać pod uwagę i to, że już teraz na urlopy wędkarskie Niemcy wydają poza swoim krajem kilkaset milionów euro rocznie. Konflikty interesów nie zostaną w ten sposób zażegnane, lecz przeniesione. Jeśli spojrzymy na te sprawy z punktu ogólnogospodarczego, to w wyniku takiego podejścia do zagadnień gospodarki stawowej tracimy wiele miejsc pracy. Ekologicznie rzecz biorąc wędkarska turystyka zagraniczna jest katastrofą.

Główną przeszkodą w osiągnięciu wyższych cen wytwórczych jest ciągły brak zakrojonej na szeroką skalę, komunikatywnej reklamy karpi, a przecież produkt ten jest o wiele lepszy niż dotychczasowa opinia o nim. Smakosze bardziej preferują specyficzny smak świeżych, chowanych w naturalnych warunkach karpi, niż smak produktów masowych, np. łososi z farm rybnych. W starych landach niemieckich z powodu wysokich kosztów wytwórczych, na które ma wpływ rozdrobniona gospodarka stawowa, obecnie sukces odniesie tylko ten gospodarz stawu, który poprowadzi sprzedaż bezpośrednią karpi gotowych do sporządzania z nich potraw. Hodowla ryb nastawiona na to, aby dostarczać je do obrotu handlowego, jest i pozostanie działalnością przynoszącą niewielkie zyski - lub pięknym i drogim hobby. Zbyt niskie zyski z tej działalności do tej pory kompensowane były przez państwo dopłatami za dokonania związane z ochroną środowiska. Nie wiadomo jednak, jak długo będzie można uzyskać taką dopłatę. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowywanie najrozmaitszych gotowych produktów z karpi, które będą dostarczane przez cały rok do supermarketów, kateringu, kantyn, restauracji itp. Z takiego obrotu sprawy należy się cieszyć, ponieważ w ten sposób pozyskać można wielu nowych klientów. Kiedyś gospodarze stawów nieprzychylnie patrzyli na importowane, bardzo tanie mrożone pstrągi oferowane w supermarketach. Zauważmy jednak, że dzięki oferowaniu tego produktu przez wiele lat ogromnej liczbie konsumentów zachęcanych korzystnymi cenami, spożycie pstrągów bardzo szybko wzrosło. Pstrąg, dawniej świąteczna potrawa, przeobraził się w niedrogie danie codzienne, które przyrządzić może również gospodyni niedoświadczona w przygotowywaniu ryb. Plakaty reklamowe i interesujące przepisy kulinarne przyspieszają ten proces. Te same reguły rynkowe można zaobserwować w przypadku gwałtownego wzrostu spożycia łososi. Pozostaje tylko wszystkim życzyć, aby sytuacja z karpiami rozwinęła się w podobny sposób. Wielu konsumentów, których przeraziły wieści o chorobie wściekłych krów, zaczęło kupować u sprzedawców bezpośrednich świeżo ubite ryby i stwierdziło z niedowierzaniem, że są one o wiele lepsze niż ryby mrożone, ryby przechowywane w lodzie lub zapakowane w folię. Data przydatności do spożycia nie jest w tym wypadku znakiem jakościowym. Poza tym wielu konsumentów z chęcią zapłaci 10-20% więcej za niefałszowane, świeże, regionalne produkty żywnościowe. Standard jakościowy musimy jednak utrzymywać przez cały czas i również do wędzenia zawsze ubijać ryby świeże, ponieważ tylko najlepszy surowiec pozwala podczas tego procesu uzyskać produkt doskonałej jakości.

Na pewno nie jest rzeczą rozsądną, aby dążyć do uzyskania znaku ekologicznego na karpie. W rzeczywistości nasze karpie przy umiarkowanym dokarmianiu paszami zbożowymi i dobrej opiece już mają najlepszą jakość. Znak ekologiczny zdyskredytowałby bezpodstawnie wielu gospodarzy stawów, ponieważ oznaczałby, że gospodarze stawów, którzy znaku takiego nie posiadają, hodują ryby w warunkach bardzo dalekich od ekologicznych, a tak nie jest.

„W rybactwie prawie zawsze istnieje więcej niż jedna prawda". To powiedzenie pewnego doświadczonego hodowcy ryb stawowych ma swoje uprawnione miejsce na końcu niniejszego podręcznika. Tym samym zwraca się szczególną uwagę na fakt, że wiele problemów w gospodarce stawowej, jak np. zbyt słabe tarło, odmowa przyjmowania pokarmu lub choroby, bardzo rzadko może być do końca wyjaśnionych i mogą zostać za każdym razem w różny sposób ocenione i rozwiązane. Ze względu na skomplikowane zależności rozpoznawana i usuwana jest często jedynie część problemów. A ponieważ stawy ciągle są częścią natury, wszystkie procesy tam zachodzące podlegają pewnym wahaniom i nie można ich w 100% przewidzieć. Podręcznik na temat gospodarki stawowej nie udziela odpowiedzi na każde pytanie. Także większość wymienionych liczb traktować należy jako przybliżone wskaźniki. Przy wyjaśnianiu problemów trzeba też brać pod uwagę dokładną obserwację, własne doświadczenia i w końcu zdrowy rozsądek. Pocieszający jest fakt, że nawet doświadczeni hodowcy od czasu do czasu przyznają, że ich wiedza do dzisiaj nie jest pełna.

Na szczęście okazuje się, że natura cały czas nie jest możliwa do ujarzmienia. I to także stanowi o uroku gospodarki stawowej.

Słowo wstępne

Skróty związane z branżą rybną

1 Gospodarka stawowa
1.1 Rys historyczny na terenie Niemiec
1.2 Kwestie marketingowe w gospodarce stawowej

2 Woda w stawie
2.1 Podstawy chemii wody
2.2 Jakość wody stawowej

3 Rośliny w i przy stawie
3.1 Rośliny wynurzone (twarde)
3.2 Rośliny o liściach pływających
3.3 Rośliny zanurzone (miękkie)
3.4 Strefy wypłycone
3.5 Ochrona przyrody

4 Pielęgnacja stawu
4.1 Usuwanie roślin
4.2 Pielęgnacja grobli
4.3 Pielęgnacja dna stawu
4.4 Nawożenie

5 Pokarm naturalny
5.1 Formy pokarmu naturalnego
5.2 Wartości odżywcze naturalnego pokarmu ryb
5.3 Wspomaganie rozwoju pokarmu naturalnego

6 Żywienie karpi
6.1 Procesy trawienne
6.2 Substancje odżywcze
6.3 Pasze
6.4 Zapotrzebowanie
6.5 Technika karmienia

7 Hodowla i rozmnażanie
7.1 Hodowla
7.2 Rozmnażanie

8 Obsada i użytkowanie stawów
8.1 Wydajność stawów
8.2 Rodzaje stawów i obsady w 3-letnim systemie chowu
8.3 Obsada mieszana i polikultura

9 Ryby dodatkowe w gospodarce stawowej
9.1 Lin (Tinca tinca)
9.2 Szczupak (Esox lucius)
9.3 Sandacz (Stizostedion lucioperca L.)
9.4 Sum ( Silurus glanis L.)
9.5 Wschodnioazjatyckie ryby roślinożerne
9.6 Ryby pokarmowe i przynętowe
9.7 Karasie złociste i karpie koi

10 Naturalni wrogowie i szkodnicy
10.1 Człowiek
10.2 Piżmak
10.3 Czapla siwa
10.4 Kormoran czarny
10.5 Mewa śmieszka
10.6 Inne ptaki będące szkodnikami
10.7 Pozostałe szkodniki

11 Choroby
11.1 Pasożyty zewnętrzne
11.2 Choroby skóry
11.3 Schorzenia skrzeli
11.4 Pasożyty wewnętrzne
11.5 Wiremia wiosenna (SVC)
11.6 Erytrodermatoza (CE)
11.7 Zasady dotyczące profilaktyki

12 Odłów
12.1 Sprzęt i prace przygotowawcze
12.2 Odłów przed mnichem
12.3 Odłów za mnichem
12.4 Sortowanie

13 Budowa stawu
13.1 Czynniki, które trzeba brać pod uwagę przy budowie stawu
13.2 Mnich

14 Formy specjalne gospodarki stawowej
14.1 Zbiorniki powyrobiskowe i spiętrzenia wody
14.2 Hodowla raków szlachetnych w gospodarce stawowej
14.3 Staw wędkarski
14.4 Hodowla pstrągów tęczowych i źródlanych

15 Transport ryb
15.1 Podstawy
15.2 Zbiorniki transportowe i transport
15.3 Zapotrzebowanie na tlen pstrągów i karpi przy różnych temperaturach
15.4 Wysyłka w workach foliowych
15.5 Transport wrażliwych gatunków ryb

16 Magazynowanie i zimowanie
16.1 Magazynowanie ryb
16.2 Zimowanie

17 Potrawy z karpia
17.1 Przygotowanie karpia na zimno

18 Na koniec

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry