meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

Historia

 (34)

moda kobieca xx wieku reprint


Kolejne zmiany jakim ulegały formy ubiorów oraz linia sylwetki kobiecej
Powiadom gdy będzie dostępny
E-mail   Telefon
Autor: Alina Dziekońska-Kozłowska
Tytuł: MODA KOBIECA XX WIEKU REPRINT
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde płócienne okładki, obwoluta
Format: 170x240 mm
Ilość stron: 396
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-213-4500-0
Wydawnictwo: ARKADY (128)

Opis
Spis treści

MODA KOBIECA XX WIEKU

REPRINT książki wydanej w 1964 roku w Warszawie przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 

„MODA KOBIECA XX WIEKU” jest obszernym i wnikliwym opracowaniem ewolucji ubioru kobiecego w okresie od przełomu XIX na XX w. do dnia dzisiejszego.

 

Autorka zaczerpnęła  przykłady z  mody   krajów  europejskich a także i amerykańskiej, omawiając ją w powiązaniu z przemianami społeczno-obyczajowymi, co czyni z książki interesujący dokument epoki.

Punkt wyjściowy pracy stanowią krótko podane dzieje walki o reformę ubioru kobiecego, zapoczątkowanej w końcu XVIII w. Historia mody XX w. została podzielona na kilka okresów. Pierwszy — to lata 1900—1907: przepych i bogactwo ubiorów, wpływy secesji. Następny — lata 1908-1914: zwrot do antyku i kultur ludów egzotycznych,  zaznaczający się w modzie większą swobodą i prostotą w kształtowaniu ubiorów. Lata 1915—1923 są okresem, w którym kobieta zdobywa dla siebie wiele niedostępnych przedtem praw, a la stopniowo postępująca emancypacja znajduje wyraźny oddźwięk również i w modzie. Styl „chłopczycy” lansowany w latach 1924-1929 jest potwierdzeniem społecznego równouprawnienia kobiety. Dalsza ewolucja ubiorów. rządząca się swoistymi prawami. następuje w latach trzydziestych XX w. i w okresie drugiej wojny światowej oraz doprowadzonym do lat sześćdziesiątych okresie powojennym.

Moda kobieca XX wieku”, będąca pierwszym w Polsce opracowaniem tego tematu, niewątpliwie stanie się ciekawą i pożyteczną lekturą zarówno dla fachowców-kostiumologów. jak i dla laików interesujących się kultura ostatnich czasów.

Rozwój mody kobiecej dwudziestego wieku odbywał się w ścisłym związku z przemianami kulturalnymi, społecznymi i gospodarczymi. Przedstawiono je tutaj z konieczności pobieżnie, starając się jednak uwydatnić, jak wpływały one na życie mody, kształtowanej przez twórców z paryskiej ,,haute couture”. Przyzwyczailiśmy się traktować przemiany mody trochę lekceważąco, jako zjawisko powierzchowne. Po wnikliwej analizie można jednak odkryć w nich sens głębszy. W formach ubiorów odbijają się prawie zawsze współczesne kierunki sztuki, ważniejsze wydarzenia kulturalne, obyczaje i psychika ówczesnego człowieka, a ponadto kryzysy gospodarcze, rozwój przemysłu, wojny, demokratyzacja życia społecznego itd. Mimo że wiemy z własnych wspomnień lub z opowiadań starszego pokolenia, jak wyglądały ubiory kobiece w bieżącym stuleciu, jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co wpływało na pojawienie się takich, a nie innych form.

Warto to chociaż pobieżnie rozważyć, zwłaszcza że przemiany, które zaszły w dziedzinie mody w ciągu kilkudziesięciu lat XX w., a więc w okresie stosunkowo krótkim, ale pełnym dynamiki, były tak wielkie, jak nigdy dotąd i doprowadziły do zmian zasadniczych. Korzenie tego procesu sięgają głęboko. Chcąc wskazać, skąd wziął się w ubiorach funkcjonalizm, higiena i prostota, należało sięgnąć do rewolucji francuskiej, a nawet do czasów wcześniejszych, i ukazać, jak demokratyzacja, obejmująca stopniowo całokształt stosunków społecznych, wkraczała również w dziedzinę mody i reformy ubioru kobiecego.

Bardzo ważnym czynnikiem, mającym w XX w. Decydujący wpływ na politykę domów mód i na kształtowanie się współczesnych form ubiorów, jest przemysł. Ujednostajnił on przez seryjną produkcję wiele form szybko rozchodzących się po świecie, a przez to wpłynął na tworzenie się i przyjmowanie pewnych ogólnych zwyczajów w sposobie ubierania się. Nie wyeliminował przez to mody, lecz jedynie ograniczył jej kapryśną zmienność i ekstrawagancje.

Obecnie jesteśmy świadkami ścierania się dwu potęg: paryskich domów mód, mających wielką tradycję i szeroki zasięg wpływów, i nowej, wciąż wzrastającej potęgi, jaką jest właśnie przemysł. W interesie obu stron jest pewna zmienność mody, podtrzymująca zainteresowanie odbiorców. Jednak większego tempa zmian wymagają interesy twórców mody, czerpiących dochody z ciągłego projektowania nowych modeli, a mniejszego interesy przemysłu, który musi mieć czas na przygotowanie procesu technologicznego i zbytu wyprodukowanych przedmiotów. Sprzeczności te jednak stale się niwelują, zwłaszcza że po drugiej wojnie światowej krawcy paryscy docenili potęgę masowej produkcji i chcąc utrzymać swe przodujące stanowisko, uznali za konieczność związanie się z produkcją.

W 1951 r. przystąpili do projektowania modeli dla wielu warsztatów produkcyjnych i do zakładania na całym świecie punktów sprzedaży. Produkcję tę nazwali „pret a porter". Ponieważ zmienność mody, przyspieszająca częstotliwość cykli produkcyjnych, jest kłopotliwa dla przemysłu - ten brak stabilizacji zrównoważono równoległym lansowaniem kilku wariantów linii sylwetki kobiecej. Przemysł natomiast odpowiedział na potrzebę zmienności mody podzieleniem swej produkcji na krótkoseryjną lub długoseryjną, uzależniając to od potrzeb odbiorców, jak również od pewnej selekcji i transpozycji elementów wprowadzanych do mody przez „wielkich krawców”.

Należy podkreślić, że społeczeństwo inaczej niż dawniej podchodzi do zmienności mody. Poprzednio musiało niejednokrotnie podejmować jawną walkę z jej kanonami lub poddawać się im bezkrytycznie; obecnie, bez żadnych niemiłych konsekwencji towarzyskich, przyjmuje z mody tylko te formy, które najbardziej mu odpowiadają.

Celem tej publikacji, powstałej na podstawie szeregu prac przygotowawczych wykonanych przeze mnie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, jest pokazanie kolejnych zmian, jakim ulegały formy ubiorów oraz linia sylwetki kobiecej w XX w. Główny akcent położony został na badanie prawidłowości zachodzących zmian i konsekwencji w rozwoju form oraz na uchwycenie zasad plastycznej kompozycji sylwetki kobiecej.

Zakres analizy rozwojowej objął lata, w których kształtowały się podstawowe formy odzieży współczesnej. Badany materiał był jeszcze częściowo żywy lub pozostała po nim obfita dokumentacja. Jako podstawę do rozważań przyjęto tendencje mody powstającej w Paryżu i oddźwięk ich w Polsce oraz innych krajach europejskich, a także w Ameryce. Badania oparto przede wszystkim na ,,źródłach rzeczowych” w postaci różnego rodzaju dokumentów, jak np. Fotografie z albumów rodzinnych, portrety współczesnych malarzy, rysunki lub fotografie we * współczesnych czasopismach, autentyczne próbki tkanin itp. Materiał ten dał możność stwierdzenia, jakie formy ubioru rzeczywiście noszono. Materiałem „źródłowym kierunkowym” były żurnale i czasopisma zagraniczne i krajowe, podające tendencje mody, nie zawsze dosłownie przyjęte.

Trzecią pozycję stanowiły prace z zakresu kostiumologii i historii sztuki, a także pamiętniki; zaczerpnięte z nich wiadomości musiały być jednak wyzyskane bardzo ostrożnie ze względu na ich subiektywny charakter.

Książka została zilustrowana autentycznym materiałem archiwalnym, nie skażonym współczesnym stylem rysunku. Posłużono się również archiwalnymi fotografiami aktorek teatralnych, filmowych i kabaretowych, które stanowiły zawsze awangardę mody. Jednakże z uwagi na to, ze aktorki lansowały nowe formy, nie zawsze przyjęte potem przez społeczeństwo - fotografie te nie były podstawowym materiałem do pierwszych badań, lecz dopiero przy dalszym opracowywaniu książki zilustrowano nimi wiadome już formy. Mają więc one charakter zarówno ,,kierunkowych", jak i „rzeczowych” źródeł.

Przyjęte w tej pracy okresy w rozwoju mody XX w. odpowiadają tylko w przybliżeniu charakterystycznym odmianom stylu. Podział ten powstał przez wyodrębnienie zespołów pokrewnych form ubiorów. Okresy są dłuższe lub krótsze, w zależności od tempa zmian w modzie. Należy jednak stwierdzić, że przyjęty podział jest tylko teoretyczny, ponieważ nowe formy pojawiają się na ogół w okresie największego rozkwitu form poprzednich i nim się przyjmą oraz wyprą stare, występują przez jakiś czas wspólnie z nimi. Toteż słusznie mówi Banach w książce O modzie XIX w., że ,,[...] żyjemy często we wnętrzach urządzonych dawniej, zwykle za naszego dzieciństwa, przez naszych rodziców. Siadamy przy stole starszym niż nasz strój [...]”.

Mimo pewnej teoretyczności podziału na okresy można jednak w wielu przypadkach wyodrębnić lata przełomowe. Są to mianowicie lata, w których zmieniała sią zasadniczo polityka domów mód, a także lata wielkich przemian politycznych i gospodarczych, „ponieważ moda — jak pisze Giroud – jest nie tylko samym absurdalnym kaprysem, ale małą falą, przerywaną przez wielkie fale, które wstrząsają światem [...]”. Podział mody XX w. na okresy, przedstawiony w tabeli, jest zgodny w zasadniczych datach z publikacjami autorów francuskich, angielskich, niemieckich, włoskich, polskich i duńskich, które częściowo dotyczą tego zagadnienia.

 

Wstęp

Reforma ubioru kobiecego

Okres 1. Lata 1900—1907

Okres 2. Lata 1908—1914

Okres 3. Lata 1915—1923

Okres 4. Lata 1924—1929

Okres 5. Lata 1930—1939

Okres 6. Lata 1940—1946

Okres 7. Po roku 1947

Zakończenie

Tablice

Przypisy

Spis ilustracji

 

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry